Historia

Zwycięskie wojny z Hunami

Heidrek już w początkowym okresie swego panowania miał stoczyć zwycięską wojnę z Hunami. Hreidgoci mieli w trakcie jej trwania spustoszyć kraj Hunów, a król Hunów Humli – według Herwararsagi – musiał wraz ze swym wojskiem uchodzić w popłochu. Heidrek z wojny tej przywieźć miał nie tylko wiele łupów, ale i córkę króla Hunów – Sifkę. Z […]

Historia

Działalność konspiracyjna w latach 1939 – 1945 na terenie gmin: Strzemieszyce Wielkie, Ząbkowice, Grabocin, Kazimierz Górniczy, Sławków /część druga/

W poniższym tekście pominięto całkowicie wszelkie działania zbrojne, akcje sabotażowe, dywersyjne, odwetowe, dyscyplinujące czy egzekucyjne, ograniczając się jedynie do pokazania, jak powstawały i przekształcały się podziemne struktury konspiracyjne na określonym terenie. Działalność konspiracyjna w latach 1939 – 1945 na terenie gmin: Strzemieszyce Wielkie, Ząbkowice, Grabocin, Kazimierz Górniczy, Sławków /część pierwsza/ W lipcu 1943 r. na […]

Historia

Podporucznik „Gromek”

3 grudnia 1941 roku powieszony został przez Niemców komendant Inspektoratu Katowickiego ZWZ ppor. Józef Skrzek ps. „Gromek”. 18 grudnia 1940 roku Niemcy zastrzelili Jana Klauzę, który podjął próbę ucieczki, gdy Niemcy zamierzali go aresztować. Jego następcą na stanowisku komendanta Inspektoratu Katowice został właśnie ppor. Józef Skrzek – „Gromek” z Michałkowic (dziś dzielnica Siemianowic Śląskich). Oddajmy […]

Historia

Działalność konspiracyjna w latach 1939 – 1945 na terenie gmin: Strzemieszyce Wielkie, Ząbkowice, Grabocin, Kazimierz Górniczy, Sławków /część pierwsza/

W poniższym tekście pominięto całkowicie wszelkie działania zbrojne, akcje sabotażowe, dywersyjne, odwetowe, dyscyplinujące czy egzekucyjne, ograniczając się jedynie do pokazania, jak powstawały i przekształcały się podziemne struktury konspiracyjne na określonym terenie. Jedną z pierwszych organizacji konspiracyjnych o charakterze cywilno-wojskowym, jakie powstały w okupowanym kraju była Organizacja Orła Białego (OOB), zwana także Orłem Białym, aby ostatecznie […]

Historia

73 lata temu w Zabrzegu milicjant R. Dadak zamordował Henryka Flame ps. Bartek

73 lata temu w Zabrzegu milicjant R. Dadak zamordował Henryka Flame ps. Bartek – dowódcę największego i najbardziej aktywnego zgrupowania #NSZ działającego na terenie Śląska Cieszyńskiego i zachodniej części Małopolski. 🟥#KomunistyczneZbrodnie 1 XII 1947 r. w milicjant R. Dadak zamordował Henryka Flamego „Bartka" – dowódcę największego i najbardziej aktywnego zgrupowania NSZ działającego na terenie Śląska […]

Historia

WALECZNYCH TYSIĄC

29 listopada 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe. Pięknymi zgłoskami zapisał się w tych wydarzeniach 4 Pułk Piechoty Liniowej, czyli słynni „Czwartacy”… Pułk „Czwartaków”, czyli 4 Pułk Piechoty Liniowej uważany był za elitarną jednostkę wojsk Królestwa Polskiego. W tym to pułku służył (w stopniu kapitana, a następnie majora) Walerian Łukasiński, twórca i przywódca Wolnomularstwa Narodowego oraz […]

Historia

Wandalowie – z Europy Środkowej do Afryki

Wandalowie, jak wiadomo, zamieszkiwali ongiś ziemie polskie, ale w obliczu ekspansji Hunów w pierwszych latach V wieku znaczna ich część zdecydowała się je porzucić. Wandalowie Czując na sobie „oddech” Hunów i korzystając z osłabienia Cesarstwa, coraz to nowe plemiona barbarzyńskie decydowały się na opuszczenie swojego terytorium i osiedlenie się na terytorium rzymskim, a jako jednych z […]

Historia

Taki los zgotowali Polakom Niemcy – na pierwszy ogień poszła Zamojszczyzna

W nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku, Niemcy rozpoczęli na Zamojszczyźnie zakrojoną na szeroką skalę akcję wysiedleńczą. Jej bilans był tragiczny – do sierpnia 1943 roku, okupanci przeprowadzili brutalną pacyfikację prawie 300 polskich wsi. Ponad 100 tys. ich mieszkańców wywieziono z domów, a ich miejsce zajęli niemieccy koloniści z różnych części Europy. Wśród […]

Historia

Wandalowie

Kilkakrotnie nam się tu już pojawiała nazwa Wandalów. Warto w tym miejscu bliżej się im przyjrzeć. Kim oni byli? Otóż dla Pliniusza Starszego, autora cytowanej już wielokrotnie Historii naturalnej, nazwa ta oznaczała po prostu ogół plemion wschodniogermańskich: „Istnieje pięć ludów germańskich: Wandiliowie, których częściami są Burgundowie, Warinowie, Charinowie, Goci; inni to Inweonowie, których częściami są […]

Historia

Słowianie ruszają na podbój Europy, czyli koniec „Polski Germańskiej”

Szczególnie dużo informacji na temat Słowian i początków ich ekspansji w kierunku Bałkanów zawdzięczamy Prokopiuszowi z Cezarei, który zresztą był już tu wielokrotnie cytowany. Urodził się on na przełomie V/VI wieku w Cezarei Nadmorskiej w Palestynie. Po studiach humanistycznych w Cezarei i Berytos w roku 527 przeniósł się do Konstantynopola. Następne 15 lat spędził w sztabie […]