Historia Wiadomości

Uczczono pamięć polskich bohaterów – uczestników Powstania Styczniowego

Centralne obchody 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego odbyły się w piątek w Szydłowcu (Mazowieckie) i w sobotę w Bodzentynie i Kierzu Niedźwiedzim (Świętokrzyskie) w ramach XIII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 Roku. W piątek w Szydłowcu złożono kwiaty m.in. przed tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, w kwaterze powstańczej na cmentarzu parafialnym przy ul. […]

Historia

Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne w Zagłębiu Dąbrowskim

W książce „W cieniu swastyki”, w rozdziale autorstwa Mieczysława Starczewskiego, możemy przeczytać: „W akcji scaleniowej uczestniczyła też Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW), której dowódcą był adw. Paweł Lisiewicz. Dowodził on jednocześnie okręgami zagłębiowskim i częstochowskim, z tym iż skoncentrował się na tym ostatnim. Konsekwencją tego było systematyczne zmniejszanie się wpływów ruchu narodowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Jego […]

Historia

Centralne obchody 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego odbędą się w piątek w Szydłowc oraz w sobotę w Bodzentynie i Kierzu Niedźwiedzim

Centralne obchody 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego odbędą się w piątek w Szydłowcu (Mazowieckie) i w sobotę w Bodzentynie i Kierzu Niedźwiedzim (Świętokrzyskie) – poinformował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uroczystości odbędą się w ramach XIII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 Roku. W piątek w Szydłowcu złożone zostaną kwiaty m.in. przed tablicą upamiętniającą […]

Historia

99 lat temu jednostki Wojska Polskiego przystąpiły do przejmowania Pomorza Gdańskiego

17 stycznia 1920 roku jednostki Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Józefa Hallera przekroczyły linię demarkacyjną pod Nieszawą, rozpoczynając przejmowanie Pomorza Gdańskiego. W październiku 1919 gen. dyw. Józefowi Hallerowi powierzono dowództwo Frontu Pomorskiego, utworzonego w celu pokojowego i planowanego odzyskania Pomorza, zgodnie z ustaleniami traktatu wersalskiego. 17 stycznia 1920 roku pod Nieszawą nastąpiło przekroczenie linii demarkacyjna, a następnego dnia oddziały 16 […]

Historia Wiadomości

100 lat temu dowództwo nad Powstaniem Wielkopolskim objął gen. Józef Dowbor-Muśnicki

100 lat temu, 16 stycznia 1919 r., dowództwo nad Powstaniem Wielkopolskim objął gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Nowy dowódca zreorganizował oddziały powstańcze, powołał do wojska kilka roczników rekrutów, a także zakończył tworzenie regularnej Armii Wielkopolskiej, która w szczytowym momencie liczyła ponad 100 tys. żołnierzy. Józef Dowbor-Muśnicki urodził się 25 października 1867 r. w Garbowie na ziemi sandomierskiej. […]

Historia

Początek „Burzy” na Wołyniu

4 stycznia 1944 roku wojska 1. Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej w okolicach m. Sarny przekroczyły granicę ZSRR z Polską. W tej sytuacji dowództwo Okręgu AK Wołyń zdecydowało się przystąpić do realizacji planu „Burza”. 15 stycznia 1944 roku komendant Okręgu, płk Kazimierz Bąbiński ps. „Luboń”, wydał inspektorom rejonowym rozkaz koncentracji sił AK w zachodniej części Wołynia. […]

Historia

Grody, kurhany, wały – archeolodzy odkryli ślady po dawnej przeszłości Ziemi Chełmińskiej

Nieznane do tej pory grody, kurhany i kilkusetmetrowe, monumentalne wały odkryli archeolodzy na Ziemi Chełmińskiej w woj. kujawsko-pomorskim. Udało się to dzięki zastosowaniu lotniczego skanowania laserowego. Naukowcy skupili się na sprawdzeniu terenu o obszarze ok. 50 km kw. Po analizie wyników lotniczego skanowania laserowego dla części Ziemi Chełmińskiej wytypowali wiele nieznanych do tej pory stanowisk […]

Historia Wiadomości

Ujawniamy największy sekret rtm. Pileckiego – już przed wojną posiadał stopień kapitana!

Witold Pilecki za swoją misję w Auschwitz, został awansowany do stopnia rotmistrza 11 listopada 1943 r. Jego późniejsze zasługi, takie jak heroiczna walka w Powstaniu Warszawskim, nie zostały już uhonorowane awansem. Dopiero w 2003 r. Pilecki pośmiertnie został odznaczony tytułem pułkownika. Jednak tytuł rotmistrza tak bardzo przylgnął do naszego bohatera, że do dzisiaj jest najczęściej […]

Historia

Na Mazowszu archeolodzy odkryli grób książęcy sprzed blisko 2 tys. lat

Archeolodzy odkryli najbogatszy pradziejowy grób z terenu Polski na wschód od Wisły. Wewnątrz znajdowały się m.in. fragmenty naczyń z brązu, posrebrzane ostrogi oraz złoty pierścień, dlatego naukowcy nazwali go grobem książęcym. Znaleziska dokonano latem zeszłego roku. Archeolodzy dopiero teraz częściowo je ujawniają z obawy przed rabunkiem. Z tego też względu nie podają dokładnej lokalizacji. Zdradzają […]