Historia

Neurowie a kultura łużycka

Najciekawszy bez wątpienia okres w dziejach ziem polskich w starożytności to czas trwania tzw. kultury łużyckiej. Jej odkrycie, a zarazem obowiązującą do dziś nazwę zawdzięczamy niemieckiemu archeologowi R. Virchowowi, który jako pierwszy, prowadząc w ubiegłym stuleciu wykopaliska archeologiczne na Łużycach (obecnie – wschodnia część Niemiec), natrafił na ślad tego niezwykłego zjawiska, jakim była owa kultura […]

Historia

O kwestii mniejszości narodowych i bezterytorialnych w rozważaniach polskiego ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego cz. 2

W dalszych swoich rozważaniach na temat ówczesnej sytuacji Polski minister Kwiatkowski pochylił się nad kwestią obecności na terenie Polski Żydów. W swoim krótkim tekście rzeczowo ukazał wszelkie czynniki związane z tą sprawą. Bez zbędnej poprawności politycznej ukazuje również historię ich przybycia do Polski, stanowiącego zaprzeczenie narzuconej obecnie opinii publicznej bajek o wspólnej Ojczyźnie Polaków i […]

Historia

O kwestii mniejszości narodowych i bezterytorialnych w rozważaniach polskiego ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego cz. 1

Okres II Rzeczypospolitej jest obecnie przedmiotem ożywionej dyskusji nie tylko w Polsce, lecz staje się również tematem debat międzynarodowych, pragnących ukazać ówczesne czasy jako okres strasznych zachowań naszych przodków wobec rożnego rodzaju mniejszości zamieszkujących naszą Ojczyznę. Warto w tym miejscu pochylić się nad tą kwestią, widzianą oczami polskiego ministra przemysłu i handlu (1926-1930) i skarbu […]

Historia

Sto lat temu rozpoczął działalność Polski Komisariat Plebiscytowy

19 lutego 1920 roku w Bytomiu, w Hotelu „Lomnitz”, który znajdował się wówczas przy Gleiwitzerstr. 10, (dziś ul. Gliwicka 17), rozpoczął działalność Polski Komisariat Plebiscytowy. Jego zadaniem było koordynowaniem prac organizacyjnych i propagandowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem plebiscytu, który miał przesądzić o przebiegu polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku. Rząd polski na stanowisko Polskiego Komisarza […]

Historia

Przeciw Awarom

Panujący po obaleniu cesarza Maurycjusza chaos wykorzystali Awarowie i Słowianie, którzy przez niebronioną granicę na Dunaju wtargnęły na Bałkany, pustosząc w kolejnych latach cały półwysep, aż po południową Grecję. Najeźdźcy splądrowali Peloponez i wyspy Morza Egejskiego. Na stałym lądzie oparła im się tylko Tessalonika, zwana przez Słowian Sołuniem, oraz nieliczne miasta nadbrzeżne. Grupy wołoskich, iliryjskich […]

Historia

Jak feniks z popiołów

Dzieje Okręgu Śląskiego Armii Krajowej dowodzą, że życie potrafi pisać scenariusze, o jakich filmowcom się nie śniło… Żeby zrozumieć dzieje Okręgu Śląskiego Armii Krajowej, trzeba sobie uświadomić, że Górny Śląsk był terenem szczególnie trudnym do prowadzenia działalności konspiracyjnej. Drogi Polski i Śląska rozeszły się w wieku XIV i od tej pory biegły one odrębnymi torami. […]

Historia

Najdawniejsze siedziby Słowian

Sytuację, jaka w V wieku wytworzyła się w środkowej Europie wykorzystali Słowianie, którzy podjęli ekspansję zajmując w ciągu dwustu lat ogromne terytoria. Nim jeszcze na ukraińskich stepach pojawili się Hunowie, mieli oni zostać podbici przez ostrogockiego króla Hermaneryka. Po śmierci tegoż zapewne dostali się pod panowanie Hunów, przy czym – jak wynika z przekazu Jordanesa […]

Historia

Zaślubiny Polski z morzem

Dokładnie 100 lat temu, 10 lutego 1920 roku w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z Bałtykiem Gen. Józef Haller wrzucił pierścień w fale i wypowiedział słowa: „Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem”. Na mocy Traktatu Wersalskiego Polska odzyskała […]

Historia

80 lat temu rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków w głąb ZSRR

Rezultatem porozumień między ZSRR a III Rzeszą w 1939 r. był podział terytorium Polski między te dwa państwa. W latach 1939-1941 na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanych przez ZSRR, zachodziły intensywne przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne. W procesie tym wielką rolę odgrywał terror, za pomocą którego starano się zniszczyć jakiekolwiek przejawy lub tylko potencjalne możliwości […]

Historia Telewizja internetowa

Rocznica mordu w Parośli na Wołyniu

9 lutego 1943 r., oddział Hryhorija Perehijniaka „Dowbeszki-Korobki”, uznany za pierwszą sotnię UPA, dokonał w kolonii Parośla I na Wołyniu masakry polskich mieszkańców, zabijając sto kilkadziesiąt osób, w tym dzieci i niemowlęta. Zbrodnia ta była pierwszym masowym mordem na ludności polskiej, jakiego dokonała UPA. Parośla I była polską osadą złożoną z 26 zagród, które zamieszkiwały […]