Historia

Bitwa pod Osuchami – 1944

Bitwa pod Osuchami była największą bitwą partyzancką, stoczoną podczas II wojny światowej na obszarze dzisiejszej Polski. 21 czerwca 1944 r. biorące udział w operacji przeciwpartyzanckiej Sturmwind II oddziały niemieckie, w sile trzech dywizji piechoty (ok. 30 tys. żołnierzy), otoczyły kompleks Puszczy Solskiej, w którym znajdowały się zgrupowania AK – BCh oraz AL i partyzantów sowieckich. […]

Historia

Niemcy nie mieli litości

W nocy z 23 na 24 czerwca 1943 Niemcy rozpoczęli drugi etap akcji wysiedleńczo-pacyfikacyjnej na Zamojszczyźnie. W 1972 Bogusław Czajkowski nagrał wstrząsający reportaż zatytułowany „Res non humana-rzecz nieludzka” opowiadający o tragicznych losach mieszkańców spacyfikowanej przez Niemców wsi Sochy. – Zaczęłam piszczeć, płakać okropnie, powtarzałam mamie, że nas Niemcy zabiją – opowiadała po blisko 30 latach […]

Historia

„Polana śmierci” w Palmirach

Największa i najgłośniejsza ze wszystkich egzekucji przeprowadzonych w Palmirach miała miejsce w dniach 20-21 czerwca 1940. Trzema transportami wywieziono wówczas na śmierć 358 więźniów Pawiaka – w tym wielu przedstawicieli polskiej elity politycznej, intelektualnej i kulturalnej. Śmierć ponieśli m.in. Maciej Rataj, Mieczysław Niedziałkowski (działacz socjalistyczny), Jan Pohoski, Halina Jaroszewiczowa (posłanka na Sejm RP i senator), […]

Historia

„Pękajcie okowy niewoli, Górny Śląsk jest wolny”

W dniu 20 czerwca 1922 roku, wśród nieopisanego entuzjazmu ludności, oddziały Wojska Polskiego wkroczyły na Górny Śląsk. Tego dnia odbyła się w Katowicach uroczystość zjednoczenia prastarej Ziemi Piastowskiej z Macierzą symbolicznym przejęciem Śląska przez Rząd Polski. Pododdziałami Wojska Polskiego, które po symbolicznym rozerwaniu łańcucha, przy dźwiękach dzwonów, przekroczyły granicę i przez Szopienice i Zawodzie weszły […]

Historia

82. rocznica pierwszej deportacji Polaków do KL Auschwitz

82 lat temu miała miejsce pierwsza deportacja Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz. 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie przewieziono tam 728 mężczyzn. Polacy, dla których Niemcy utworzyli KL Auschwitz, stali się pierwszymi ofiarami obozu. 14 czerwca obchodzony jest w Polsce jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Z […]

Historia

Najazd Scytów

Najciekawszy bez wątpienia okres w dziejach ziem polskich w starożytności to czas trwania tzw. kultury łużyckiej. Jej odkrycie, a zarazem obowiązującą do dziś nazwę zawdzięczamy niemieckiemu archeologowi R. Virchowowi, który jako pierwszy, prowadząc w ubiegłym stuleciu wykopaliska archeologiczne na Łużycach (obecnie – wschodnia część Niemiec), natrafił na ślad tego niezwykłego zjawiska, jakim była owa kultura […]

Historia

OSTATNI BÓJ O ZAOLZIE

Wojska sowieckie na Zaolzie, czyli tę część Śląska Cieszyńskiego, która obecnie znajduje się w granicach Czech, wkroczyły dopiero w dniach 2 i 3 maja 1945 roku. Miejscowi Polacy nie zamierzali biernie przyglądać się temu, co się dzieje… Krzysztof Nowak na łamach wydawanego przez Polski Związek Kulturalno – Oświatowy w Republice Czeskiej miesięcznika „Zwrot”, w numerze z […]

Historia

„Śląscy Czwartacy” w walkach pod Kędzierzynem

4 czerwca 1921 roku w rejonie na południe od Góry św. Anny Niemcy wznowili ofensywę, mającą doprowadzić do zdławienia powstania. Kosztem ogromnych strat naszym oddziałom udało się zatrzymać niemieckie natarcie. Kluczową rolę w tych wydarzeniach odegrał pułk Karola Gajdzika, którego jeden z batalionów złożony był z siemianowiczan. Podjęte przez oddziały niemieckie w dniu 21 maja […]

Historia

Budionnyj próbuje przełamać polskie pozycje w rejonie na południe od Kijowa

Dziś zajmiemy się wydarzeniami, które rozegrały się w rejonie na południe od Kijowa na przełomie maja i czerwca 1920 roku, kiedy to 1 Armia Konna, dowodzona przez Siemiona Budionnego, podjęła pierwszą próbę przełamania polskich pozycji. Działania te nie przyniosły bolszewikom powodzenia, ale pozwoliły rozpoznać siły i ugrupowanie wojsk polskich, co zaowocowała przy kolejnym uderzeniu, które […]

Historia

41. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli na Bugiem, w zaborze rosyjskim, na granicy Mazowsza i Podlasia. Był dzieckiem Stanisława (1876-1970) i Julianny Wyszyńskich (1877-1910) z domu Karp. Jego ojciec nie posiadał gospodarstwa, lecz był organistą. Przyszły kardynał wychowywał się na historycznym pograniczu Korony i Litwy. Mama była czcicielką Matki Bożej Ostrobramskiej […]