Historia

101 lat temu nasze wojska zajęły Kijów

101 lat temu, 7 maja 1920 roku oddziały Wojska Polskiego wkroczyły do Kijowa. Stanowiło to zwieńczenie operacji rozpoczętej 25 kwietnia i podjętej w następstwie umowy zawartej między Polską i Ukrainą. Umowa warszawska z 21 kwietnia 1920 roku została zawarta w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 24 kwietnia 1920 r. przedstawiciele Polski i Ukraińskiej Republiki Ludowej zawarli stanowiącą […]

Historia

Aspekty militarne III Powstania Śląskiego

Plebiscyt Górnośląski, który w myśl postanowień Traktatu Wersalskiego miał rozstrzygnąć o przebiegu polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku, ukazał dalece różny od tego, czego spodziewali się uczestnicy paryskiej konferencji pokojowej, obraz panujących tu stosunków narodowościowych. Trudno było w oparciu o jego wyniki wytyczyć „sprawiedliwą” granicę, o czym pisałem tutaj: Plebiscyt Górnośląski W takich to okolicznościach zapadła […]

Historia

Trzeci powstańczy zryw

Ostatnie dni kwietnia 1921 roku były na Górnym Śląsku gorące… Był to czas spotkań, zebrań i narad. Emocje sięgały zenitu, a napięcie narastało z każdym dniem. Decydujące okazało się stanowisko Wojciecha Korfantego – ten urodzony pacyfista, który wielokrotnie studził „gorące głowy” zapaleńców, którzy gotowi byli iść „z motyką na słońce”, tym razem nie miał wątpliwości […]

Historia

„Broni nie złożę. Munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg”

30 kwietnia 1940 roku, pod Anielinem koło Opoczna zginął major Henryk Dobrzański ps. „Hubal”, major kawalerii Wojska Polskiego, sportowiec, „Zagończyk”, żołnierz Legionów Polskich podczas I wojny światowej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i polsko-ukraińskiej, legendarny dowódca partyzancki podczas II wojny światowej. W kampanii wrześniowej 1939 roku mjr Henryk Dobrzański był zastępcą dowódcy 110. Rezerwowego Pułku Ułanów, którym […]

Historia

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

– Gdy się spełni cud, że wyjdziecie stąd żywi, piszcie i mówcie o tym, co oni z nami tutaj robili – apelował do współwięźniów ks. Leon Stępniak, osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau, który stał się Golgotą polskiego duchowieństwa. W latach 1939–1945 polscy księża ponosili wielkie ofiary tylko za to, że byli ostoją trwałości Rzeczypospolitej. […]

Historia

Zwycięstwo pod Czarnobylem – 101 lat temu nasi marynarze spuścili łomot bolszewikom

Znany dziś głównie za sprawą katastrofy w tamtejszej elektrowni atomowej Czarnobyl był bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym i bazą Dnieprzańskiej Flotylli Wojennej. Przez port rzeczny przepływało całe zaopatrzenie dla żołnierzy Armii Czerwonej, walczących na Polesiu. Tymczasem gdy na początku marca 1920 roku 9. Dywizja Piechoty gen. Sikorskiego zdobyła Mozyrz, a także mniejsze porty w Barbarowie, Juriewiczach […]

Historia

Strzały w Gudelach

28 lat temu, 27 kwietnia 1993 roku w miejscowości Gudele na Wileńszczyźnie wojsko litewskie oddało strzały w kierunku polskich chłopów, którzy demonstrowali w obronie swej ziemi. Po siłowym stłumieniu przez litewskie władze Polskiego Kraju Narodowo-Terytorialnego Litwini przystąpili do grabieży ziemi, której prawowitymi właścicielami byli mieszkający na Wileńszczyźnie Polacy. Przypomnijmy, że w pierwszych dniach września 1991 […]

Historia

Wyprawa kijowska 1920 roku

25 kwietnia 1920 roku rozpoczęła się wyprawa kijowska, która doprowadziła do zdobycia przez Wojsko Polskie Kijowa. Niestety, sukces okazał się połowiczny, bowiem już w czerwcu tegoż roku nasze wojska zmuszone zostały do wycofania się ze stolicy Ukrainy. W kwietniu 1919 roku jednostki Wojska Polskiego przeprowadziły spektakularną operację, w wyniku której wyzwolone zostało między innymi Wilno, […]

Historia

Pakt Piłsudski – Petlura

21 kwietnia 1920 roku zawarta została tajna umowa polityczna pomiędzy Polską i Ukrainą. Wkrótce podpisano konwencję wojskową, która stała się podstawą do podjęcia wspólnej akcji wojskowej obu państw przeciw bolszewickim wojskom na terytorium Ukrainy. Umowa warszawska z 21 kwietnia 1920 roku została zawarta w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 24 kwietnia 1920 r. przedstawiciele Polski i Ukraińskiej […]