Wiadomości

19 Brygada Zmechanizowana przejęła w podporządkowanie jednostki stacjonujące w Chełmie i Zamościu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W dniu wczorajszym miało miejsce uroczyste przekazanie 19 Brygadzie Zmechanizowanej jednostek, które stacjonują w Chełmie i Zamościu, a które dotąd podporządkowane były 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Te jednostki to:

☑️ 1 Kołobrzeski batalion zmechanizowany w Chełmie
☑️ 3 Zamojski batalion zmechanizowany w Zamościu
☑️ dywizjon artylerii samobieżnej w Chełmie

Dotychczas 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana, której formowanie rozpoczęto w czerwcu bieżącego roku, miała w swym składzie jedynie sztab i batalion dowodzenia. W przyszłości, poza jednostkami z Chełma i Zamościa, ma ona otrzymać dodatkowo dwa bataliony czołgów, wyposażone w poddawane obecnie modyfikacji czołgi T-72. Jeden z nich ma zostać sformowany w Lublinie, drugim zaś jest batalion stacjonujący w Żurawicy i będący obecnie w podporządkowaniu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Zostanie on wyłączony ze składu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich po sformowaniu 3 Batalionu Strzelców Podhalańskich, który ma być formowany w Nowym Sączu.

Dzisiejsza uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku zastępcy dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej przez dowódcę uroczystość. Witającemu się z pododdziałami gen. bryg. Arturowi Jakubczykowi towarzyszyli dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej gen. bryg. Jan Wojno oraz dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej płk Michał Rohde.

W dalszej części uroczystości nastąpiło podpisanie protokołu przyjęcia-przekazania pododdziałów, złożenie meldunku oraz przemowy wszystkich dowódców.

Obecnie 1. Warszawska Brygada Pancerna ma w swoim składzie w garnizonie Wesoła:

  • dowództwo i sztab;
  • 1 batalion czołgów;
  • 2 batalion czołgów;
  • batalion dowodzenia;
  • batalion logistyczny;
  • patrol saperski nr 17.

Pododdziały stacjonujące w garnizonie Siedlce:

  • dywizjon przeciwlotniczy;
  • kompania saperów;
  • kompania rozpoznawcza.

Pododdziały stacjonujące w garnizonie Chełm:

  • patrol saperski nr 35.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!