Wiadomości

Umowa na przeciwlotnicze systemy rakietowe krótkiego zasięgu “Narew” podpisana

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach to nie tylko okazja do prezentacji nowoczesnego sprzętu wojskowego. Kieleckim Targom każdorazowo towarzyszą ważne umowy na dostawy dla wojska. Tak jest i tym razem. Podczas MSPO21 minister Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na budowę systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu NAREW.

Jak czytamy na portalu Polska Zbrojna, podczas pierwszego dnia XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, tj. 7 września br., w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia oraz Konsorcjum PGZ-NAREW podpisana została umowa ramowa określająca warunki udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na dostawę systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu kryptonim Narew.

Przedmiotem kilkunastu umów wykonawczych których zawarcie powinno zakończyć się w 2023 roku będzie dostawa, a także opracowanie komponentów dla 23 przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu Narew, w tym budowa potencjału przemysłowego oraz zarządzanie projektem i integracja systemu. Wartość programu szacowana jest na kilkadziesiąt miliardów złotych, a przeprowadzenie pierwszego strzelania bojowego zintegrowanego systemu Narew przewiduje się w 2026 roku.

Kluczowe decyzje dotyczące programu Narew zapadną dopiero w latach 2022-2023 wraz z zawarciem kilkunastu umów wykonawczych, jednak ważne, że to priorytetowe zadnie Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP znajduje się w końcu w fazie realizacji i ma konkretnie określony harmonogram dalszych działań. Fot. MBDA.

Do podstawowych komponentów zestawu zaliczać się będą:

 • pojazdy specjalne,
 • kabiny operacyjne i kabiny kierowania walką,
 • mobilne węzły łączności,
 • radary będące przedmiotem projektów rozwojowych współfinansowanych w NCBR, w tym: radar wielofunkcyjny kierowania ogniem kr. Sajna, radar wstępnego wykrywania celów P-18PL i radary pasywnej lokacji PET/PCL,
 • sensory optoelektroniczne,
 • rakiety oraz wyrzutnie rakiet,
 • samochody transporotowo-załadowcze,
 • pakiety szkoleniowe i logistyczne.

W ramach umowy ramowej w dalszej kolejności planowane jest zawarcie co najmniej kilkunastu umów wykonawczych z Konsorcjum PGZ-NAREW, dla których negocjacje rozpoczną się niezwłocznie po jej podpisaniu. Zgodnie z przyjętym założeniem, kontraktowanie wszystkich komponentów zestawu będzie realizowane w sposób skoordynowany i powinno zakończyć się w 2023 roku.

W skład Konsorcjum PGZ-NAREW wchodzi 11 następujących polskich firm: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider konsorcjum), Huta Stalowa Wola S.A., Jelcz sp. z o.o., Mesko S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A., PIT-Radwar S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Przyjęty sposób realizacji programu Narew ma na celu przede wszystkim minimalizację ryzyk związanych z terminowym zasilaniem Sił Zbrojnych RP systemami obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu oraz zagwarantować takie zarządzanie programem, zarówno po stronie wojskowej jak i przemysłowej, aby jego powodzenie było efektem ścisłej współpracy i synergii. Założenia jego realizacji mają również umożliwić wykorzystanie potencjału przemysłowego ustanowionego w polskim przemyśle obronnym w trakcie realizacji programu Wisła.

Podstawowym zadaniem systemu Narew będzie zapewnienie osłony wojskom i obiektom w obszarze prowadzonych działań oraz bazom lotniczym, a także uzupełnienie systemu ognia przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu Wisła na małych wysokościach, prowadzenie działań w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym w każdych warunkach, w dzień i w nocy. Zestaw Narew przeznaczony będzie przede wszystkim do zwalczania pilotowanych środków napadu powietrznego, rakiet samosterujących oraz bezzałogowych statków powietrznych (BSP) na małych wysokościach.

Program Narew jest największym i najbardziej złożonym programem modernizacyjnym w historii Sił Zbrojnych RP, o szacunkowej wartości sięgającej kilkudziesięciu miliardów złotych. Zostanie on skierowany do polskiego przemysłu obronnego, dając szansę na ustanowienie nowych oraz rozwinięcie już posiadanych kompetencji w obszarze zaawansowanych systemów uzbrojenia. Ponadto, okres realizacji oraz wolumen zamówień pozwolą zapewnić rozwój podmiotów zaangażowanych w realizację tego programu w całym cyklu życia systemu, tj. na etapach produkcji, dostaw, późniejszego serwisowania oraz modernizacji.

Przejście do fazy realizacyjnej programu Narew stanowi milowy krok w zakresie budowy zintegrowanego, wielowarstwowego systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach którego zapewnione zostanie skuteczne zwalczanie zagrożeń z powietrza na:

 • średnim zasięgu – z wykorzystaniem systemu Wisła (dostawy sprzętu od 2022 r.),
 • krótkim zasięgu – z wykorzystaniem systemu Narew,
 • bardzo krótkim zasięgu – z wykorzystaniem dostarczanych obecnie systemów PopradPilica, a w przyszłości także systemów Noteć i Sona.

Podkreślić należy, że do budowy systemu Narew wykorzystane zostaną rozwiązania techniczne zastosowane w programie WISŁA (m.in. prezentowane podczas tegorocznego MSPO), a ponadto zdolności pozyskane w efekcie transferu technologii w ramach offsetu na I fazę programu Wisła.

Zintegrowany, wielowarstwowy system obrony powietrznej, oparty na zunifikowanych rozwiązaniach zapewni przeciwdziałanie szerokiemu spektrum zagrożeń z powietrza oraz umożliwi optymalizację wykorzystania operacyjnego posiadanych zasobów, stając się znaczącym elementem systemu antydostępowego A2/AD (Anti-Access/Area Denial).
Zasadniczy potencjał wojsk obrony przeciwlotniczej stanowią aktualnie: 3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej, 4 Pułk Przeciwlotniczy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 8 Pułk Przeciwlotniczy 12 Dywizji Zmechanizowanej, 15 Pułk Przeciwlotniczy 16 Dywizji Zmechanizowanej, dwa dywizjony przeciwlotnicze 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i 9 Flotylli Okrętów oraz 11 dywizjonów przeciwlotniczych brygad wojsk lądowych (kolejny dywizjon jest w trakcie formowania, tak więc docelowo będzie ich dwanaście).

Zacznijmy od 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej z Sochaczewa. W jej składzie znajduje się sześć dywizjonów rakietowych Obrony Powietrznej (OP):

32. Wieliszewski Dywizjon Rakietowy OP z Olszewnicy Starej
33. Dywizjon Rakietowy OP z Gdyni-Grabówek
34. Śląski Dywizjon Rakietowy OP z Bytomia
35. Skwierzyński Dywizjon Rakietowy OP ze Skwierzyna
36. Dywizjon Rakietowy OP z Mrzeżyna
37. Sochaczewski Dywizjon Rakietowy OP z Sochaczewa-Bielice
38. Sochaczewski Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej

Dywizjony rakietowe 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej są uzbrojone w przeciwlotnicze zestawy rakietowe krótkiego zasięgu Newa-SC oraz zestaw dalekiego zasięgu Wega-C, a konkretnie – w jeden zestaw rakietowy obrony powietrznej dalekiego zasięgu S-200C Wega oraz 17 zestawów S-125 Newa-SC. W dywizjonach rakietowych 32., 33., 34., 35. i 37. znajdują się po trzy zestawy S-125 Newa-SC, natomiast na stanie 36. dywizjonu znajduje się jeden zestaw S-200C Wega i dwa zestawy S-125 Newa-SC.

Przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-200C Wega jest systemem o zdolności rażenia celów na odległość do 255 km, wyposażonym w 6 wyrzutni stacjonarnych i wykorzystującym pociski rakietowe 5W28 z półaktywnym systemem naprowadzania na cel, napędzane przez cztery silniki startowe na paliwo stałe oraz silnik marszowy na paliwo ciekłe. Jest to zmodernizowana wersja zestawów S-200WE zakupionych przez Polskę w 1986 roku. Do wersji S-200C zostały one zmodernizowane w latach 1999-2001 przez Wojskowe Zakłady Uzbrojenia nr 2 w Grudziądzu, przy udziale naukowców z WAT.

Z kolei przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-125 Newa-SC jest systemem o zdolności rażenia celów na odległość do 25 km, wyposażonym m.in. w stację naprowadzania rakiet SNR 125 SC na 8-kołowym podwoziu MAZ-543 i 3 mobilne, 4-prowadnicowe wyrzutnie na podwoziu gąsienicowym (T-55) i wykorzystującym dwustopniowe pociski rakietowe 5W27 z radiokomendowym systemem kierowania na cel, których silniki (dla obu stopni) zasilane są paliwem stałym. Obecnie eksploatowane przez Siły Zbrojne RP zestawy S-125 zakupione zostały przez Polskę w latach 1974-86 i zmodernizowane do wersji SC przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce, również przy udziale WAT.

38. Sochaczewski Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej, którego podstawowym zadaniem jest zabezpieczanie działalności Dowództwa 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP, ma na wyposażeniu przenośne zestawy rakietowe bardzo krótkiego zasięgu Grom. Nadto każdy z dywizjonów jest też uzbrojony w sprzężone, automatyczne armaty przeciwlotnicze ZU-23-2 kalibru 23 mm.

Z kolei przejdźmy do omówienia formacji przeciwlotniczych wojsk lądowych. Otóż każda z czterech dywizji powinna posiadać organiczny pułk przeciwlotniczy, z tym że 18 Dywizja Zmechanizowana, do formowania której przystąpiono we wrześniu 2018 roku, jeszcze takiego pułku nie posiada. W przyszłości ma on zostać sformowany w Sitańcu koło Zamościa. Gdy chodzi o pozostałe dywizje, to mówimy o takich pułkach:

– w 11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej – 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego – Grota”
– w 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
– w 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej – 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy

W tym roku podjęto prace nad sformowaniem 18. Pułku Przeciwlotniczego dla 18. Dywizji Zmechanizowanej, którym stacjonować w Sitańcu koło Zamościa.

Każdy z pułków ma w swym składzie: dowództwo i sztab, baterię dowodzenia, trzy lub cztery dywizjony przeciwlotnicze, a także batalion logistyczny oraz grupę zabezpieczenia medycznego. Pułki przeciwlotnicze wyposażone są w zestawy rakietowe krótkiego zasięgu KUB (pułki przeciwlotnicze 4 i 15) i OSA (pułki przeciwlotnicze 4 i 8), a także zestawy artyleryjskie ZU-23-2, artyleryjsko-rakietowe ZUR-23-2KG i przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Grom.

System kierowanych rakiet ziemia–powietrze 2K12 – KUB, opracowany na początku lat 60., przeznaczony jest do obrony wojsk i obiektów przed środkami napadu powietrznego lecącymi z prędkością poddźwiękową i naddźwiękową na wysokości od 50 do 10.000 – 14.000 m i w odległości od 3,5 do 24 km. Zestaw (bateria rakiet) składa się ze: stacji radiolokacyjnej wykrywania i naprowadzania SURN 1S91M1(SSWN), czterech wyrzutni SPU 2P25M1(SW), rakiet kierowanych 3M9ME lub 3M9M3E (PRK), dwóch samochodów transportowo-załadowczych (STZ), systemu zautomatyzowanego kierowania ogniem K-1 i wyposażenia dodatkowego.

Samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy „OSA-AK” służy do zwalczania celów lecących z prędkością do 500 m/s na wysokości do 5000 metrów i w odległości do 10.500 metrów w każdych warunkach atmosferycznych. Zestaw jest wyposażony w system REGA 2, umożliwiający dowiązanie topograficzne położenia własnego za pomocą systemu GPS, dokładne zobrazowanie pełnej sytuacji w powietrzu przesyłanej od jednostki nadrzędnej oraz przesyłanie meldunków do dowódcy baterii. Posiada też możliwość automatycznego przydziału celów dla dowódcy PRWB.

Zestaw artyleryjsko – rakietowy ZUR-23-2 KG wyposażony jest w dwie armaty 23 mm oraz zespół startowy rakiet Grom o zasięgu: armat do 2,5 km i rakiet do 5 km. Przeznaczony jest do rażenia nisko lecących celów powietrznych: samolotów, śmigłowców, rakiet skrzydlatych, desantu powietrznego i lekko opancerzonych celów naziemnych. ZUR-23-2KG ma możliwość działania w zewnętrznym systemie kierowania ogniem. w kolimatorowy celownik programowalny CP-1 z torem dzienno-nocnym i dalmierzem laserowym, z dwoma obsługiwanymi balistykami lub w celownik kolimatorowy CKE-2.

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (PPZR) GROM przeznaczony jest do rażenia samolotów odrzutowych, turbotłokowych i tłokowych, a także śmigłowców na kursach spotkaniowych i pościgowych w warunkach rzeczywistych i sztucznych zakłóceń cieplnych – przy wzrokowej widoczności celu.

Dywizjony przeciwlotnicze, wchodzące w skład brygad zmechanizowanych wojsk lądowych, dysponują zestawami ZU-23-2, a brygady pancerne zestawami artyleryjsko-rakietowymi ZSU-23-4MP Biała.

Przeciwlotniczy Samobieżny Zestaw Artyleryjsko-Rakietowy ZSU 23-4 MP „Biała” jest efektem modernizacji samobieżnych poczwórnie sprzężonych armat przeciwlotniczych ZSU 23-4 „Szyłka”. Na jego uzbrojenie składają się cztery armaty 23 mm i cztery wyrzutnie rakiet Grom. Cele można zwalczać w dowolnej porze doby i roku, zarówno z miejsca (postoju), krótkich przystanków, jak i podczas marszu. W zależności od sytuacji cele można zwalczać zestawem artyleryjskim lub zestawem rakietowym.

Dywizjony i baterie przeciwlotnicze marynarki wojennej są uzbrojone w przeciwlotnicze zestawy artyleryjskie Blenda (z armatami plot. S-60 kal. 57 mm) oraz w przenośne zestawy rakietowe bardzo krótkiego zasięgu Grom.

***

Wszystkie wymienione powyżej systemy rakietowe oparte są o radzieckie rozwiązania technologiczne z lat 60. i 70. ubiegłego wieku i zostały tylko częściowo zmodernizowane przez polski przemysł zbrojeniowy. Ich przydatność na współczesnym polu walki jest więc niewielka.

Do tego brak jest w Siłach Zbrojnych RP systemów przeciwlotniczych średniego zasięgu. Ostatnie zestawy rakietowe obrony powietrznej średniego zasięgu (ZROP-SZ) 2K11 Krug (o zasięgu do 50 km) wchodzące w skład wojsk obrony powietrznej zostały wycofane ze służby w 2011 roku wraz z rozformowaniem 61. Skwierzyńskiego Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej. Powstałą w ten sposób lukę ma wypełnić program „Wisła”.

W marcu 2018 roku podpisana została umowa dotycząca pierwszej fazy programu „Wisła”. Za ok. 4,75 mld dolarów, czyli ok. 16,1 mld zł, ma zostać pozyskany system obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej, średniego zasięgu. Z tej kwoty ponad 700 mln zł ma trafić do polskiego przemysłu. Na podstawie podpisanej umowy do 2022 roku Wojsko Polskie ma na otrzymać cztery jednostki ogniowe, na co składają się: 16 wyrzutni produkowanego przez firmę Raytheon systemu Patriot, 208 pocisków PAC-3 MSE wytwarzanych przez koncern Lockheed Martin, cztery sektorowe radary, cztery stanowiska kierowania walką, sześć stanowisk kierowania i dowodzenia, 12 radiolinii.

Umowa na zakup systemów Patriot podpisana

Pierwotnie program „Wisła” zakładał pozyskanie łącznie ośmiu baterii średniego zasięgu (16 jednostek ogniowych). Zdecydowano się podzielić program na dwa etapy, aby przyspieszyć wprowadzanie pierwszych baterii do Sił Zbrojnych RP i tym samym rozpocząć proces tworzenia zdolności zwalczania celów balistycznych oraz odtwarzania możliwości rażenia celów na średnich dystansach (powyżej 25 km). Dlatego w pierwszej fazie zdecydowano o zakupie dwóch baterii, od podstaw zintegrowanych z systemem IBCS, uznawanym za perspektywiczny.

37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej, wyposażony w systemy rakietowe średniego zasięgu „Patriot”, powinien osiągnąć gotowość operacyjną na przełomie 2023/2024 r. W lipcu 2021 roku zakończono tworzenie etatu dla 37 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej. Ma on liczyć 569 żołnierzy, a docelowo 780.

Obecnie 37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej, wyposażony jest w przeciwlotnicze zestawy rakietowe typu S–125 NEWA S.C. i oparty jest na trzech zespołach ogniowych. Inwestycje w samym Sochaczewie w związku z przyjęciem w ramach programu „Wisła” systemów „Patriot” winy zamknąć się kwotą 687 mln zł, z kolei w garnizonie Bydgoszcz (w warsztatach techniki lotniczej w Toruniu – kompleks SICO-Wisła) – jedno zadanie na kwotę ponad 44,5 mln zł. Dostawa sprzętu z USA odbędzie się w czwartym kwartale 2022 roku, natomiast integracja i odbiór – odbywająca się w warsztatach techniki lotniczej w Toruniu w ramach procedury SICO, czyli System Integration Checkout – ma zakończyć się w pierwszym kwartale 2023 roku.

Oprócz programu „Wisła” Plan Modernizacji Technicznej przewiduje też realizację projektu obrony powietrznej krótkiego zasięgu „Narew”, o którym mowa była na wstępie.

Pierwotnie Plan Modernizacji Technicznej przewidywał pozyskanie docelowo 19 baterii, jednak ta liczba uległa zmianie w związku z formowaniem 18 Dywizji Zmechanizowanej. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na przeprowadzenie postępowań i produkcję sprzętu, nowe zestawy trafią do Wojska Polskiego przypuszczalnie nie wcześniej niż w latach 2024-2026, w zależności od przyjętej koncepcji. Najważniejsze jednak, by sprawa wreszcie ruszyła z miejsca…

Zdecydowanie bardziej zaawansowana jest sprawa wymiany systemów bardzo krótkiego zasięgu. Na uzbrojenie jednostek przeciwlotniczych wchodzą aktualnie między innymi systemy POPRAD.

SPZR Poprad to zestaw obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD), przeznaczony do działania w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Służy do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach.

Uzbrojenie zestawu stanowią 4 przeciwlotnicze rakiety bardzo krótkiego zasięgu Grom (lub jej zmodernizowane wersje Piorun), których producentem jest MESKO S.A. Rakiety umieszczone zostały na kolumnie znajdującej się w przedziale transportowym pojazdu Żubr, którego producentem jest AMZ-Kutno S.A.

Dostawy SPZR Poprad rozpoczęły się w roku 2018, w którym to przekazano wojsku pierwsze 14 egzemplarzy. W 2019 roku dostarczono 22 zestawy, a w 2020 roku – 24 zestawy (w tym 2 szt. z partii wdrożeniowej). Zakończenie dostaw powinno nastąpić w tym roku (na ten rok przewidziano dostarczenie 19 egzemplarzy).

Jak dotąd, w SPZR Poprad zostały wyposażone następujące jednostki:

– 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy,
– 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy,
– 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy,
– 21. dywizjon artylerii przeciwlotniczej z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich,
– dywizjon przeciwlotniczy z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej,
– dywizjon przeciwlotniczy z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej,
– dywizjon przeciwlotniczy z 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej,
– dywizjon przeciwlotniczy z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej,
– Centrum Szkolenia Sił Powietrznych z Koszalina.

Każda z ww. jednostek powinna docelowo posiadać na stanie 9 zestawów. Z kolei Centrum Szkolenia Sił Powietrznych z Koszalina prawdopodobnie przekazano dotąd 3 zestawy.

Do polskiej armii ma nadto trafić 6 baterii PILICA. W skład jednej baterii wchodzi: 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, stanowisko dowodzenia, stacja radiolokacyjna, 2 pojazdy transportowe oraz 2 pojazdy amunicyjne.

W grudniu ubiegłego roku przedstawiciele Konsorcjum PGZ-PILICA, odpowiadającego za realizację programu pozyskania Przeciwlotniczych Systemów Rakietowo-Artyleryjski (PSR-A) pk. Pilica przekazali do Sił Zbrojnych RP pierwszy z sześciu zamówionych zestawów. Odbiory były realizowane na terenie 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej z Sochaczewa. Ze strony konsorcjum kluczyki wraz z książkami urządzeń przekazał Dariusz Gwizdała, członek zarządu PGZ S.A. oraz gen. bryg. Kazimierz Dyński, dowódca 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.

Pierwszy z sześciu zamówionych systemów przeciwlotniczych „Pilica” został przekazany Siłom Zbrojnym RP

W skład każdej jednostki ogniowej systemu PILICA wchodzą 2 armaty kalibru 23 mm oraz 2 wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych GROM/PIORUN. Każdy z zestawów posiada własną głowicę optoelektroniczną z kamerą termowizyjną oraz dalmierzem laserowym. Taka konfiguracja daje systemowi PILICA możliwość prowadzenia działań autonomicznych, ale również operowania w ramach zintegrowanej, wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej, jako systemu bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD). Rozwiązania zaimplementowane w systemie PILICA mogą zostać wykorzystane także w innych systemach obrony przeciwlotniczej.

Wykonawcą Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo-Artyleryjskiego PILICA jest Konsorcjum PGZ-PILICA, które tworzą spółki GK PGZ: PGZ S.A., PIT-RADWAR S.A., PCO S.A. oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów, będące integratorem systemu.

Niestety, modernizacja naszych wojsk przeciwlotniczych przebiega bardzo wolno i jeszcze długo podstawą ich uzbrojenia pozostaną post-sowieckie systemy rakietowe i artyleryjskie, których przydatność na współczesnym polu walki jest tak naprawdę żadna…

Wojciech Kempa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!