Historia

Zwycięskie wojny z Hunami

Heidrek już w początkowym okresie swego panowania miał stoczyć zwycięską wojnę z Hunami. Hreidgoci mieli w trakcie jej trwania spustoszyć kraj Hunów, a król Hunów Humli – według Herwararsagi – musiał wraz ze swym wojskiem uchodzić w popłochu. Heidrek z wojny tej przywieźć miał nie tylko wiele łupów, ale i córkę króla Hunów – Sifkę. Z […]

Historia

SETNA ROCZNICA POLSKIEGO POWROTU DO KAMIEŃCA PODOLSKIEGO… NA PÓŁ ROKU – CZĘŚĆ DRUGA

Jaki był polityczno-gospodarczy program polskich rządów na Kresach Wschodnich w okresie sprzed, tego wymuszonego w czerwcu i lipcu 1920 roku zmasowanymi bolszewickimi ofensywami, Bezpowrotnego Wielkiego Odwrotu? Owszem, w następstwie jesiennej Wielkiej Kontrofensywy tegoż samego roku 1920 powrócono na Kresy, lecz w ostateczności, na mocy Traktatu Ryskiego z dnia 18 marca 1921 roku tylko na te […]

Historia

SETNA ROCZNICA POLSKIEGO POWROTU DO KAMIEŃCA PODOLSKIEGO… NA PÓŁ ROKU – CZĘŚĆ PIERWSZA

Tak! Nawet coś takiego wydarzyło się w roku 1919 – tym jakże wytrwale po Stu Latach zamilczanym Roku Polski Mocarstwowej. Czy już mamy do dyspozycji naukową monografię powstałą w oparciu o „źródła polskie, ukraińskie i inne” na temat: „Polskie rządy w Kamieńcu Podolskim – listopad 1919 – czerwiec 1920”? Może nawet podejmowano ten temat. Bo […]

Historia

Tak rodziła się Niepodległa…

To nie był jednorazowy akt, ale rozciągnięty w czasie proces, który doprowadził do tego, że po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość… Dlaczego więc akurat dzień 11 listopada 1918 roku uznajemy za ten, który uznajemy za przełomowy? Ano z uwagi na wydarzenia, które rozegrały się wtedy w Warszawie. Tego dnia księżna Maria Lubomirska zapisała w […]

Historia

Powstanie (niemal) bezkrwawe

Wybierając się na Marsz Niepodległości, warto sięgnąć do wydarzeń, które rozegrały się w Warszawie owego 11 listopada 1918 roku, kiedy to zrzeszeni w Polskiej Organizacji Wojskowej polscy patrioci, masowo wsparci przez warszawiaków, przystąpili do rozbrajania żołnierzy niemieckich. W wyniku tego po raz pierwszy od upadku Powstania Listopadowego w stolicy naszego kraju nie było żadnych obcych […]

Historia

Rondel w Nowym Objezierzu funkcjonował dłużej, niż przypuszczano

Monumentalny rondel – miejsce kultu w Nowym Objezierzu (Zachodniopomorskie) powstał przed 4800 r. p.n.e. i funkcjonował przez około 200-250 lat – wynika z datowania radiowęglowego budowli. Wynik ten wskazuje na dłuższy czas funkcjonowania, niż przypuszczali archeolodzy. Pozostałości budowli (nazwa rondel nawiązuje do kolistego kształtu) znajdują się na polu pod Cedynią, w miejscowości Nowe Objezierze. To […]

Historia

Najazd Scytów

Najciekawszy bez wątpienia okres w dziejach ziem polskich w starożytności to czas trwania tzw. kultury łużyckiej. Jej odkrycie, a zarazem obowiązującą do dziś nazwę zawdzięczamy niemieckiemu archeologowi R. Virchowowi, który jako pierwszy, prowadząc w ubiegłym stuleciu wykopaliska archeologiczne na Łużycach (obecnie – wschodnia część Niemiec), natrafił na ślad tego niezwykłego zjawiska, jakim była owa kultura […]

Historia

Najdawniejsze siedziby Słowian

Sytuację, jaka w V wieku wytworzyła się w środkowej Europie wykorzystali Słowianie, którzy podjęli ekspansję zajmując w ciągu dwustu lat ogromne terytoria. Nim jeszcze na ukraińskich stepach pojawili się Hunowie, mieli oni zostać podbici przez ostrogockiego króla Hermaneryka. Po śmierci tegoż zapewne dostali się pod panowanie Hunów, przy czym – jak wynika z przekazu Jordanesa […]

Historia

Obrona Przemyśla 1918 r.

O ile o Orlętach Lwowskich i walkach o polskość Lwowa 1918/1919 większość Polaków cokolwiek słyszała, o tyle o ich towarzyszach walczących przeciw Ukraińcom o Przemyśl, w tym samym okresie, wiadomości są znikome. Jest to wielki grzech zaniedbania osób stojących na straży polskiej historii i mających możliwość na wzorze tych zapomnianych bohaterów kształtować przyszłe pokolenia Polaków […]

Historia

Słowianie ruszają na podbój Europy

Szczególnie dużo informacji na temat Słowian i początków ich ekspansji w kierunku Bałkanów zawdzięczamy Prokopiuszowi z Cezarei, który zresztą był już tu wielokrotnie cytowany. Urodził się on na przełomie V/VI wieku w Cezarei Nadmorskiej w Palestynie. Po studiach humanistycznych w Cezarei i Berytos w roku 527 przeniósł się do Konstantynopola. Następne 15 lat spędził w sztabie […]