Europa Wiadomości

Powstała Karta Wartości Konserwatywnych. Co zakłada?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W związku z 1447 rocznicą śmierci św. Benedykta z Nursji, który jest patronem Europy, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy ogłosili dokument ideowy, tzw. Kartę Wartości Konserwatywnych.

Powstała Karta Wartości Konserwatywnych. W czwartek 21 marca we włoskiej miejscowości Subiaco, gdzie znajduje się pierwszy klasztor św. Benedykta, który dopiero później przeniósł się na Monte Cassino w poszukiwaniu odosobnienia, konserwatywna eurogrupa polityczna Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy ogłosiła dokument ideowy pt. Wizja Benedyktyńska – Karta Wartości Konserwatywnych.

Dokument składa się z preambuły, która mówi o zagrożeniu dla Europy płynącym ze strony liberalno-lewicowych ideologii.

“Podczas gdy europejska tożsamość kulturowa jest kwestionowana przez narastające narzucanie liberalnych, postępowych ideologii, wyrażanych poprzez narracje „woke” i teorie „gender”, Grupa EKR uznaje potrzebę podkreślenia trwałych zasad, które kształtowały europejskie wartości na przestrzeni dziejów.

Gromadzimy się w Subiaco, świętym miejscu naznaczonym duchem Świętego Benedykta, świętego Patrona Europy, aby za pomocą Karty Wartości wyrazić podstawowe zasady definiujące konserwatyzm, wzmacniając nasze zaangażowanie na rzecz wspierania stabilnej, sprawiedliwej i harmonijnej wspólnoty” – czytamy w preambule.

12 punktów dokumentu ideowego pt. Wizja Benedyktyńska – Karta Wartości Konserwatywnych, brzmi:

1. Europa to przede wszystkim koncepcja historyczna i kulturowa. Podtrzymując nauczanie Świętego Benedykta, podkreślamy ważność zachowywania naszego dziedzictwa kulturowego i tradycyjnych wartości. Łączy nas wspólna tożsamość z głębokimi korzeniami w tradycji hellenistycznej, rzymskiej i chrześcijańskiej.

2. Nie akceptujemy fałszywego wyboru między „więcej Europy” a „żadnej Europy”. Zamiast tego wierzymy, że – doceniając współpracy pomiędzy narodami europejskimi – ograniczanie wszelkich nieuzasadnionych ingerencji jest niezbędne dla utrzymania wyjątkowych tożsamości kulturowych i historycznych naszych Państw Członkowskich oraz dla zagwarantowania suwerenności narodowej.

3. Uznajemy znaczenie pokory w rozpoznawaniu mądrości tych, którzy byli przed nami. Nasze przywiązanie do tradycji nie jest odrzuceniem postępu, ale uznaniem, że trwałe wartości są podstawowe dla stabilnego i kwitnącego społeczeństwa.

4. Opowiadamy się za społeczeństwem, które zawiera w sobie różnorodność myśli. Stanowczo sprzeciwiamy się takiej UE, która miałaby być narzędziem urzeczywistniania globalistycznej agendy mającej na celu narzucenie postępowego jednolitego myślenia i relatywizmu etycznego. Zamiast tego zachęcamy do otwartego dialogu i pełnej szacunku wymiany idei, uznając bogactwo, które płynie z różnych perspektyw.

5. Podkreślamy pilną potrzebę dostosowania naszego postępu do względów etycznych. Wspierając harmonijny związek między innowacjami a zasadami moralnymi, dążymy do zbudowania społeczeństwa, które nie tylko rozwija się ekonomicznie, ale także podtrzymuje ponadczasowe wartości, które przyczyniają się do siły moralnej i odporności naszego wspólnego dziedzictwa.

6. Uznajemy rolę wiary i moralności w kształtowaniu sprawiedliwego i współczującego społeczeństwa. Szanując różnorodne wierzenia, dostrzegamy pozytywny wpływ, jaki właściwa integracja i wspólne zasady moralne mogą mieć na nasze społeczności.

7. Konserwatyzm z natury ucieleśnia istotę enwironmentalizmu, zakorzenioną w etymologii terminu „ekologia”, która podkreśla nasze niezachwiane zaangażowanie w ochronę równowagi naszych ekosystemów. W przeciwieństwie do głównego nurtu zielonej agendy wierzymy, że istoty ludzkie stanowią integralną część tej równowagi i dążymy do opracowania pragmatycznych, opartych na nauce polityk, które uznawałyby centralną rolę ludzi w równoważeniu zrównoważoności środowiskowej i wzrostu gospodarczego.

8. Narody muszą chronić prawo do życia, znajdując coraz skuteczniejsze sposoby zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich środkami pokojowymi. Wierzymy, że każda osoba jest cenna, że ludzie są ważniejsi niż rzeczy i że miarą każdej instytucji jest to, czy zagraża ona życiu i godności osoby ludzkiej, czy też je udoskonala.

9. Nasz kontynent przeżywa głęboki kryzys demograficzny, który zagraża samemu jego istnieniu. Opowiadamy się za środkami wspierającymi wskaźniki urodzeń i zachęcającymi rodziny do szlachetnego dążenia do rodzicielstwa. Stabilne i pielęgnujące środowisko rodzinne stanowi podstawę dobrobytu jednostek i całej społeczności jako całości.

10. Wspieramy tradycyjną rodzinę jako podstawę społeczeństwa, chroniąc jej kluczową rolę w wychowywaniu przyszłych pokoleń w atmosferze miłości, stabilności i przewodnictwa moralnego. Stanowczo sprzeciwiamy się próbom dekonstrukcji istotowych różnic pomiędzy mężczyzną i kobietą, uznając, że takie ideologie podważają samą strukturę naszych fundamentów społecznych. Promując zachowanie tradycyjnych wartości rodzinnych, potwierdzamy nasze zaangażowanie we wspieranie społeczności opartych na ponadczasowych cnotach szacunku, miłości i jedności.

11. Jesteśmy zwolennikami systemu edukacji skupionego na doskonałości i merytokracji, w którym jednostki mają możliwość osiągnięcia swojego najwyższego potencjału. Oznacza to odrzucenie narzucania ideologicznych programów w instytucjach edukacyjnych i wspieranie środowiska zachęcającego do krytycznego myślenia.

12. Uznając odwracanie uwagi powodowane przez powierzchowne podziały i ulotne trendy (takie jak „wokeizm” i teorie gender), podkreślamy znaczenie ponownego skupienia naszej wizji Europy na zasadniczych kwestiach, które naprawdę wpływają na nasze społeczności. Staramy się budować społeczeństwo oparte na trwałych wartościach, wspierające stabilność, harmonię i dobrobyt wszystkich jego członków.

Polecamy również: Żydowscy naziści używają farm trolli do walki z ONZ

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!