Historia

DLACZEGO ŚLĄSK DO POLSKI NIE POWRÓCIŁ JUŻ W WIEKU XVII?

Kiedy w latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku Europa Zachodnia pogrążona była w wyniszczającej wojnie trzydziestoletniej, Rzeczpospolita przeżywała swe wielkie dni. Kiedy w Europie, i nie tylko w Europie, innowierców, bez względu na wyznawaną przez nich wiarę, mordowano tysiącami, kiedy nieomal wszędzie dokoła katolicy wyrzynali protestantów, a protestanci katolików, kiedy nie znano litości dla żydów […]

Historia

Oddział partyzancki „Harnaś I”

Inspektorat AK Bielsko odtwarzał w obwodach Bielsko, Żywiec i Oświęcim bataliony dla 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, a w Obwodzie Wadowice – batalion dla 12 Pułku Piechoty. Dowódcą 3 Pułku Strzelców Podhalańskich AK był kpt. Józef Badach ps. „Czacharski”, którego sylwetkę przedstawiłem w rozdziale poświęconym Inspektoratowi Katowice, jako że przez pewien czas był on komendantem tegoż Inspektoratu. […]

Historia

Imperialne marzenia

Mało kto zdaje sobie sprawę, że I Rzeczpospolita miała swój kolonialny epizod, a na przeszkodzie w budowie imperium kolonialnego stanęli … Kozacy, Rosjanie i Szwedzi. Po zawartym w roku 1634 pokoju polanowskim, w następstwie którego Rosja zmuszona była zrzec się pretensji do Ziemi Smoleńskiej, Czernichowskiej i Siewierskiej, zwycięskiej wojnie z Turcją (1633 – 1634), która […]

Historia

WYZWOLENIE ZAOLZIA

Śląsk Cieszyński, czyli z ta część śląskiej ziemi, która po przegranej przez Austrię I wojnie śląskiej, stoczonej w latach 1740 – 1742, pozostała w granicach Austrii, był w okresie poprzedzającym odzyskanie przez Polskę niepodległości prawdziwym bastionem polskości. Warto przy tym wiedzieć, że po kolejnej przegranej wojnie z Prusami, stoczonej w roku 1866, której stawką była […]

Historia

Wandalowie – z Europy Środkowej do Afryki

Wandalowie, jak wiadomo, zamieszkiwali ongiś ziemie polskie, ale w obliczu ekspansji Hunów w pierwszych latach V wieku znaczna ich część zdecydowała się je porzucić. Wandalowie Czując na sobie „oddech” Hunów i korzystając z osłabienia Cesarstwa, coraz to nowe plemiona barbarzyńskie decydowały się na opuszczenie swojego terytorium i osiedlenie się na terytorium rzymskim, a jako jednych z […]

Historia

Jak feniks z popiołów

Dzieje Okręgu Śląskiego Armii Krajowej dowodzą, że życie potrafi pisać scenariusze, o jakich filmowcom się nie śniło… Żeby zrozumieć dzieje Okręgu Śląskiego Armii Krajowej, trzeba sobie uświadomić, że Górny Śląsk był terenem szczególnie trudnym do prowadzenia działalności konspiracyjnej. Drogi Polski i Śląska rozeszły się w wieku XIV i od tej pory biegły one odrębnymi torami. […]

Historia

Bitwa nad Niemnem

Bitwa nad Niemnem, stoczona pod koniec września 1920 r., ostatecznie przypieczętowała polskie zwycięstwo w wojnie z bolszewicką Rosją, potwierdzając militarne zdolności marszałka Józefa Piłsudskiego. Po klęsce pod Warszawą, dowódca bolszewickiego Frontu Zachodniego Michaił Tuchaczewski wycofał swoje wojska na linię rzek Niemna, Szczary i Świsłoczy. Zameldował Leninowi, że klęska pod stolicą Polski nie przesądza o przegranej […]

Historia

Wandalowie

Kilkakrotnie nam się tu już pojawiała nazwa Wandalów. Warto w tym miejscu bliżej się im przyjrzeć. Kim oni byli? Otóż dla Pliniusza Starszego, autora cytowanej już wielokrotnie Historii naturalnej, nazwa ta oznaczała po prostu ogół plemion wschodniogermańskich: „Istnieje pięć ludów germańskich: Wandiliowie, których częściami są Burgundowie, Warinowie, Charinowie, Goci; inni to Inweonowie, których częściami są […]

Historia

Paulek, Ty świnio !

Por. Wacław Smoczyk (na zdjęciu powyżej) był człowiekiem obdarzonym niespożytą energią i pełnym poświęcenia. Jesienią 1939 roku związał się on z Organizacją Orła Białego; początkowo organizował na Śląsku sieć „Akcji Kolejowej”, powołanej do prowadzenia działalności sabotażowej na kolei, ale pod koniec stycznia 1940 r. otrzymał nowe zadanie. Miał zorganizować siatkę sabotażowo – dywersyjną na obszar Rzeszy. […]

Historia

83 lata temu dobiegła końca Bitwa nad Bzurą

19 września 1939 roku Oberkommando der Wehrmacht (OKW) obwieściło zwycięstwo w Bitwie nad Bzurą. Co prawda walki jeszcze trwały, ale w tym czasie polscy żołnierze masowo zaczęli się już poddawać. 21 września pod Białą Górą Niemcy wzięli do niewoli dowódcę Armii „Pomorze” gen. Władysława Bortnowskiego wraz z jego sztabem. Gdy 17 września 1939 roku od […]