Historia

Rzeź Woli

Między 5 a 7 sierpnia 1944 r. na warszawskiej Woli doszło do bezprzykładnej w dziejach II wojny światowej, zorganizowanej masakry ludności cywilnej. Jak zauważył Piotr Gursztyn w wydanych przez Instytut Pileckiego „Zapisach terroru”, określenie „rzeź”, które jest stosowane dla tej potwornej zbrodni, jakiej dopuścili się wtedy Niemcy, może być mylące dla osób pragnących zrozumieć charakter […]

Historia

Węgrzy a Powstanie Warszawskie

Kiedy w dniu 1 sierpnia 1944 roku oddziały Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej poderwały się do walki o wyzwolenie stolicy Polski z rąk niemieckiego okupanta, w rejonie Warszawy znajdowało się dowództwo węgierskiego II korpusu rezerwowego oraz cztery węgierskie dywizje – 1 dywizja kawalerii oraz 5, 12 i 23 dywizje piechoty – w sumie ok. 35 – […]

Historia

Generał Sosnkowski a Powstanie Warszawskie

W ostatnich latach upowszechnił się pogląd, jakoby decyzję o podjęciu walki o Warszawę podjęto wbrew woli Naczelnego Wodza, gen. Kazimierza Sosnkowskiego – nic bardziej błędnego… Podstawowym zadaniem, jakie miała do wykonania Armia Krajowa, było podjęcie w odpowiednim ku temu momencie akcji powstańczej celem wyzwolenia kraju. Do realizacji tego zadania przygotowywały się więc struktury ZWZ – […]

Felietony Historia

Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska. Leśnicy dla Powstania Warszawskiego

W najbliższą niedzielę 1 sierpnia mija 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W narodowym zrywie znaczący udział mieli także pracownicy przedwojennych Lasów Państwowych. To dzięki ich pomocy i doskonałej znajomości leśnych ostępów żołnierze Armii Krajowej wyzwolili i utrzymali do końca powstańczych walk dużą część Puszczy Kampinoskiej. Ten skrawek wolnej polskiej ziemi nazwano Niepodległą Rzeczpospolitą Kampinoską. Żołnierze […]

Historia

Święty Maksymilian Kolbe

29 lipca 1941 roku św. Maksymilian Kolbe podczas apelu obozowego w KL Auschwitz zgłosił się na śmierć w zamian za jednego ze współwięźniów. Mord na ojcu Kolbe został dokonany 14 sierpnia 1941 roku. W 1927 roku ojciec Kolbe założył pod Warszawą klasztor Niepokalanów, będąc jego gwardianem. Wybudował go na gruncie podarowanym przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego. Wydawał tam m.in. pismo Rycerz Niepokalanej, a od […]

Historia

„Hardy” zdobywa Wolbrom

W nocy 25/26 lipca 1944 roku partyzanci oddziału partyzanckiego „Hardego” zdobyli miasto Wolbrom, po czym po opróżnieniu miejscowych magazynów bez strat wycofali się do obozu leśnego w Górach Bydlińskich. Wśród zgrupowań partyzanckich Okręgu Śląskiego Armii Krajowej największą siłę przedstawiał sobą batalion partyzancki „Surowiec”, który w ramach Odtwarzania Sił Zbrojnych tworzyć miał Oddział Rozpoznawczy 23 Górnośląskiej […]

Felietony Historia

Powstanie Styczniowe na morzu? Wyprawa Teofila Łapińskiego (cz.2)

Mało znanym epizodem Powstania Styczniowego (1863-1864) jest wyprawa morska z Anglii, której celem było zaopatrzenie walczących rodaków w broń i amunicję, a także wzmocnienie ich ochotnikami z brytyjskiej Polonii. Skąd Rosjanie tak dobrze orientowali się w poczynaniach polskich konspiratorów? Aby naświetlić ten temat należy przyjrzeć się niejakiemu Rafałowi Tugendhold. Jak się wydaje, to właśnie ta […]

Historia

Powstanie Szczekocińskie w świetle relacji „Twardego” i „Mietka”

W ostatnich dniach lipca 1944 roku w okolicach Szczekocin doszło do zbrojnego wystąpienia przeciwko Niemcom, mającego charakter lokalnego powstania. Istotną rolę w tych wydarzeniach, oprócz miejscowych oddziałów partyzanckich i konspiracyjnych, odegrały dwa oddziały partyzanckie ze składu 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty AK – Stanisława Wencla – „Twardego” oraz Mieczysława Filipczaka – „Mietka”, które przejściowo przebywały wówczas […]

Felietony Historia

Powstanie Styczniowe na morzu? Wyprawa Teofila Łapińskiego (cz.1)

Mało znanym epizodem Powstania Styczniowego (1863-1864) jest wyprawa morska z Anglii, której celem było zaopatrzenie walczących rodaków w broń i amunicję, a także wzmocnienie ich ochotnikami z brytyjskiej polonii. Głównym organizatorem i szefem wyprawy był Teofil Łapiński. Czas na kilka słów o tym zapomnianym, ale posiadającym barwny życiorys człowieku. Łapiński urodził się w 1827 roku […]

Historia

Memoriał Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Jednym z istotnych aspektów polskiej historii, będących nadal bardzo mało znanym polem badawczym, są relacje polsko-żydowskie. Pomimo upływu lat, ogół polskiego społeczeństwa nie zna roli Żydów we wprowadzaniu komunizmu do Polski po II wojnie światowej. Różnego rodzaju polskie organizacje antykomunistyczne podejmowały działania mające na celu wprowadzenie suwerenności i niepodległości Polski. Jedną z takich grup była […]