Historia

Słowianie ruszają na podbój Europy

Szczególnie dużo informacji na temat Słowian i początków ich ekspansji w kierunku Bałkanów zawdzięczamy Prokopiuszowi z Cezarei, który zresztą był już tu wielokrotnie cytowany. Urodził się on na przełomie V/VI wieku w Cezarei Nadmorskiej w Palestynie. Po studiach humanistycznych w Cezarei i Berytos w roku 527 przeniósł się do Konstantynopola. Następne 15 lat spędził w sztabie […]

Historia

Najdawniejsze siedziby Słowian

Sytuację, jaka w V wieku wytworzyła się w środkowej Europie wykorzystali Słowianie, którzy podjęli ekspansję zajmując w ciągu dwustu lat ogromne terytoria. Nim jeszcze na ukraińskich stepach pojawili się Hunowie, mieli oni zostać podbici przez ostrogockiego króla Hermaneryka. Po śmierci tegoż zapewne dostali się pod panowanie Hunów, przy czym – jak wynika z przekazu Jordanesa […]

Historia

Tragiczny finał operacji „Ostra Brama”

17 lipca 1944 funkcjonariusze NKWD rozbroili i aresztowali zaproszonych na rozmowy dowódców Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego. Równocześnie Sowieci przystąpili do likwidacji polskich zgrupowań skoncentrowanych w rejonie Wilna. 13 lipca dobiegły końca walki o Wilno, w których istotną rolę odegrały oddziały powstańcze Armii Krajowej: Operacja „Ostra Brama” Po zdobyciu Wilna dowództwo sowieckie nakazało żołnierzom AK opuszczenie […]

Historia

609 lat temu polskie rycerstwo rozgromiło wojska Zakonu Krzyżackiego

15 lipca 1410 roku rycerze Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w jednej z największych bitew średniowiecznej Europy rozgromili wojska Zakonu Krzyżackiego. Po sygnale trąb i odśpiewaniu przez oddziały polskie – jak pisze Długosz – „ojczystej pieśni Bogurodzica” jako pierwsze ruszyły chorągwie litewsko-ruskie (dowodzone przez Witolda), ustawione na prawym skrzydle armii królewskiej, w pobliżu Stębarka. […]

Historia Wiadomości

W rocznicę bitwy pod Krawczunami: „Tu jesteśmy, żeby ich czyn bohaterski głosić”

W sobotę w podwileńskich Krawczunach odbyły się obchody stoczonej tu przed 75 laty zwycięskiej bitwy żołnierzy Armii Krajowej z niemieckim okupantem o Wilno. Był to ostatni bój w ramach operacji „Ostra Brama”. Obszerną relację z uroczystości zamieścił portal L24.lt. „Chcemy dziś oddać hołd pamięci dowódcy I Brygady Wileńskiej AK Czesławowi Grombczewskiemu „Jurandowi” i 79 jego […]

Historia

Obława Augustowska – największa zbrodnia komunistyczna w powojennej Polsce

To była największa zbrodnia komunistyczna w powojennej Polsce. Jej ofiarami byli działacze podziemia niepodległościowego i miejscowa ludność, sprzyjająca partyzantom. 12 lipca 1945 jednostki Armii Czerwonej i NKWD, wspomagane przez Urząd Bezpieczeństwa oraz oddziały Ludowego Wojska Polskiego, przystąpiły do akcji pacyfikacyjnej na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic. Trwała ona do 19 lipca. Oddziały sowieckie aresztowały […]

Historia

Krwawa niedziela na Wołyniu

Dzień 11 lipca 1943 roku był punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej. Tego dnia zaatakowanych zostało 99 miejscowości, głównie w powiatach włodzimierskim i horochowskim. Następnego dnia fala mordów objęła kolejnych 50 miejscowości. Sprawcami Rzezi Wołyńskiej były Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery, podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz ludność ukraińska uczestnicząca w mordowaniu swoich polskich sąsiadów. […]

Historia

Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne w Zagłębiu Dąbrowskim

W książce „W cieniu swastyki”, w rozdziale autorstwa Mieczysława Starczewskiego, możemy przeczytać: „W akcji scaleniowej uczestniczyła też Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW), której dowódcą był adw. Paweł Lisiewicz. Dowodził on jednocześnie okręgami zagłębiowskim i częstochowskim, z tym iż skoncentrował się na tym ostatnim. Konsekwencją tego było systematyczne zmniejszanie się wpływów ruchu narodowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Jego […]

Historia

OSTATNI BÓJ O ZAOLZIE

Wojska sowieckie na Zaolzie, czyli tę część Śląska Cieszyńskiego, która obecnie znajduje się w granicach Czech, wkroczyły dopiero w dniach 2 i 3 maja 1945 roku. Miejscowi Polacy nie zamierzali biernie przyglądać się temu, co się dzieje… Krzysztof Nowak na łamach wydawanego przez Polski Związek Kulturalno – Oświatowy w Republice Czeskiej miesięcznika „Zwrot”, w numerze z […]