Historia

Tragedia Polaków z Dalszych Kresów

Zawarty 18 marca 1921 roku Traktat Ryski, kończący wojnę polsko – bolszewicką, pozostawił poza granicami odrodzonej Polski sporą część terytorium należącego przed rozbiorami do Rzeczypospolitej. Ziemie te nazywano odtąd „Dalszymi Kresami”. Ale Traktat Ryski pozostawił też poza granicami Polski liczną rzeszę Polaków. Istniały przy tym obszary, gdzie Polacy stanowili zdecydowaną większość ludności… Ilu Polaków mieszkało […]

Historia

Suplement do dziejów Śląskich Czwartaków

Już po napisaniu książki „Śląscy Czwartacy” dotarłem do życiorysu Teodora Lenerta, dowódcy I batalionu pułku Gajdzika, pisanego jego ręką. Otóż urodził się on 16 kwietnia 1893 roku w Karbiu, pow. Bytom. W roku 1915 został powołany do armii niemieckiej, a w październiku 1918 roku dostał się do niewoli francuskiej. W lutym 1920 roku miał wstąpić […]

Historia

Plebiscyt Górnośląski

20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt, który miał rozstrzygnąć o przebiegu granicy polsko – niemieckiej, która miała przeciąć ten region. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego te gminy, których ludność opowie się za przynależnością do Polski, miały zostać przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej, te zaś, gdzie zwycięży opcja niemiecka, pozostaną w granicach Niemiec. […]

Historia

W szponach gestapo

20 marca 1944 roku aresztowany został przez gestapo komendant Inspektoratu Katowickiego AK por. Wacław Stacherski ps. „Nowina”. Był to początek ogromnej fali aresztowań, która objęła w sumie ok. 600 osób. Kiedy ppłk. dypl. Paweł Zagórowski – „Maciej” po otrzymaniu nominację na stanowisko komendanta Okręgu Śląskiego AK przybył do Krakowa spotkał tam kpt. Józefa Badacha – […]

Historia

Strzelcy, harcerze, młodzież powstańcza

W okresie międzywojennym ogromną wagę przywiązywano do pracy ideowo – wychowawczej wśród młodzieży, w szczególności pod kątem przysposobienia wojskowego. Cele te miały być realizowane przede wszystkim za pośrednictwem Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Strzeleckiego. Kazimierz Pluta – Czachowski w książce Organizacja Orła Białego pisał: „ZHP przeznaczony został, jak dawniej, dla objęcia wpływami wychowawczymi „dorostu” młodzieżowego […]

Historia

Kojdanowska Niepodległa Republika

Kojdanowszczyzna to obszar między Mińskiem a przedwojenną granicą Polski, który nie znalazł się w granicach II RP, lecz w którym dominowała ludność polska. W latach trzydziestych ubiegłego wieku funkcjonował tam Polski Rejon Narodowy im. Feliksa Dzierżyńskiego. Miasteczko Kojdanów zostało wówczas przemianowane na Dzierżyńsk. Zapewne mało kto jednak wie, że w listopadzie 1920 roku przez cztery […]

Historia

Dzieje kompanii partyzanckiej „Twardego” – epilog

Dobiegał końca rok 1944. Czas niemieckiego panowania na Ziemi Zawierciańskiej miał się wyraźnie ku końcowi. Zygmunt Walter-Janke w książce „Śląsk jako teren partyzancki Armii Krajowej” pisze: „W dniu 1 grudnia kompania uderzyła na magazyny żywnościowe armii niemieckiej w miejscowości Sygontka w pow. częstochowskim. Mieściły się one w fabryce syropu. Po rozbrojeniu straży zabrano 50 parokonnych […]

Historia

Zapomniany urywek działalności AK we Lwowie

Marzec – miesiącem Żołnierzy Wyklętych. O uroczystościach z nimi związanych mówi się wszędzie, odbywają się marsze od Londynu po Chicago i od Toronto z powrotem do Polski. Nie mówi się o jednej grupie Wyklętych, która działała poza wschodnimi granicami obecnej Polski. Żołnierze i działacze z Miasta Zawsze Wiernego nie składali broni, nie zawieszali działalności. Od […]

Historia

W XII wieku Angkor było najbardziej rozległym i najludniejszym miastem świata

Archeolodzy badający w Kambodży pozostałości wielkiego kompleksu Angkor – stolicy Imperium Khmerskiego – ustalili, że miasto słabło i stopniowo chyliło się ku upadkowi przez całe XIV stulecie – informuje serwis internetowy Science News. Angkor było stolicą państwa Khmerów od I poł. XII wieku do I poł. XV wieku. W XII wieku Angkor było najbardziej rozległym […]

Historia

OKOPY ŚWIĘTEJ TRÓJCY – WIELKA ROCZNICA I AKTUALNA SYMBOLIKA

Była to twierdza, zbudowana z rozkazu Jana III przez hetmana Stanisława Jabłonowskiego po tym, jak utraciliśmy Kamieniec Podolski w 1672 roku. Okopy miały zastąpić Kamieniec w funkcji głównego punktu oporu przeciw kolejnym najazdom wyznawców Islamu. Fortyfikacje budowano od 1692 roku. Król Jan III Sobieski, bardzo troszcząc się o fortyfikacje, w wielu listach dopytywał pomysłodawcę i […]