Historia

Wandalowie

Kilkakrotnie nam się tu już pojawiała nazwa Wandalów. Warto w tym miejscu bliżej się im przyjrzeć. Kim oni byli? Otóż dla Pliniusza Starszego, autora cytowanej już wielokrotnie Historii naturalnej, nazwa ta oznaczała po prostu ogół plemion wschodniogermańskich: „Istnieje pięć ludów germańskich: Wandiliowie, których częściami są Burgundowie, Warinowie, Charinowie, Goci; inni to Inweonowie, których częściami są […]

Historia Wiara

37 lat temu zamordowany został ks. Jerzy Popiełuszko

19 października 1984 roku funkcjonariusze IV Departamentu MSW: Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski i Leszek Pękala zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę, duszpasterza ludzi pracy, kapelana Solidarności. Wszyscy skazani w procesie morderców księdza wyszli z więzienia przed upływem całej kary. Msza św., która odprawiona zostanie w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu o godz. 18.00, będzie głównym […]

Historia

Inwazja Celtów i jej skutki

Wbrew obiegowym sądom, pobyt Celtów na ziemiach polskich nie miał charakteru epizodycznego, ale trwał setki lat… Pierwsze grupy osadników celtyckich pojawiły się na ziemiach polskich po roku 400 p.n.e. Celtowie uformowali się jako odrębny lud w VI w. p.n.e. na obszarze rozciągającym się od Szampanii przez Bawarię po północno-zachodnią Austrię. Stąd rozprzestrzenili się na większą […]

Historia

Z dziejów zgrupowania „Konwalia”, czyli przyczynek do życia i śmierci Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy

Papież Franciszek zatwierdził dziś dekret o męczeństwie Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy. To dobry moment, by przypomnieć Jego i Jego kolegów służbę Ojczyźnie. Papież @Pontifex_pl zatwierdził dekret o męczeństwie Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy (1914-1942).Był gorącym patriotą, całkowicie oddanym Bogu.Został ścięty na gilotynie za propolską działalność w czasie II wojny światowej. pic.twitter.com/SRzJX81Vd3 — […]

Historia

101 lat temu nasze wojska wyzwoliły Mińsk

15 października 1920 roku, trzy dni po podpisaniu w Rydze umowy o zawarciu rozejmu i ustaleniu przedwstępnych warunków pokoju, kończącej wojnę polsko-bolszewicką, nasze wojska zdobyły Mińsk. Niestety, musiały go potem opuścić. Dodajmy, że W Mińsku, w którym dominowała wówczas ludność żydowska (43,3%), katolicy, którzy w lwiej części poczuwali się do polskości, stanowili 22,2% ludności. Bitwa […]

Historia

101 lat temu w Rydze Polska zawarła z bolszewikami umowę o zawieszeniu broni

101 lat temu w Rydze podpisano umowę o zawarciu rozejmu i ustaleniu przedwstępnych warunków pokoju, kończącą wojnę polsko-bolszewicką. Po zwycięskich bitwach – warszawską, komarowską i nadniemeńską – jednostki Wojska Polskiego w szybkim tempie parły na wschód. Naczelne Dowództwo WP było podówczas zdeterminowane, aby prowadzić ofensywę aż do połączenia się z walczącymi w południowo – wschodniej […]

Historia

78 lat temu Niemcy rozstrzelali w KL Auschwitz przywódców obozowego ruchu oporu

77 lat temu Niemcy rozstrzelali przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11 w KL Auschwitz 54 Polaków. Wśród nich było 28 członków zorganizowanego w obozie przez rtm. Witolda Pileckiego konspiracyjnego Związku Organizacji Wojskowej. Początki obozowego ruchu oporu w KL Auschwitz sięgają października 1940 roku i związane są z osobą Witolda Pileckiego, o którym Juliusz Niekrasz […]

Historia

Czterysta lat temu dobiegła końca bitwa chocimska /film/

9 października 1621 roku dobiegła końca bitwa stoczona pomiędzy armią Rzeczypospolitej Jana Karola Chodkiewicza a armią turecką pod dowództwem sułtana Osmana II. Zamknięte w warownym obozie siły polsko-litewsko-kozackie stanęły na drodze armii osmańskiej. Bitwa zakończyła polsko-turecką wojnę o kontrolę nad Mołdawią. Liczba uczestników walk plasuje tę bitwę wśród największych starć militarnych XVII-wiecznej Europy.

Historia

WYZWOLENIE WILNA

Tytułem wstępu przypomnę, że Wilno, wyzwolone przez polskich powstańców spod okupacji niemieckiej na przełomie grudnia i stycznia 1918/19 r., polskie oddziały powstańcze opuściły 5 stycznia 1919 roku. Przez kolejne ponad trzy miesiące pozostawało ono w rękach bolszewików. Polacy odzyskali Wilno 19 kwietnia 1919 roku. Przez piętnaście kolejnych miesięcy znajdowało się ono w polskich rękach. Niestety, […]

Historia

Słowianie ruszają na podbój Europy, czyli koniec „Polski Germańskiej”

Szczególnie dużo informacji na temat Słowian i początków ich ekspansji w kierunku Bałkanów zawdzięczamy Prokopiuszowi z Cezarei, który zresztą był już tu wielokrotnie cytowany. Urodził się on na przełomie V/VI wieku w Cezarei Nadmorskiej w Palestynie. Po studiach humanistycznych w Cezarei i Berytos w roku 527 przeniósł się do Konstantynopola. Następne 15 lat spędził w sztabie […]