Historia

Kalendarium historyczne: 30 listopada 1868 – umiera Hipolit Cegielski

Kalendarium historyczne – rocznica przedwczesnej śmierci wybitnego polskiego przedsiębiorcy i społecznika, działającego w zaborze pruskim – Hipolita Cegielskiego. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się życiu i działalności tego człowieka. Hipolit Pochodził z Ławek w Wielkopolsce. Jego rodzicami byli ubogi szlachcic Michał i Józefa z domu Palkowska. Z początku nic nie zwiastowało kariery przemysłowej młodego Hipolita, […]

Polska Wiadomości

Powojenne pogromy zostały zorganizowane przez władze? – premiera książki Radosława Patlewicza!

Pogrom w Krakowie Radosława Patlewicza: Wnikliwe Studium Polsko-Żydowskich Relacji Powojenne pogromy zostały zorganizowane przez władze? W epoce, gdzie zrozumienie historycznych relacji międzykulturowych staje się kluczowe dla kształtowania współczesnych społeczeństw, książka Radosława Patlewicza „Pogrom w Krakowie. Śledztwo historyczne” jawi się jako istotne źródło wiedzy. Dzieło to, będące kompendium na temat stosunków polsko-żydowskich, oferuje czytelnikowi nie tylko […]

Historia

Kalendarium historyczne: 29 listopada 1830 – wybuch Powstania Listopadowego

Kalendarium historyczne – rocznica rozpętania przez warszawskich podchorążych rewolucji zbrojnej przeciwko panowaniu cara Mikołaja I jako króla Polski. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się początkowemu etapowi Powstania Listopadowego. Wieczorem 29 listopada 1830 roku, w szkole Podchorążych odbywał się wykład z taktyki, prowadzony przez porucznika Nyko. Do Sali nagle wpadł Piotr Wysocki i krzycząc wezwał zgromadzonych […]

Historia

Kalendarium historyczne: 28 listopada 1627 – bitwa pod Oliwą

Kalendarium historyczne – rocznica bitwy morskiej z flotą szwedzką pod Oliwą. Było to duże zwycięstwo polskie, jednak w efekcie – tylko propagandowe. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się jedynemu zwycięstwu floty polskiej w bitwie morskiej, w okresie nowożytnym. W 1623 roku król szwedzki Gustaw Adolf przeprowadził demonstrację siły swojej floty i wysłał do Gdańska ultimatum z żądaniem zachowania […]

Historia

Kalendarium historyczne: 27 listopada 1815 – nadanie Królestwu Polskiemu konstytucji

Kalendarium historyczne – rocznica nadania przez cara Aleksandra I, konstytucji tzw. oktrojowanej, powstałemu na gruzach Księstwa Warszawskiego, Królestwu Polskiemu. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się założeniom zależnego od Rosji, kadłubowego Królestwa Polskiego. W latach 1813-1814 wojska rosyjskie wyparły Francuzów z terenów polskich. W 1815 roku polska reprezentacja z Adamem Czartoryskim na czele, napisała konstytucję dla […]

Historia

Kalendarium historyczne: 26 listopada 1715 – zawiązanie konfederacji tarnogrodzkiej

Kalendarium historyczne – rocznica zawiązania przez polską szlachtę zbrojnej konfederacji przeciwko brutalnym nadużyciom stacjonujących w naszym kraju wojsk saskich. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się końcowemu etapowi III Wojny Północnej na ziemiach polskich. Początek XVIII wieku przebiegał w Europie pod znakiem wyniszczającej wojny północnej. Było to prawdziwe starcie tytanów (dosłownie i w przenośni – monarchowie […]

Historia

Kalendarium historyczne: 25 listopada 1795 – abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego

Kalendarium historyczne – rocznica abdykowania z tronu polskiego przez ostatniego króla elekcyjnego – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się życiu i działalności tego władcy. Stanisław urodził się w 1732 roku jako członek rosnącego w siłę rodu magnackiego Poniatowskich. Koneksje rodzinne sprawiły, że podobnie jak ojciec związał się z obozem politycznym Familii. Dorastał […]

Historia

Kalendarium historyczne: 24 listopada 1227 – mord w Gąsawie

Kalendarium historyczne – rocznica zamachu na życie dwóch książąt piastowskich, którzy dążyli do zjednoczenia kraju w dobie tzw. rozbicia dzielnicowego. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się burzliwemu okresowi pierwszej połowy XIII wieku. Podział Polski pomiędzy synów Bolesława Krzywoustego, doprowadził do całego szeregu walk wewnętrznych o dominację nad krajem. Poszczególni książęta prowadzili własną politykę wewnętrzną i […]

Historia

Kalendarium historyczne: 23 listopada 1619 – bitwa pod Humennem

Kalendarium historyczne – rocznica bitwy pod Humennem w której polscy lisowczycy pokonali siedmiogrodzian, ratując w ten sposób oblężony przez nich Wiedeń. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się początkowemu etapowi Wojny Trzydziestoletniej. Po klęsce w wojnie z Persją (1603-1612), Imperium Osmańskie było wyczerpane i szukało możliwości wzmocnienia finansowego. Z tym większą aprobatą przyjęto więc w 1612 […]

Historia

Kalendarium historyczne: 22 listopada 1878 – umiera Ludwik Mierosławski

Kalendarium historyczne – rocznica śmierci niezrównoważonego psychicznie rewolucjonisty, utopisty i szkodnika sprawy polskiej – Ludwika Mierosławskiego. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się jego życiu i działalności. Ludwik urodził się w polsko – francuskiej rodzinie oficera napoleońskiego Kaspra Mierosławskiego oraz Adelajdy Notté de Vaupleux. Młodość spędził z matką we Francji, następnie wyruszył za ojcem do Polski […]