Historia

Kalendarium historyczne: 21 września 1997 roku – AWS dochodzi do władzy

Rocznica wyborów parlamentarnych z 1997 roku. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się 4 wielkim reformom premiera Jerze Buzka. 21 września 1997 roku odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Skompromitowani nieudolnością i różnymi aferami gospodarczymi postkomuniści z SLD ponieśli w nich sromotną klęskę. Zwyciężyła kierowana przez Mariana Krzaklewskiego Akcja Wyborcza Solidarność (AWS), która utworzyła koalicję z […]

Historia

Kalendarium historyczne: 20 września 1675 roku – oblężenie Trembowli

Rocznica rozpoczęcia tureckiego obleżenia Trembowli Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się życiu i działalności bohaterki oblężenia Trembowli, Anny Doroty Chrzanowskiej. Anna pochodziła z rodziny mieszczańskiej z Kurlandii o nazwisku Fresen. Nie wiadomo kiedy dokładnie się urodziła, ani co robiła w młodości. Wyszła za mąż za oficera polskiej piechoty Jana Samuela Chrzanowskiego. Od tej pory towarzyszyła […]

Historia

Kalendarium historyczne: 19 września 1940 roku – Witold Pilecki idzie na ochotnika do Auschwitz

Rocznica dobrowolnego oddania się przez rotmistrza Witolda Pileckiego w niemieckie ręce. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się życiu i działalności Witolda Pileckiego, który na ochotnika poszedł do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Witold Wywodził się z polskiej rodziny represjonowanej za udział w powstaniu styczniowym. Był synem Juliana i Ludwiki z domu Osiecimskiej. Dzieciństwo spędził w Karelii, […]

Historia

Kalendarium historyczne: 18 września 1620 roku – hetman Żółkiewski i bitwa pod Cecorą

Rocznica rozpoczęcia bitwy Polaków z Tatarami, Turkami i Wołochami pod Cecorą. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się życiu i działalności hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, który zginął w bitwie pod Cecorą. Stanisław Żółkiewski był synem wojewody ruskiego o tym samym imieniu oraz jego żony Zofii z domu Lipskiej. Dzięki koneksjom rodzinnym i towarzyskim z możnymi […]

Historia

Kalendarium historyczne: 17 września 1939 roku – sowiecki najazd na Polskę

Rocznica złamania paktu o nieagresji i sowieckiego najazdu na polskie kresy. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się działaniom Moskwy w przeddzień i w początkowym okresie II Wojny Światowej. W drugiej połowie lat 30. Józef Stalin, mający prerogatywy większe niż dawni carowie, zaczął przygotowywać swój kraj do nowej wojny. Z tego powodu, w pierwszej kolejności chciał […]

Historia Wiadomości

Kalendarium historyczne: 16 września 1658 roku – zawarcie Unii Hadziackiej

Rocznica zawarcia polsko-kozackiego układu, który przeszedł do historii jako Unia Hadziacka. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się schyłkowemu okresowi rebelii kozackiej Bohdana Chmielnickiego oraz działaniom jego następców. Zwycięstwo nad Polakami pod Batohem z 1652 roku, dało Bohdanowi Chmielnickiemu nową energię do działania. Mimo to jego kolejne kampanie przeciwko siłom koronnym były mało spektakularne. Jednocześnie masakra […]

Historia

Kalendarium historyczne: 15 września 1463 roku – bitwa na Zalewie Wiślanym

Rocznica zwycięskiej dla strony polskiej, bitwy morskiej z Zakonem Krzyżackim. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się ostatnim latom Wojny Trzynastoletniej. Po długich bojach, zimą 1463 roku rozpoczęto rokowania pokojowe. Przerwano jej jednak po kilku miesiącach. Jednocześnie, pod wrażeniem sukcesów polskich, zwłaszcza zwycięstwa pod Święcinem, zaczęła zmieniać się opinia międzynarodowa o wojnie. Od Krzyżaków zaczęli odwracać […]

Historia

Kalendarium historyczne: 14 września 1953 roku – proces biskupa Kaczmarka

Rocznica rozpoczęcia propagandowego procesu biskupa Czesława Kaczmarka. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się sprawie zaciskania przez komunistów pętli na szyi polskiego Kościoła katolickiego. 14 września 1953 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie rozpoczał się proces przeciwko biskupowi kieleckiemu Czesławowi Kaczmarkowi oraz jego 4 współpracownikom. Oskarżonym zarzucano działalność na niekorzyść Związku Sowieckiego, dywersję, szpiegostwo, kontakty z podziemiem, […]

Historia

Kalendarium historyczne: 13 września 1934 roku – odrzucenie przez Polskę tzw. Małego Traktatu Wersalskiego

Rocznica postawienia się przez Polskę Lidze Narodów. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się sprawie Małego Traktatu Wersalskiego, któy nakładał na Polskę różne ograniczenia. Mały traktat wersalskizostał podpisany przez Polskę po zakończeniu I Wojny Światowej wraz z traktatem wersalskim. Został na Warszawie wymurzony przez zwycięskie mocarstwa, które działały pod wpływem lobby żydowskiego. Traktat miał gwarantować ochronę mniejszości […]

Historia

Kalendarium historyczne: 12 września 1635 roku – rozejm w Sztumskiej Wsi

Rocznica zawarcia rozejmu w Sztumskiej Wsi pomiędzy Rzeczpospolitą i Szwecją. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się sprawie przedłużenia rozejmu z Altmarku (1629), które miało miejsce w Sztumskiej Wsi. Władysław IV, podobnie jak jego ojciec Zygmunt III Waza, nie zamierzał zrezygnować z korony szwedzkiej. Odzyskanie dziedzictwa stało się dla niego osobistym wyzwaniem, w celu realizacji którego, […]