Historia

Kalendarium historyczne: 9 stycznia 1928 – Utworzenie Ligi Ochrony Przyrody

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kalendarium historyczne – rocznica powstania pierwszej ogólnopolskiej organizacji zajmującej się ochroną środowiska – Ligi Ochrony Przyrody.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się początkom ochrony przyrody w Polsce.

Po zakończeniu I wojny, już 17 grudnia 1919 roku, w Warszawie grono przyrodników wystąpiło z wnioskiem, na podstawie, którego Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powołał Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody. Następnie w 1920 roku powołano Państwową Radę Ochrony Przyrody, na której czele stanął wybitny przyrodnik – prof. Władysław Szafer. Liga Ochrony Przyrody (LOP) jako organizacja ogólnokrajowa została założona właśnie z inicjatywy PROP. Zjazd organizacyjny odbył się 9 stycznia 1928 roku a pierwszym prezesem wybrano prof. Józefa Mroziewicza.

Dziś aktywiści Ligi Ochrony Przyrody prowadzą działania prewencyjne, interweniują w sytuacjach wykroczeń lub przestępstwa przeciwko przyrodzie. Tego dnia w całym kraju prowadzone są liczne zabawy, konkursy i inne akcje realizowane przez jednostki terenowe Ligi.

LOP współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi. Jest m.in. członkiem założycielem Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), prowadzi również Europejskie Centrum Ekologiczne (inicjator Europejskiej Zielonej Karty). Projekt ten został nagrodzony w 1996 roku przez Ministerstwo Środowiska za wkład edukacyjno-popularyzatorski.

Liga prowadzi szeroką działalność wydawniczą, znaną z wielu ciekawych publikacji książkowych, plakatów, kalendarzy, zakładek. Wydaje też własny miesięcznik „Przyroda Polska” z wkładką „Biuletyn EKO-edukacyjny”. Liga Ochrony Przyrody za swoje zasługi odznaczona została krzyżem „Polonia Resituta”.

Warto zauważyć, że LOP zajmuje się realną ochroną polskiej fauny i flory, w przeciwieństwie do zielonych komunistów i ekoterrorystów, których ideologicznie motywowane organizacje wyrastają w ostatnich latach jak grzyby po deszczu.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!