Felietony

Jaka przyszłość 18. Dywizji Zmechanizowanej?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W najnowszym numerze magazynu „Nowa Technika Wojskowa” możemy zapoznać się z arcyciekawym wywiadem z gen. dyw. Jarosławem Gromadzińskim, dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej.

18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka, o czym pisaliśmy wielokrotnie na naszych łamach, powołana została do istnienia na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/Org./P1 oraz Nr Z-66/ZOiU-P1 z dnia 5 września 2018 roku. W okresie do września 2019 roku utworzone zostały sztab oraz 18. Batalion Dowodzenia, które stacjonują w Siedlcach.

Z dniem 29 sierpnia 2019 roku przejęła ona w podporządkowanie 1. Warszawską Brygadę Pancerną, która do tej pory podlegała 16. Dywizji Zmechanizowanej, oraz 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich, będącą jednostką podporządkowaną bezpośrednio Dowódcy Wojsk Lądowych.

Od dziś 1 Brygada Pancerna i 21 Brygada Strzelców Podhalańskich podlegają 18 Dywizji Zmechanizowanej

17 września 2019 roku rozpoczęło się formowanie 18. Pułku Logistycznego. Formowany na bazie bazie Warsztatów Technicznych mających siedzibę w Łomży pułk, którego dowódcą został płk Paweł Gałązka, będzie docelowo składał się z trzech batalionów: transportowego, remontowego i zabezpieczenia.

Dziś na rynku w Łomży minister Mariusz Błaszczak ogłosił decyzję o utworzeniu 18 Pułku Logistycznego

– Dzięki temu, że powstał on na bazie warsztatów technicznych, już dziś posiada zdolności remontowe i obsługowe. Poza batalionem remontowym, w skład pułku wejdą także bataliony transportowy i zabezpieczenia. Nowa jednostka powstaje zatem poprzez rozbudowę istniejącej struktury – powiedział gen. Jarosław Gromadziński w wywiadzie dla „Nowej Techniki Wojskowej”.

W ramach kwalifikacji do służby w 18 Pułku Logistycznym w ciągu kilku tygodni br. zgłosiło się kilkuset ochotników…

„246 kandydatów zgłosiło się dziś na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 18 Pułku Logistycznym w Łomży. Dziękujemy za Waszą obecność! Rośniemy w siłę, już niedługo kolejne kwalifikacje” – informowała na twitterze 18 Dywizja Zmechanizowana w dniu 24 września 2019 roku.

246 kandydatów zgłosiło się na kwalifikacje do służby w 18 Pułku Logistycznym w Łomży

„Konsekwentnie realizujemy harmonogram formowania 18 Dywizji Zmechanizowanej. Dziś w Łomży 120 kandydatów zgłosiło się na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 18 Pułku Logistycznym. Kolejne kwalifikacje odbędą się we wtorek, 29 października, w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie” – poinformowało na twitterze dowództwo 18 Dywizji Zmechanizowanej w dniu 23 października.

Dziś w Łomży 120 kandydatów zgłosiło się na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 18 Pułku Logistycznym

Już wcześniej, mianowicie w czerwcu 2019 roku przystąpiono do formowania 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, która otrzymała imię Generała Franciszka Kleeberga. Jej dowódcą mianowany został płk Michał Rohde. Utworzono sztab, który stacjonuje w Lublinie i który przejął w podporządkowanie stacjonujący w tym samym mieście Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady, który aktualnie funkcjonuje jako 19 Batalion Dowodzenia.

Z dniem 1 października 2019 roku 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana przejęła w podporządkowanie jednostki, które stacjonują w Chełmie i Zamościu, a które dotąd podporządkowane były 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Te jednostki to:

☑️ 1 Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany w Chełmie
☑️ 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany w Zamościu
☑️ Chełmski Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Chełmie

19 Brygada Zmechanizowana przejęła w podporządkowanie jednostki stacjonujące w Chełmie i Zamościu

Ale na tym nie koniec…

– W tym roku rozpoczęła się również budowa dywizjonu przeciwlotniczego w Lublinie, a w przyszłym roku na terenie tego samego garnizonu rozpoczynamy formowanie batalionu czołgów i batalionu logistycznego. Dzięki wykorzystanej infrastrukturze, istniejącej w Lublinie, formowanie brygady nie wiąże się z wielkimi nakładami finansowymi – powiedział w rozmowie z „Nową Techniką Wojskową” gen. Gromadziński.

– W końcowym etapie tworzenia lubelskiej brygady w Chełmie zaplanowano utworzenie nowej kompanii saperów, a w miejscowości Zamość nowej kompanii rozpoznawczej. W okresie tym nastąpi także przejęcie od 21. Brygady Strzelców Podhalańskich batalionu czołgów z Żurawicy – dodał gen. Gromadziński.

– Oba bataliony czołgów z 19. Brygady zostaną wyposażone w wyremontowane i zmodyfikowane czołgi T-72, których dostawy mogą nastąpić dzięki realizacji umowy podpisanej w tym roku z zakładem „Bumar-Łabędy”. Natomiast oba bataliony zmechanizowane lubelskiej brygady, które uzbrojone są w wozy BWP-1, mają zostać przezbrojone docelowo w Borsuki. Co warto podkreślić, 19. Brygada ma stać się ich pierwszym użytkownikiem – podkreślił dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Dowodzona przez gen. bryg. Jana Wojno 1. Warszawska Brygada Pancerna po przekazaniu 19. Lubelskiej Brygadzie Zmechanizowanej dwóch batalionów zmechanizowanych (z Chełma i Zamościa) oraz Chełmskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej ma teraz w swoim składzie:

Pododdziały stacjonujące w garnizonie Wesoła:
dowództwo i sztab;
1 batalion czołgów;
2 batalion czołgów;
batalion dowodzenia;
batalion logistyczny;
patrol saperski nr 17.
Pododdziały stacjonujące w garnizonie Siedlce:
dywizjon przeciwlotniczy;
kompania saperów;
kompania rozpoznawcza.
Pododdziały stacjonujące w garnizonie Chełm:
patrol saperski nr 35.

– W brygadzie pancernej zasadnicze zmiany nastąpią w związku z formowaniem dwóch nowych batalionów zmechanizowanych oraz nowego dywizjonu artylerii samobieżnej. W pierwszej kolejności powstanie batalion zmechanizowany w kompleksie koszarowym po dawnym lotnisku wojskowym w Białej Podlaskiej, który zostanie wyposażony początkowo w BWP-1, a docelowo w Borsuki. Kolejnym krokiem będzie przeniesienie w ten rejon z Siedlec kompanii saperów, kompanii rozpoznawczej i dywizjonu artylerii przeciwlotniczej – powiedział gen. Gromadziński.

Dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej ujawnił, że formowanie batalionu zmechanizowanego w Białej Podlaskiej i dywizjonu artylerii samobieżnej w Siedlcach rozpocznie się w roku 2020.

– Dywizjon artylerii samobieżnej na potrzeby brygady powstanie w Siedlcach i zostanie wyposażony w Kraby. Sformowany zostanie również batalion zmechanizowany w Siedlcach. Zależy nam, aby cała ta procedura postępowała sekwencyjnie, nie w tym samym czasie, a w ten sposób unikamy również ewentualnego problemu z naborem – stwierdził gen. Gromadziński.

Gdy chodzi o 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Ludwika Boruty–Spiechowicza, którą dowodzi gen. bryg. Dariusz Lewandowski, to obecnie w jej składzie znajdują się:

21. Batalion Dowodzenia – w Rzeszowie
1. Batalion Czołgów – w Żurawicy
1. Batalion Strzelców Podhalańskich – w Rzeszowie
5. Batalion Strzelców Podhalańskich – w Przemyślu
22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej – w Kłodzku
14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej – w Jarosławiu
21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – w Jarosławiu
21. Batalion Logistyczny – w Rzeszowie
16. Batalion Saperów – w Nisku

– Z założenia 21. Brygada Strzelców Podhalańskich ma być lekką brygadą, na pojazdach kołowych. Jej bataliony mają być przezbrojone w KTO Rosomak z bezzałogową wieżą ZSSW-30 i przeciwpancernymi pociskami Spike-LR. Kompanie wsparcia 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich zostały już wyposażone w kompanijne moduły 120 mm moździerzy samobieżnych Rak. Z kolei 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Podhalańczyków w 2019 roku otrzymał 9 samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych kr. Poprad. Zmiany czekają także 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej z Jarosławia, który już w niedalekiej przyszłości zostanie przezbrojony w 155 mm samobieżne haubice Krab. W dalszej perspektywie, w mojej opinii, powinny je zastąpić haubice o zasięgu podobnym do Kraba, ale zbudowane na podwoziu kołowym, co zapewni im mobilność podobną do KTO Rosomak oraz ujednolici brygadę do platform kołowych – tłumaczył dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej.

O tym zresztą też pisaliśmy już u nas:

21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej otrzymał dziś dziewięć Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych POPRAD

– W Wojnarowej koło Nowego Sącza planowane jest sformowanie 3. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Powstanie tam od podstaw infrastruktura koszarowa, szkoleniowa oraz logistyczna. Po osiągnięciu gotowości bojowej przez ten batalion Batalion Czołgów T-72 z Żurawicy zostanie przekazany, bez zmiany dyslokacji, w podporządkowanie 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej – wyjaśnił gen. Gromadziński.

Na lata 2021 – 2026 przewidziane jest formowanie jednostek wsparcia – pułków artylerii i przeciwlotniczego oraz batalionu rozpoznawczego.

– Zgodnie z założeniem 18. Pułk Artylerii zostanie sformowany w garnizonie Nowa Dęba. Jego trzon będą stanowiły haubice samobieżne Krab i wyrzutnie rakietowe Langusta – stwierdził Generał.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż z tego, co mówił gen. Gromadziński o wyposażeniu w Kraby dywizjonów artylerii samobieżnej 1. Warszawskiej Brygady Pancernej i 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, należy wnosić, że pierwsze Kraby trafią na wyposażenie 18. Pułku Artylerii nie wcześniej niż w roku 2024.

– Natomiast 18. Pułk Przeciwlotniczy planowany do sformowania w Sitańcu będzie wyposażony w przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad oraz zestawy rakietowe obrony powietrznej krótkiego zasięgu kr. Narew – stwierdził gen. Gromadziński.

– Kolejną jednostką wsparcia 18. Dywizji ma być Batalion Rozpoznawczy, który zamierzamy sformować w Przasnyszu. Lokalizacja ta nie jest przypadkowa. W celu ograniczenia kosztów powstanie on w miejscu, gdzie można wykorzystać istniejącą infrastrukturę – dodał dowódca 18. Dywizji.

Formowanie dywizji to nie tylko nabór żołnierzy i zaopatrzenie ich w sprzęt, ale budowa i rozbudowa całej infrastruktury.

– Duży nakład prac będzie towarzyszył inwestycjom, które realizowane będą od podstaw, np. w Nowej Dębie, w Sitańcu czy Wojnarowej. W ramach prowadzonych inwestycji powstaną pełne kompleksy koszarowe z całą infrastrukturą, taką jak budynki sztabowe, budynki zabezpieczenia logistycznego oraz obiekty sportowe. Niektóre inwestycje realizowane są już dzisiaj. Przykładem może być podpisana w ostatnich dniach umowa na budowę garaży wraz z zapleczem obsługowym na terenie jednostki w Wesołej. Dzięki temu kontraktowi powstanie 128 miejsc garażowych dla czołgów Leopard 2A5 będących na wyposażeniu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz cała potrzebna infrastruktura logistyczna – mówił gen. Gromadziński.

Warto zapoznać się z całością wywiadu, jakiego gen. dyw. Jarosław Gromadziński udzielił „Nowej Technice Wojskowej”. Tu bowiem odniosłem się jedynie do niektórych poruszonych przez niego kwestii…

Zachęcam też do zapoznania się z artykułami:

a) o batalionach czołgów w Siłach Zbrojnych RP:

Pięść pancerna Sił Zbrojnych RP

b) o batalionach zmotoryzowanych i zmechanizowanych:

„Rosomaki” i „Borsuki”, czyli piechota zmotoryzowana i zmechanizowana

c) o pododdziałach artylerii:

Artyleria – bóg wojny

d) o jednostkach przeciwlotniczych:

Wisła, Narew, Poprad, Pilica, czyli jaka przyszłość obrony przeciwlotniczej?

Wojciech Kempa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!