Polska Wiadomości

Ukrainiec i Pakistańczyk przemycali do Polski łukaszenkowych nachodźców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kielcach, w ramach współdziałania z Podlaskim Oddziałem SG, zatrzymali członków grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji z Białorusi do Polski i dalej do krajów UE. “Pomocnikami” okazali się obywatel Ukrainy i ob. Pakistanu.

Ukrainiec i Pakistańczyk przemycali do Polski łukaszenkowych nachodźców. O sprawie poinformowała Straż Graniczna we wtorkowym komunikacie: W ramach podjętych działań, na jednej z kieleckich posesji funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 7 cudzoziemców, którzy nie posiadali dokumentów pobytowych. Byli to 3 obywatele Nepalu i 3 Lankijczycy, którzy jak się później okazało, dostali się do Polski, przekraczając nielegalnie granicę RP z Białorusią– czytamy.

Na terenie nieruchomości zatrzymano obywatela Pakistanu, który jak wynikało ze wstępnych ustaleń, pomagał w przemycie cudzoziemców. Nachodźcy zostali doprowadzeni do siedziby Placówki SG w Kielcach, gdzie toczyły się dalsze czynności. Ustalono m.in. że nachodźcy zostali przetransportowani do Kielc z rejonów przygranicznych przez ob. Ukrainy, który w wyniku podjętych czynności także został zatrzymany.

Pomocnicy w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej z Białorusi do Polski zostali przekazani funkcjonariuszom Podlaskiego Oddziału SG.

Wobec nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę państwową wbrew przepisom oraz nie posiadali tytułów uprawniających do pobytu na terytorium RP, wszczęto procedury deportacyjne – podkreśliła Straż Graniczna.

Nepalczycy i Lankijczycy przyznali się do zarzucanych im czynów w postępowaniu karnym, prowadzonym w kierunku przekroczenia granicy RP wbrew przepisom poza miejscem do tego przeznaczonym i złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Mężczyznom wymierzono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Następnie zatrzymanych osadzono w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, gdzie będą oczekiwać na zakończenie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu – napisano.

Z danych Straży Granicznej wynika, że legalna imigracja stymuluje nielegalną. Polega to na tym, że obcokrajowcy stanowią 90 proc. osób zatrzymanych za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy przez innych obcokrajowców. Wśród zatrzymanych najwięcej jest Ukraińców i Gruzinów.

Polecamy również: Czechy chcą płacić Ukraińcom za powrót do domu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!