Wiadomości

W libijskiej Syrcie pojawiły się ulotki z pogróżkami wobec Rosjan

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Wszystkie twoje miejsca, ruchy, pozycje i obecność są monitorowane przez mieszkańców miasta. Przygotowanie ukierunkowane. Jesteś proszony o natychmiastowe opuszczenie miasta…” – ulotki tej treści pojawiły się w libijskim portowym mieście Syrta, w którym stacjonują formacje rosyjskie i współdziałające z nimi jednostki najemników sudańskich.

Ulotki napisane są w języku rosyjskim i arabskim. Mowa jest w nich też o zabójstwach, zniszczeniach i grabieżach, których to mieli się dopuścić Rosjanie i Sudańczycy.

Przypomnijmy, że w konflikcie libijskim Turcja konsekwentnie wspiera Rząd Porozumienia Narodowego (GNA), w dużej mierze przyczyniając się do powstrzymania ofensywy sił LNA na Trypolis, które to cieszą się poparciem Moskwy i Paryża, a także niektórych państw arabskich. Wiosną br. wspierane przez Turcję siły GNA przeprowadziły zwycięską kontrofensywę, która doprowadziła do przejęcia kontroli nad zachodnią częścią kraju przez siły wierne Rządowi Porozumienia Narodowego. Została ona powstrzymana pod koniec pierwszej dekady czerwca na przedpolu Syrty i Al-Dżufry:

Wiosenna ofensywa sił protureckich w Libii

Później walki toczyły się z dużo mniejszą intensywnością, która do tego stopniowo malała, a 23 października br. doszło do podpisania (zawartego pod egidą ONZ) trwałego zawieszenia broni, obowiązującego na terenie całego kraju.

ONZ: Strony libijskiej wojny domowej osiągnęły porozumienie w sprawie trwałego zawieszenia broni

Zgodnie z porozumieniem zawartym w Ghadames, a wcześniej w Genewie wszystkie wojska zaangażowane w wojnę w Libii miały być stopniowo wycofywane z Syrty i Al-Dżufry, które to miały tworzyć strefę zdemilitaryzowaną, przy czym w pierwszej kolejności wycofani mieli zostać zagraniczni najemnicy.

Członek Wojskowej Komisji Wspólnej Dziesiątki ze strony Rządu Porozumienia Narodowego (GNA) Al-Fituri Ghribil poinformował wówczas, że obszar, poza który mają wycofać się wojska obu walczących w Libii stron, ma przebiegać na południe od linii Sawknah – blokpost Al Fuqaha – do Abu Grein na zachodzie i Bin Dżawwad na wschodzie.

Przedstawiciel libijskiego GNA przedstawił szczegóły wycofania sił z Syrty i Al-Dżufry

Tymczasem 9 listopada dowództwo Operacji „Wulkan Gniewu” poinformowało, że wagnerowcy, czyli rosyjscy najemnicy wspierający dowodzoną przez feldmarszałka Chalifę Haftara Libijską Armię Narodową, nie tylko nie wycofują się z Syrty, ale wręcz pojawiła się ​​nowa ich grupa, która przystąpiła do umacniania swoich pozycji w rejonie na zachód od Syrty, a nadto zainstalowała w pobliżu nowy radar.

Wagnerowcy nie tylko nie wycofują się z Syrty, ale wzmacniają tam swoją obecność

W pierwszych dniach grudnia doszło do szeregu incydentów zbrojnych, które negatywnie wpłynęły na proces pokojowy. W szczególności oddziały LNA przypuściły szturm na bazę sił GNA w mieście Ubari, w południowo-zachodniej części kraju, a nadto niedługo potem uprowadzili turecki statek handlowy płynący do Misraty. Statek ten został co prawda następnie zwolniony, ale stało się tak po zdecydowanych groźbach ze strony Turcji.

/wk/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!