Historia

Kalendarium historyczne: 25 września 1953 roku – internowanie prymasa Wyszyńskiego

Rocznica internowania przez komunistów prymasa Polski, Stefana Wyszyńskiego. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się walce żydokomuny z Kościołem katolickim w Polsce, w latach 50. XX wieku. Na początku lat 50. komunistyczne władze umocniły się w Polsce na tyle, że przystąpiły do walki ze swoim  najważniejszym wrogiem – Kościołem Katolickim. Nie chodziło tylko o majątki kościelne, […]

Historia

Kalendarium historyczne: 24 września 1621 roku – śmierć hetmana Chodkiewicza

Rocznica śmierci Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza (1560-1621). Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się życiu i działalności jednego z najwybitniejszych dowódców Rzeczpospolitej. Jan pochodził ze spolonizowanego litewskiego rodu szlacheckiego. Jego rodzicami byli Jan Hieronimowicz oraz Krystyna Zborowska. Dziadek przyszłego hetmana przeszedł z prawosławia na protestantyzm, jednak ojciec pod wpływem kontrreformacji konwertował do katolicyzmu. W […]

Historia

Kalendarium historyczne: 23 września 1648 roku – bitwa pod Piławcami

Rocznica katastrofy polskiego pospolitego ruszenia pod Piławcami, w czasie Powstania Chmielnickiego. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się wydarzeniom, które doprowadziły Rzeczpospolitą na skraj upadku. O ile bohaterska bitwa obronna nad Żółtymi Wodami skończona przegraną sił polskich w dniu 16 maja 1648 roku niewiele znaczyła dla wyniku wojny z kozaczyzną, to już klęska pod Korsuniem (26 […]

Historia

Kalendarium historyczne: 22 września 1364 roku – Uczta u Wierzynka

Rocznica “Uczty u Wierzynka” czyli zjazdu środkowoeuropejskich monarchów, którego gospodarzem był polski król Kazimierz Wielki. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się polityce zagranicznej Kazimierza Wielkiego. Kazimierz Wielki postanowił wykorzystać impas w stosunkach międzynarodowych, do którego doszło w 1363 roku. W jego zainteresowaniu pozostawał zwłaszcza konflikt pomiędzy królem czeskim i cesarzem w jednej osobie – Karolem […]

Historia

Kalendarium historyczne: 21 września 1997 roku – AWS dochodzi do władzy

Rocznica wyborów parlamentarnych z 1997 roku. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się 4 wielkim reformom premiera Jerze Buzka. 21 września 1997 roku odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Skompromitowani nieudolnością i różnymi aferami gospodarczymi postkomuniści z SLD ponieśli w nich sromotną klęskę. Zwyciężyła kierowana przez Mariana Krzaklewskiego Akcja Wyborcza Solidarność (AWS), która utworzyła koalicję z […]

Historia

Kalendarium historyczne: 20 września 1675 roku – oblężenie Trembowli

Rocznica rozpoczęcia tureckiego obleżenia Trembowli Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się życiu i działalności bohaterki oblężenia Trembowli, Anny Doroty Chrzanowskiej. Anna pochodziła z rodziny mieszczańskiej z Kurlandii o nazwisku Fresen. Nie wiadomo kiedy dokładnie się urodziła, ani co robiła w młodości. Wyszła za mąż za oficera polskiej piechoty Jana Samuela Chrzanowskiego. Od tej pory towarzyszyła […]

Historia

Kalendarium historyczne: 19 września 1940 roku – Witold Pilecki idzie na ochotnika do Auschwitz

Rocznica dobrowolnego oddania się przez rotmistrza Witolda Pileckiego w niemieckie ręce. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się życiu i działalności Witolda Pileckiego, który na ochotnika poszedł do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Witold Wywodził się z polskiej rodziny represjonowanej za udział w powstaniu styczniowym. Był synem Juliana i Ludwiki z domu Osiecimskiej. Dzieciństwo spędził w Karelii, […]

Historia

Kalendarium historyczne: 18 września 1620 roku – hetman Żółkiewski i bitwa pod Cecorą

Rocznica rozpoczęcia bitwy Polaków z Tatarami, Turkami i Wołochami pod Cecorą. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się życiu i działalności hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, który zginął w bitwie pod Cecorą. Stanisław Żółkiewski był synem wojewody ruskiego o tym samym imieniu oraz jego żony Zofii z domu Lipskiej. Dzięki koneksjom rodzinnym i towarzyskim z możnymi […]

Historia

Kalendarium historyczne: 17 września 1939 roku – sowiecki najazd na Polskę

Rocznica złamania paktu o nieagresji i sowieckiego najazdu na polskie kresy. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się działaniom Moskwy w przeddzień i w początkowym okresie II Wojny Światowej. W drugiej połowie lat 30. Józef Stalin, mający prerogatywy większe niż dawni carowie, zaczął przygotowywać swój kraj do nowej wojny. Z tego powodu, w pierwszej kolejności chciał […]

Historia Wiadomości

Kalendarium historyczne: 16 września 1658 roku – zawarcie Unii Hadziackiej

Rocznica zawarcia polsko-kozackiego układu, który przeszedł do historii jako Unia Hadziacka. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się schyłkowemu okresowi rebelii kozackiej Bohdana Chmielnickiego oraz działaniom jego następców. Zwycięstwo nad Polakami pod Batohem z 1652 roku, dało Bohdanowi Chmielnickiemu nową energię do działania. Mimo to jego kolejne kampanie przeciwko siłom koronnym były mało spektakularne. Jednocześnie masakra […]