Historia

Oddziały Ośrodka Zapasowego 20 Dywizji Piechoty we wrześniu 1939 roku / część pierwsza

8 września 1939 roku marszałek Edward Rydz-Śmigły rozkazał generałowi Franciszkowi Kleebergowi, dowódcy Okręgu Korpusu IX, zorganizowanie dywizji piechoty z żołnierzy znajdujących się w ośrodkach zapasowych. W nocy 8/9 września gen. Kleeberg nakazał mjr. Tadeuszowi Grzeszkiewiczowi, oficerowi sztabu OK IX, opracować rozkaz do organizacji dywizji Dowódcą formowanej w Kobryniu dywizji mianowany został płk Adam Epler, dotychczasowy  […]

Historia

80 lat temu rtm. Witold Pilecki rozpoczął swoją misję w Auschwitz

22 września 1940 r. rtm. Witold Pilecki przekroczył bramę z napisem „Arbeit macht Frei” i stał się więźniem KL Auschwitz o numerze 4859. W obozie używał nazwiska Tomasz Serafiński, a Niemcy nie wiedzieli, że przybył z tajną misją stworzenia ruchu oporu wśród więźniów oraz przekazywania na zewnątrz raportów o niemieckich zbrodniach. W związki z okrągłą […]

Historia

Bitwa nad Niemnem

Bitwa nad Niemnem, stoczona pod koniec września 1920 r., ostatecznie przypieczętowała polskie zwycięstwo w wojnie z bolszewicką Rosją, potwierdzając militarne zdolności marszałka Józefa Piłsudskiego. Po klęsce pod Warszawą, dowódca bolszewickiego Frontu Zachodniego Michaił Tuchaczewski wycofał swoje wojska na linię rzek Niemna, Szczary i Świsłoczy. Zameldował Leninowi, że klęska pod stolicą Polski nie przesądza o przegranej […]

Historia

W rocznicę utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych

20 września 1942 powstały Narodowe Siły Zbrojne, ideowo-wojskowa formacja o charakterze katolickim. Dziś NSZ jest inspiracją dla polskich patriotów, którzy pragną kultywować etos Żołnierzy Wyklętych – niezłomnych bohaterów walczących o niepodległą Ojczyznę. 20 września 1942 powstały Narodowe Siły Zbrojne, ideowo-wojskowa formacja o charakterze katolickim. Dziś NSZ jest inspiracją dla polskich patriotów, którzy pragną kultywować etos […]

Historia

Ochotnik do Auschwitz

80 lat temu, 19 września 1940 roku, rotmistrz Witold Pilecki dobrowolnie dał się zatrzymać Niemcom, by dostać się do niemieckiego obozu śmierci Auschwitz, zebrać o obozie informacji i utworzyć tam siatkę konspiracyjną. Misję wykonał. Witold Pilecki z pewnością może uchodzić za wzór patriotyzmu. Całe jego życie naznaczone było wolą walki o wolną Polskę. Za miłość […]

Historia

Tak sowiecka propaganda pokazywała najazd na Polskę we wrześniu 1939 r.

81 lat temu, 17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej w walce Polski. Zobaczcie jak sowiecka propaganda pokazywała najazd na Polskę we wrześniu 1939 r. Oryginalna sowiecka kronika […]

Historia

Nóż w plecy

81 lat temu, 17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej w walce Polski. Do działań przeciwko państwu polskiemu przeznaczono dwa fronty: białoruski – komandarma Michaiła Kowalowa i ukraiński komandarma Siemiona Timoszenki. W sumie liczyły one co najmniej 620.000 […]

Historia

Wojska balonowe w wojnie polsko-bolszewickiej

Myśląc  o bohaterskich obrońcach naszej Ojczyzny sprzed 100 lat, mamy przed oczami obraz szarżujących ułanów, maszerujących piechurów i piszących pierwsze karty chwalebnej walki naszych lotników. Mało jednak kto zdaje sobie sprawę z faktu, że w gronie lotników znajdowała się formacja często zapomnianych wojsk balonowych. Początki tej formacji sięgają jesieni 1917 roku, kiedy to w 1 […]

Historia

Inwazja Celtów i jej skutki

Wbrew obiegowym sądom, pobyt Celtów na ziemiach polskich nie miał charakteru epizodycznego, ale trwał setki lat… Pierwsze grupy osadników celtyckich pojawiły się na ziemiach polskich po roku 400 p.n.e. Celtowie uformowali się jako odrębny lud w VI w. p.n.e. na obszarze rozciągającym się od Szampanii przez Bawarię po północno-zachodnią Austrię. Stąd rozprzestrzenili się na większą […]