Wiadomości

Przekazanie 18. Pułkowi Przeciwlotniczemu pierwszej jednostki ogniowej systemu “Mała NAREW”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Dziś w Zamościu, Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej, przekazał żołnierzom 18. Pułku Przeciwlotniczego sprzęt systemu „mała NAREW” oraz zatwierdził umowę ramową na system „Pilica+”

18. Pułk Przeciwlotniczy będzie pierwszym użytkownikiem elementów systemu „Mała #Narew”. Planowany termin dostarczenia drugiego systemu dla dywizjonu z Elbląga, który wchodzi w skład 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, to pierwsza połowa 2023 r.

W skład zestawu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu „Mała NAREW” wchodzi: stacja radiolokacyjna SOŁA, urządzenie kierowania uzbrojeniem ZENIT, 3 wyrzutnie iLauncher na podwoziu JELCZ, 2 samochody transportowo-załadowcze na podwoziu tego samego producenta oraz efektory CAMM.

Wicepremier Mariusz Błaszczak zatwierdził nadto umowę ramową na system „Pilica+”. Umowa określa warunki realizacji umów wykonawczych na dostosowanie zamówionych już 6 zestawów PSR-A PILICA do standardu „+” oraz dostawę kolejnych 16 zestawów w nowej konfiguracji.

– Wzmacniamy Wojsko Polskie i finalizujemy kolejny etap współpracy 🇵🇱-🇬🇧, podnosząc odporność państw wschodniej flanki #NATO. Wyciągamy wnioski z wojny na Ukrainie – powiedział szef MON. – Obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa stanowi istotny element zdolności Wojska Polskiego. Zestaw “Mała Narew” składa się z polskich pojazdów i radarów oraz brytyjskich rakiet CAMM. Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań – dodał.

Zasadniczy potencjał wojsk obrony przeciwlotniczej stanowią aktualnie: 3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej, 4 Pułk Przeciwlotniczy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 8 Pułk Przeciwlotniczy 12 Dywizji Zmechanizowanej, 15 Pułk Przeciwlotniczy 16 Dywizji Zmechanizowanej, 18 Pułk Przeciwlotniczy 18 Dywizji Zmechanizowanej, dwa dywizjony przeciwlotnicze 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i 9 Flotylli Okrętów oraz 12 dywizjonów przeciwlotniczych brygad wojsk lądowych.

Zacznijmy od 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej z Sochaczewa. W jej składzie znajduje się sześć dywizjonów rakietowych Obrony Powietrznej (OP):

32. Wieliszewski Dywizjon Rakietowy OP z Olszewnicy Starej
33. Dywizjon Rakietowy OP z Gdyni-Grabówek
34. Śląski Dywizjon Rakietowy OP z Bytomia
35. Skwierzyński Dywizjon Rakietowy OP ze Skwierzyna
36. Dywizjon Rakietowy OP z Mrzeżyna
37. Sochaczewski Dywizjon Rakietowy OP z Sochaczewa-Bielice
38. Sochaczewski Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej

Dywizjony rakietowe 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej są uzbrojone w przeciwlotnicze zestawy rakietowe krótkiego zasięgu Newa-SC oraz zestaw dalekiego zasięgu Wega-C, a konkretnie – w jeden zestaw rakietowy obrony powietrznej dalekiego zasięgu S-200C Wega oraz 17 zestawów S-125 Newa-SC. W dywizjonach rakietowych 32., 33., 34., 35. i 37. znajdują się po trzy zestawy S-125 Newa-SC, natomiast na stanie 36. dywizjonu znajduje się jeden zestaw S-200C Wega i dwa zestawy S-125 Newa-SC.

Przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-200C Wega jest systemem o zdolności rażenia celów na odległość do 255 km, wyposażonym w 6 wyrzutni stacjonarnych i wykorzystującym pociski rakietowe 5W28 z półaktywnym systemem naprowadzania na cel, napędzane przez cztery silniki startowe na paliwo stałe oraz silnik marszowy na paliwo ciekłe. Jest to zmodernizowana wersja zestawów S-200WE zakupionych przez Polskę w 1986 roku. Do wersji S-200C zostały one zmodernizowane w latach 1999-2001 przez Wojskowe Zakłady Uzbrojenia nr 2 w Grudziądzu, przy udziale naukowców z WAT.

Z kolei przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-125 Newa-SC jest systemem o zdolności rażenia celów na odległość do 25 km, wyposażonym m.in. w stację naprowadzania rakiet SNR 125 SC na 8-kołowym podwoziu MAZ-543 i 3 mobilne, 4-prowadnicowe wyrzutnie na podwoziu gąsienicowym (T-55) i wykorzystującym dwustopniowe pociski rakietowe 5W27 z radiokomendowym systemem kierowania na cel, których silniki (dla obu stopni) zasilane są paliwem stałym. Obecnie eksploatowane przez Siły Zbrojne RP zestawy S-125 zakupione zostały przez Polskę w latach 1974-86 i zmodernizowane do wersji SC przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce, również przy udziale WAT.

38. Sochaczewski Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej, którego podstawowym zadaniem jest zabezpieczanie działalności Dowództwa 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP, ma na wyposażeniu przenośne zestawy rakietowe bardzo krótkiego zasięgu Grom. Nadto każdy z dywizjonów jest też uzbrojony w sprzężone, automatyczne armaty przeciwlotnicze ZU-23-2 kalibru 23 mm.

Z kolei przejdźmy do omówienia formacji przeciwlotniczych wojsk lądowych. Otóż każda z czterech dywizji powinna posiadać organiczny pułk przeciwlotniczy, z tym że pułk 18 Dywizji Zmechanizowanej, do formowania której przystąpiono we wrześniu 2018 roku, wciąż jeszcze znajduje się w fazie formowania. Miejscem stacjonowania wchodzącego w jej skład 18. Pułku Przeciwlotniczego jest Sitaniec koło Zamościa. Gdy chodzi o pozostałe dywizje, to mówimy o takich pułkach:

– w 11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej – 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego – Grota”
– w 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
– w 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej – 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy

Każdy z pułków ma w swym składzie: dowództwo i sztab, baterię dowodzenia, trzy lub cztery dywizjony przeciwlotnicze, a także batalion logistyczny oraz grupę zabezpieczenia medycznego. Pułki przeciwlotnicze wyposażone są w zestawy rakietowe krótkiego zasięgu KUB (pułki przeciwlotnicze 4 i 15) i OSA (pułki przeciwlotnicze 4 i 8), a także zestawy artyleryjskie ZU-23-2, artyleryjsko-rakietowe ZUR-23-2KG i przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Grom.

System kierowanych rakiet ziemia–powietrze 2K12 – KUB, opracowany na początku lat 60., przeznaczony jest do obrony wojsk i obiektów przed środkami napadu powietrznego lecącymi z prędkością poddźwiękową i naddźwiękową na wysokości od 50 do 10.000 – 14.000 m i w odległości od 3,5 do 24 km. Zestaw (bateria rakiet) składa się ze: stacji radiolokacyjnej wykrywania i naprowadzania SURN 1S91M1(SSWN), czterech wyrzutni SPU 2P25M1(SW), rakiet kierowanych 3M9ME lub 3M9M3E (PRK), dwóch samochodów transportowo-załadowczych (STZ), systemu zautomatyzowanego kierowania ogniem K-1 i wyposażenia dodatkowego.

Samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy „OSA-AK” służy do zwalczania celów lecących z prędkością do 500 m/s na wysokości do 5000 metrów i w odległości do 10.500 metrów w każdych warunkach atmosferycznych. Zestaw jest wyposażony w system REGA 2, umożliwiający dowiązanie topograficzne położenia własnego za pomocą systemu GPS, dokładne zobrazowanie pełnej sytuacji w powietrzu przesyłanej od jednostki nadrzędnej oraz przesyłanie meldunków do dowódcy baterii. Posiada też możliwość automatycznego przydziału celów dla dowódcy PRWB.

Zestaw artyleryjsko – rakietowy ZUR-23-2 KG wyposażony jest w dwie armaty 23 mm oraz zespół startowy rakiet Grom o zasięgu: armat do 2,5 km i rakiet do 5 km. Przeznaczony jest do rażenia nisko lecących celów powietrznych: samolotów, śmigłowców, rakiet skrzydlatych, desantu powietrznego i lekko opancerzonych celów naziemnych. ZUR-23-2KG ma możliwość działania w zewnętrznym systemie kierowania ogniem. w kolimatorowy celownik programowalny CP-1 z torem dzienno-nocnym i dalmierzem laserowym, z dwoma obsługiwanymi balistykami lub w celownik kolimatorowy CKE-2.

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (PPZR) GROM przeznaczony jest do rażenia samolotów odrzutowych, turbotłokowych i tłokowych, a także śmigłowców na kursach spotkaniowych i pościgowych w warunkach rzeczywistych i sztucznych zakłóceń cieplnych – przy wzrokowej widoczności celu.

Dywizjony przeciwlotnicze, wchodzące w skład brygad zmechanizowanych wojsk lądowych, dysponowały do niedawna wyłącznie zestawami ZU-23-2, a brygady pancerne zestawami artyleryjsko-rakietowymi ZSU-23-4MP Biała. W ostatnich latach część dywizjonów brygad zmechanizowanych przezbrojona została w systemy Poprad, co zostało już zasygnalizowane, a do czego za chwilę jeszcze wrócimy.

Przeciwlotniczy Samobieżny Zestaw Artyleryjsko-Rakietowy ZSU 23-4 MP „Biała” jest efektem modernizacji samobieżnych poczwórnie sprzężonych armat przeciwlotniczych ZSU 23-4 „Szyłka”. Na jego uzbrojenie składają się cztery armaty 23 mm i cztery wyrzutnie rakiet Grom. Cele można zwalczać w dowolnej porze doby i roku, zarówno z miejsca (postoju), krótkich przystanków, jak i podczas marszu. W zależności od sytuacji cele można zwalczać zestawem artyleryjskim lub zestawem rakietowym.

Dywizjony i baterie przeciwlotnicze marynarki wojennej są uzbrojone w przeciwlotnicze zestawy artyleryjskie Blenda (z armatami plot. S-60 kal. 57 mm) oraz w przenośne zestawy rakietowe bardzo krótkiego zasięgu Grom.

***

Wszystkie wymienione powyżej systemy rakietowe oparte są o radzieckie rozwiązania technologiczne z lat 60. i 70. ubiegłego wieku i zostały tylko częściowo zmodernizowane przez polski przemysł zbrojeniowy. Ich przydatność na współczesnym polu walki jest więc niewielka.

Do tego brak było dotąd w Siłach Zbrojnych RP systemów przeciwlotniczych średniego zasięgu. Ostatnie zestawy rakietowe obrony powietrznej średniego zasięgu (ZROP-SZ) 2K11 Krug (o zasięgu do 50 km) wchodzące w skład wojsk obrony powietrznej zostały wycofane ze służby w 2011 roku wraz z rozformowaniem 61. Skwierzyńskiego Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej. Powstałą w ten sposób lukę ma wypełnić program „Wisła”.

W marcu 2018 roku podpisana została umowa dotycząca pierwszej fazy programu „Wisła”. Za ok. 4,75 mld dolarów, czyli ok. 16,1 mld zł, ma zostać pozyskany system obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej, średniego zasięgu. Z tej kwoty ponad 700 mln zł ma trafić do polskiego przemysłu. Na podstawie podpisanej umowy do 2022 roku Wojsko Polskie miało otrzymać cztery jednostki ogniowe, na co składają się: 16 wyrzutni produkowanego przez firmę Raytheon systemu Patriot, 208 pocisków PAC-3 MSE wytwarzanych przez koncern Lockheed Martin, cztery sektorowe radary, cztery stanowiska kierowania walką, sześć stanowisk kierowania i dowodzenia, 12 radiolinii.

Umowa na zakup systemów Patriot podpisana

Pierwotnie program „Wisła” zakładał pozyskanie łącznie ośmiu baterii średniego zasięgu (16 jednostek ogniowych). Zdecydowano się podzielić program na dwa etapy, aby przyspieszyć wprowadzanie pierwszych baterii do Sił Zbrojnych RP i tym samym rozpocząć proces tworzenia zdolności zwalczania celów balistycznych oraz odtwarzania możliwości rażenia celów na średnich dystansach (powyżej 25 km). Dlatego w pierwszej fazie zdecydowano o zakupie dwóch baterii, od podstaw zintegrowanych z systemem IBCS, uznawanym za perspektywiczny.

37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej, wyposażony w systemy rakietowe średniego zasięgu „Patriot”, powinien osiągnąć gotowość operacyjną na przełomie 2023/2024 r. W lipcu 2021 roku zakończono tworzenie etatu dla 37 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej. Ma on liczyć 569 żołnierzy, a docelowo 780.

Obecnie 37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej, wyposażony jest w przeciwlotnicze zestawy rakietowe typu S–125 NEWA S.C. i oparty jest na trzech zespołach ogniowych. Inwestycje w samym Sochaczewie w związku z przyjęciem w ramach programu „Wisła” systemów „Patriot” winny zamknąć się kwotą 687 mln zł, z kolei w garnizonie Bydgoszcz (w warsztatach techniki lotniczej w Toruniu – kompleks SICO-Wisła) – jedno zadanie na kwotę ponad 44,5 mln zł.

“W Toruniu rozpoczął się proces sprawdzenia i integracji elementów polskiego systemu Patriot. To kolejny milowy krok w budowie naziemnej obrony przestrzeni powietrznej naszego kraju” – poinformował dziś na twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

“Ruszamy z drugą fazą programu obrony powietrznej Wisła – poinformował w maju 2022 roku Mariusz Błaszczak. “Podpisałem zapytanie ofertowe – Letter of Request dotyczący pozyskania 6 baterii systemu Patriot wraz z radarami dookólnymi, wyrzutniami i zapasem pocisków” – dodał szef resortu obrony.

Oprócz programu „Wisła” Plan Modernizacji Technicznej przewiduje też realizację projektu obrony powietrznej krótkiego zasięgu „Narew”. Pierwotnie Plan Modernizacji Technicznej przewidywał pozyskanie docelowo 19 baterii, jednak ta liczba uległa zwiększeniu do 23 w związku z formowaniem 18 Dywizji Zmechanizowanej.

7 września 2021 roku, w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia oraz Konsorcjum PGZ-NAREW podpisana została umowa ramowa określająca warunki udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na dostawę systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu kryptonim Narew.

Przedmiotem kilkunastu umów wykonawczych ma być dostawa, a także opracowanie komponentów dla 23 przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu Narew, w tym budowa potencjału przemysłowego oraz zarządzanie projektem i integracja systemu. Jutro, o czym była mowa na wstępie, ma mieć miejsce zatwierdzenie umowy na pozyskane dwóch jednostek ogniowych systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu

14 kwietnia 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej szef MON Mariusz Błaszczak minister zatwierdził umowę na dostawę elementów obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu w ramach programu Narew. Pozyskane zostaną dwie jednostki ogniowe systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, z których pierwsza zostanie dostarczona do Sił Zbrojnych RP już we wrześniu br.

We współpracy z krajowym i zagranicznym przemysłem obronnym, podjęto decyzję o pozyskaniu elementów systemu efektora CAMM oraz ich dalszej integracji z polskimi komponentami. W wyniku realizacji umowy pozyskane zostaną dwie jednostki ogniowe systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, z których pierwsza zostanie dostarczona do Sił Zbrojnych RP już we wrześniu br. Druga jednostka ogniowa zostanie przekazana na przełomie 2022 i 2023 roku. Wraz z systemami obrony przeciwlotniczej umowa przewiduje pozyskanie pakietu szkoleniowego, logistycznego oraz wsparcie wykonawcy w eksploatacji sprzętu wojskowego. Stronami umowy są Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Uzbrojenia oraz konsorcjum PGZ-Narew.

Zdefiniowana w umowie konfiguracja sprzętowa jednostki ogniowej oparta zostanie na odpowiednio dostosowanych elementach obejmujących zdolną do przerzutu stację radiolokacyjną SOŁA, urządzenia kierowania uzbrojeniem polskiej produkcji, pojazdy transportowo-załadowcze, trzy wyrzutnie iLauncher oraz odpowiednią liczbę pocisków CAMM, zapewniającą wymagane przez Siły Zbrojne RP zdolności operacyjne. Powyższe ukompletowanie, choć nie stanowi docelowej konfiguracji jednostki ogniowej systemu NAREW, pozwoli w szybkim czasie dokonać rewolucyjnej zmiany w zakresie obrony polskiej przestrzeni powietrznej poprzez wykorzystanie wielokanałowych systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu (z których każdy posiada kilkanaście kanałów celowania, co umożliwi zwalczanie wielu celów jednocześnie).

Zdecydowanie bardziej zaawansowana jest sprawa wymiany systemów bardzo krótkiego zasięgu. Na uzbrojenie jednostek przeciwlotniczych wchodzą aktualnie między innymi systemy POPRAD.

SPZR Poprad to zestaw obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD), przeznaczony do działania w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Służy do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach.

Uzbrojenie zestawu stanowią 4 przeciwlotnicze rakiety bardzo krótkiego zasięgu Grom (lub jej zmodernizowane wersje Piorun), których producentem jest MESKO S.A. Rakiety umieszczone zostały na kolumnie znajdującej się w przedziale transportowym pojazdu Żubr, którego producentem jest AMZ-Kutno S.A.

Dostawy SPZR Poprad rozpoczęły się w roku 2018, w którym to przekazano wojsku pierwsze 14 egzemplarzy. W 2019 roku dostarczono 22 zestawy, a w 2020 roku – 24 zestawy (w tym 2 szt. z partii wdrożeniowej). Zakończenie dostaw nastąpiło w tym roku (ostatnie 19 egzemplarzy). Dostarczone do Sił Zbrojnych RP SPZR Poprad trafiły do następujących jednostek wojskowych:

– Centrum Szkolenia Sił Powietrznych,
– 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego,
– 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego,
– 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego,
– 12. Brygady Zmechanizowanej,
– 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej,
– 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej,
– 20. Brygady Zmechanizowanej,
– 21. Brygada Strzelców Podhalańskich,
– 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, z czego część z dostarczonych zestawów docelowo znajdzie się na wyposażeniu 18. Pułku Przeciwlotniczego.

Każda z ww. jednostek (poza CSSP) powinna teoretycznie posiadać na stanie 9 zestawów. W praktyce jednak jeśli ww. lista (opublikowana przez Inspektorat Uzbrojenia) jest prawidłowa (a zapewne jest), to część jednostek otrzymała prawdopodobnie tylko po 7 sztuk. Można przypuszczać, że trzy dywizjony dostały po 9 zestawów, a siedem pozostałych dywizjonów po 7 zestawów oraz CSSP 3 zestawy.

Jednocześnie powyższy wykaz potwierdza, że SPZR Poprad nie trafiły do dywizjonów przeciwlotniczych w: 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej, 2. Brygadzie Zmechanizowanej Legionów, 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża, 9. Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej, 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej oraz 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej (łącznie 6 dywizjonów). Można przypuszczać, że planuje się je wyposażyć w przyszłości w systemy przeciwlotnicze wojsk pancernych, w tym zwalczania zagrożeń typu RAM kr. Sona, dlatego nie zostały uwzględnione w programie Poprad.

30 marca 2022 roku Konsorcjum PGZ-PILICA przekazało 35. dywizjonowi rakietowemu Obrony Powietrznej pierwszy seryjny zestaw Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo Artyleryjskiego Pilica. Pierwszy seryjny zestaw PSR-A Pilica to drugi system tej klasy, który znajduje się na wyposażeniu SZ RP. Pierwszy, prototypowy zestaw, znajduje się na wyposażeniu 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Sochaczewie.

Wykonawcą Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo-Artyleryjskiego Pilica jest Konsorcjum PGZ-PILICA, które tworzą spółki Grupy PGZ: PGZ S.A., PIT-RADWAR S.A., PCO S.A. oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. w charakterze integratora systemu.

Pojedynczy zestaw to: 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, stanowisko dowodzenia, stacja radiolokacyjna; 2 pojazdy transportowe oraz 2 pojazdy amunicyjne,. W skład każdej jednostki ogniowej systemu PSR-A Pilica wchodzą 2 automaty kalibru 23 mm oraz 2 wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Grom/Piorun. Każdy z zestawów ma własną głowicę optoelektroniczną z kamerą termowizyjną oraz dalmierzem laserowym. Taka konfiguracja daje systemowi Pilica możliwość prowadzenia działań autonomicznych, ale również operowania w ramach zintegrowanej, wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej jako systemu bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD).

Wojciech Kempa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!