Historia Telewizja internetowa

Zamach na Kutscherę

1 lutego 1944 r. miała miejsce udana akcja specjalna na znienawidzonego dowódcę SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa – Franza Kutscherę. „Kat Warszawy” objął swoje stanowisko 25 września 1943 r. Od samego początku zasłynął z terroru na ludności cywilnej na niespotykaną do tej pory skalę. Kutschera nadgorliwie realizował zarządzenie Hansa Franka o karaniu […]

Historia

Okrutna zemsta

Jak pamiętamy, Hreidgotaland dostał się pod panowanie Hunów: Koło lasów nadwiślańskich bronili starych siedzib ojczystych przed armią Attyli Tymczasem mijały miesiące, lata… I oto doszło do kolejnego napięcia w relacjach pomiędzy panującymi nad Hreidgotami Gjukungami i Atlim (Attylą). Gunnar bowiem postanowił poślubić kolejną z sióstr Atliego, mianowicie Oddrun. Ale Atli jego prośbę o rękę Oddruny odrzucił. […]

Historia

Koło lasów nadwiślańskich bronili starych siedzib ojczystych przed armią Attyli

Gdy nad Hreidgotami panował Heidrek, a potem jego syn Angantyr, mieli oni odnieść spektakularne zwycięstwa nad Hunami, tak przynajmniej donosi Herwararsaga: Zwycięskie wojny z Hunami Ale nosił wilk razy kilka… Podbój Hreidgotalandu przez Hunów nastąpił, kiedy nad tymi ostatnimi panował Attyla. Szczęśliwie przetrwało do naszych czasów szereg pieśni osnutych wokół całej serii zdarzeń, które to […]

Historia

Zbrodnia w Koniuchach

29 stycznia 1944 r. partyzanci sowieccy spacyfikowali wieś Koniuchy na Wileńszczyźnie. W wyniku bestialskiej zbrodni w Koniuchach zginęło na miejscu 45 osób, 12 zostało rannych, część z nich zmarła później w szpitalu w Bieniakoniach. Wieś zamieszkana była przez około 300 polskich mieszkańców, istniało w niej około 60 zabudowań. Partyzanci radzieccy wcześniej często rekwirowali mieszkańcom wsi […]

Historia

Zwycięskie wojny z Hunami

Heidrek już w początkowym okresie swego panowania miał stoczyć zwycięską wojnę z Hunami. Hreidgoci mieli w trakcie jej trwania spustoszyć kraj Hunów, a król Hunów Humli – według Herwararsagi – musiał wraz ze swym wojskiem uchodzić w popłochu. Heidrek z wojny tej przywieźć miał nie tylko wiele łupów, ale i córkę króla Hunów – Sifkę. Z […]

Historia

W „wyzwolonym” Bytomiu

Mało kto uświadamia dziś sobie, że po zajęciu pod koniec stycznia 1945 roku przez Armię Czerwoną tej części Górnego Śląska, która przed wojną nie należała do Polski, Rosjanie zdawali się faworyzować tam miejscowych… Niemców. Ci tymczasem poczęli organizować tu Komitety Antyfaszystowskie, które deklarowały lojalność wobec „wyzwolicieli”, przy czym Rosjanie chętnie korzystali z ich pomocy. Gerhard […]

Historia

Wojowniczy król Heidrek

Heidrek to postać raczej niezbyt sympatyczna – rzec by można awanturnik. Po zamordowaniu swego brata musiał on uciekać ze swej ojczyzny i w ten sposób znalazł się w Hreidgotalandzie. Tu poślubił córkę króla Hreidgotów Haralda – Helgę, z którą to miał syna Angantyra. Zamordowawszy swego teścia oraz szwagra (prawowitego następcę tronu), objął rządy w Hreidogotalandzie. […]

Historia

Jak AK planowała wyzwolić KL Auschwitz

Jakiś czas temu przypomniałem dzieje placówki AK Kęty – najsilniejszej z placówek Obwodu Oświęcim, liczącej w połowie 1944 roku ok. 530 ludzi. Składały się na to: batalion w sile dwóch kompanii (280 ludzi) oraz zgrupowanie WSOP, które utworzyły scalone z AK oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej (250 ludzi). Do szczegółów odsyłam tutaj: Na południe od Oświęcimia […]

Historia

Legenda o złamanym moście

Ponad dwa tysiące lat temu na dzisiejszych ziemiach polskich osiedlili się, przybyli ze Skandynawii, Goci, którzy następnie podjęli ekspansję w kierunku Morza Czarnego. Z czasem podzielili się oni na Ostrogotów, Wizygotów i Gepidów. Dwa pierwsze z wymienionych ludów odegrały w okresie wędrówek ludów ważną rolę w dziejach Zachodniej Europy. Była o tym mowa tutaj: *** […]

Historia

Ku nowym ziemiom

Czas naprawdę wielkich podbojów nastać miał dla Gotów z początkiem drugiej połowy II wieku. Oto Andrzej Kokowski (Problematyka kultury wielbarskiej w młodszym okresie rzymskim), opisując rozwój kultury wielbarskiej, poczynając od fazy B2/C1, a więc od ok. 160 roku n.e., pisze: „W starszym okresie rzymskim kultura wielbarska zajmowała niewielki obszar od górnego biegu Drawy i Regi (na […]