Historia

102 lata temu jednostki Wojska Polskiego przystąpiły do przejmowania Pomorza Gdańskiego

17 stycznia 1920 roku jednostki Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Józefa Hallera przekroczyły linię demarkacyjną pod Nieszawą, rozpoczynając przejmowanie Pomorza Gdańskiego. Na mocy Traktatu Wersalskiego Polska odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego na odcinku 147 km: brzeg Półwyspu Helskiego – 74 km, morze otwarte – 24 km i brzeg Zatoki Puckiej – 49 km. W jej granicach nie […]

Historia

Początek „Burzy” na Wołyniu

4 stycznia 1944 roku wojska 1. Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej w okolicach m. Sarny przekroczyły granicę ZSRR z Polską. W tej sytuacji dowództwo Okręgu AK Wołyń zdecydowało się przystąpić do realizacji planu „Burza”. 15 stycznia 1944 roku komendant Okręgu, płk Kazimierz Bąbiński ps. „Luboń”, wydał inspektorom rejonowym rozkaz koncentracji sił AK w zachodniej części Wołynia. […]

Historia

O Słowianach, którzy przyjęli islam

W nauce rosyjskiej w ostatnich dwudziestu latach upowszechnił się pogląd łączący ze Słowianami kulturę imieńkowską, która to od IV wieku naszej ery funkcjonowała w dorzeczu średniej Wołgi – w Tatarstanie oraz w okręgach samarskim i uljanowskim. Kultura ta została zniszczona w VII wieku w wyniku najazdu Bułgarów, przy czym część ludności kultury imieńkowskiej przeniosła się […]

Historia

Obwód Bielsko Armii Krajowej w planach powstania powszechnego i „Burzy”

Inspektorat Bielsko Armii Krajowej w początkowym okresie niemieckiej okupacji nie miał szczęścia. Jego sztab targały konflikty personalne, a co gorsza zdołali doń wniknąć agenci gestapo, czego efektem były zakrojone na szeroką skalę aresztowania, do których doszło jesienią 1942 roku. Wiele kluczowych postaci miejscowej konspiracji trafiło do więzień i obozów koncentracyjnych, a znaczna część ocalałych struktur […]

Historia

Najdawniejsze siedziby Słowian

Sytuację, jaka w V wieku wytworzyła się w środkowej Europie wykorzystali Słowianie, którzy podjęli ekspansję zajmując w ciągu dwustu lat ogromne terytoria. Nim jeszcze na ukraińskich stepach pojawili się Hunowie, mieli oni zostać podbici przez ostrogockiego króla Hermaneryka. Po śmierci tegoż zapewne dostali się pod panowanie Hunów, przy czym – jak wynika z przekazu Jordanesa […]

Historia

Tego dnia „Orły Wielkopolskie” odbyły pierwszą wyprawę bojową

9 stycznia 1919 roku z lotniska na Ławicy, „Orły Wielkopolskie” odbyły pierwszą wyprawę bojową – celem były obiekty wojskowe na terenie Frankfurtu nad Odrą. Wizyta u „sąsiadów” była sukcesem, bez strat własnych. W 1913 roku na terenach podpoznańskiej wsi Ławica wybudowano lotnisko mające za zadanie pełnić funkcję wojskowego połączenia powietrznego. W jego otwarciu osobiście uczestniczył […]

Historia

Kirgizi, dziedzictwo generała Li Linga

Wydaje się, że żyjący pierwotnie w rejonie górnego biegu rzeki Jenisej, na północ od Ałtaju, Kirgizi nie byli ludem tureckim, a raczej indoeuropejskim. W najstarszych chińskich źródłach występują oni pod nazwą Gékūn (鬲昆), a częściej – Jiānkūn (堅昆). Za panowania chińskiej dynastii Han kraj Jiānkūn (堅昆) zlokalizowany był w górnym biegu rzeki Jenisej, na Równinie […]

Historia

Z Syberii do Afryki – tragiczne losy Polaków w czasie II wojny światowej

Tragedia polskiego narodu w czasie II wojny światowej spowodowała, że tysiące naszych rodaków zostało zmuszonych opuścić swoje rodzinne strony przed represjami od strony agresorów na suwerenność i niepodległość Polski. Szczególnie mało współcześni Polacy wiedzą o tragedii rodaków z terenów, które na życzenie Stalina zostały odłączone od Rzeczypospolitej za zgodą zachodnich aliantów. Na terenie Afryki Wschodniej […]

Historia

Ostatni gryps z KL Auschwitz

6 stycznia 1945 roku w KL Auchwitz został powieszony mój dziadek, por. Konstanty Kempa ps. „Tadeusz”, oficer 11 pułku piechoty Wojska Polskiego, szef Oddziału VI sztabu Inspektoratu Katowickiego AK i zarazem szef siatki terenowej „Sekcji Zachodniej” Departamenu Informacji i Prasy Delegatury Rządu. W oczekiwaniu na egzekucję napisał do swoich rodziców, a moich pradziadków gryps: 6 […]

Historia

Wileńszczyzna w dniach przełomu (1918/1919)

Kiedy jesienią 1918 roku ludność centralnej Polski coraz śmielej podnosiła postulat odbudowy po 123 latach niewoli niepodległego Państwa Polskiego, na Wileńszczyźnie i generalnie – na Kresach Północno – Wschodnich nie myślano bynajmniej czekać biernie na rozwój wydarzeń. A twierdzą był im każdy próg… Warto przypomnieć to, co działo się w tym gorących dniach w Wilnie […]