Historia

Praktycznie bez echa minęła 76 rocznica zbrodni w Koniuchach

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Tekst dostępny również w języku:

[niemieckim]

[włoskim]

[francuskim]

Praktycznie bez echa minęła 76 rocznica zbrodni dokonanej w czasie II wojny światowej na polskich cywilach w miejscowości Koniuchy (w okresie II RP w powiecie lidzkim województwo nowogródzkie). Zbrodni wobec nieuzbrojonej polskiej ludności dopuściły się oddziały partyzantki sowieckiej i żydowskiej Jaakowa Prennera.

12 lutego 2001 roku na ręce Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej profesora dr. hab. Leona Kierasa i Dyrektora Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu profesor dr. hab. Witolda Kuleszy wpłynęło pismo z Kongresu Polonii Kanadyjskiej o wszczęcie postępowania w tej sprawie. Kongres w swoim piśmie, wysłanym do wspomnianych instytucji, załączył relacje o tym mordzie, spisane przez zbrodniarzy wojennych, którzy dopuścili się tego haniebnego czynu1.

W publikacji pt. „Destruction and Resistance”, autorstwa Chaima Lazara, wydanej w Nowym Jorku w 1985 roku możemy przeczytać:

Sztab Brygady zdecydował zrównać Koniuchy z ziemią aby dać przykład innym. Pewnego wieczoru 120 najlepszych partyzantów ze wszystkich obozów, uzbrojonych w najlepszą broń, wyruszyło w stronę tej wsi. Między nimi było około 50 Żydów, którymi dowodzi Jaakow (Jakub) Prenner. O północy dotarli w okolicę wioski i zajęli pozycje wyjściowe. Mieli rozkaz aby nie darować nikomu życia. Nawet bydło i nierogacizna miały być wybite, a wszelka własność spalona. […] Sygnał dano tuż przed wschodem słońca. W ciągu kilku minut okrążono wieś z trzech stron. Z czwartej strony była rzeka, a jedyny most był w rękach partyzantów. Przygotowanymi zawczasu pochodniami partyzanci palili domy, stajnie, magazyny, gęsto ostrzeliwując siedliska ludzkie. […] Słychać było huk eksplozji z wielu domów […] Półnadzy chłopi wyskakiwali przez okna i usiłowali uciekać. Ale zewsząd czekały ich śmiertelne pociski. Wielu z nich wskoczyło do rzeki aby przepłynąć na drugą stronę, ale tam też spotkał ich taki sam los. Zadanie wykonano w krótkim czasie2.

Oceniajać te wydarzenia, polski historyk Kazimierz Krajewski uznał, że atak spowodowany był sytuacją, że cywilni mieszkańcy wioski zorganizowali samoobronę, gdyż (…) mieli już dosyć codziennych – a właściwie conocnych – rabunków oraz gwałtów (…) Bolszewicy z Puszczy Rudnickiej postanowili zrównać wieś z ziemią, tak by zastraszyć ludność innych wiosek. […] Wymordowanie mieszkańców wsi Koniuchy (wraz z kobietami i dziećmi) opisane zostało przez Chaima Lazara jako wybitna „operacja bojowa”, z której jest on autentycznie dumny. Opis „ufortyfikowania” wsi jest kompletną bzdurą. Była to normalna wioska, w której część mężczyzn zorganizowała samoobronę. Ich uzbrojenie stanowiło parę zardzewiałych karabinów3.

Dwa lata temu Polski Instytut Pamięci Narodowej umorzył śledztwo w tej sprawie, pomimo licznych dowodów, jakie przygotował m.in. Kongres Polonii Kanadyjskiej4. W tym roku, jak informował portal Kresy.pl, członkowie Związku Strzelców Litewskich postanowili upamiętnić pomordowanych Polaków, przynosząc na miejsce tej zbrodni m.in. flagę ludobójczej organizacji OUN – UPA, mającej na rękach krew Polaków i Żydów mordowanych na terenie południowo-wschodnich województw II RP.5 .

W obecnych czasach atak na Polskę o jej rzekome antysemickie poglądy i imperialne zapędy rozglęga się z każdego miejsca na świecie. Atak nie tylko wychodzi z mediów głównego nurtu, z kierunku jakim jest Moskwa, lecz również z Tel Avivu, a nawet papież Franciszek w czasie swojej pielgrzymki na Litwę stwierdził, że Litwini wycierpieli od swoich sąsiadów, zrównując Polaków do Niemców6. Takie rocznice jak zbrodnia w Koniuchach są idealną sytuacją na ukazanie cierpienia Polaków w czasie II wojny światowej, które przyszło nie tylko od Sowietów czy Niemców, lecz naród polski przeznaczony do biologicznej zagłady krwawił w licznych nierozliczonych mordach, a często ciała ofiar tych zbrodni czekają na ludzki pochówek od tych, którzy mienią się katolikami, zgodnie z przykazaniem czynów miłosiernych co do ciała7.

1http://www.internationalresearchcenter.org/research_center/media/TheMassacreAtKoniuchy_MarkPaul.pdf aktualizacja 29.01.2020 r.

2https://polona.pl/item/destruction-and-resistance,NDg1Nzk2OTc/8/#info:metadata aktualizacja 29.01.2020 r.

3K. Krajewski, Na ziemi Nowogródzkiej: „NOW” – Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1997, s.511-512.

4https://dorzeczy.pl/historia/56267/IPN-umarza-sledztwo-w-sprawie-masakry-w-Koniuchach.html https://kresy.pl/wydarzenia/polska/ipn-umorzyl-sledztwo-sprawie-zbrodni-polakach-koniuchach/ aktualizacja 29.11.2020 r.

5https://kresy.pl/wydarzenia/kresy/litewscy-strzecy-przyniesli-na-groby-pomordowanych-polakow-flage-upa-foto/?fbclid=IwAR3Iqfu6FszPCLYj0lLAp4M2uw1DwFp5VwHgz91aXUkjS7RbcHOroaYW4No aktualizacja 29.11.2020 r.

6https://wprawo.pl/jak-litwini-mordowali-polakow-czyli-odpowiadamy-na-brednie-franciszka-a-i-k-zabierkowie/#sdfootnote1sym aktualizacja 29.01.2020 r.

7https://www.apostol.pl/wiara/maly-katechizm/uczynki-mi%C5%82osierdzia-co-do-cia%C5%82a aktualizacja 29.01.2020 r.   

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!