Europa Islam Wiadomości

Muzułmanie narzucili szariat swoim niemieckim nauczycielom

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Muzułmanie uczący się w liceum ogólnokształcącym w Neuss w Nadrenii Północnej-Westfalii próbowali narzucić całej szkole prawo szariatu. Z pewnymi sukcesami: pod ich wpływem część nauczycieli i uczniów zaczęła zmieniać swoje zachowanie. Niektórzy przeszli na islam.

Muzułmanie narzucili szariat swoim niemieckim nauczycielom. Sprawę opisała lokalna i ogólnokrajowa niemiecka prasa. W Neuss, tak jak w wielu innych miastach Nadrenii Północnej-Westfalii i całych Niemiec, mieszka wielu imigrantów z krajów muzułmańskich. W jednym z liceów grupa czterech muzułmanów postanowiła zmusić pozostałych islamskich uczniów, stanowiących dużą część szkoły, do przestrzegania szariatu.

Uczniowie zaczęli najpierw zbierać się na terenie szkoły na wspólną modlitwę. Część z nich każdego tygodnia opuszczała szybciej lekcje, żeby udać się do meczetu. Nie mieli na to zgody nauczyciela, ale po prostu go lekceważyli. Co ciekawe, władze szkoły zaprosiły nawet nauczyciela islamu, który przekonywał uczniów, że prawo islamskie pozwala na przełożenie piątkowych modlitw; ci jednak trwali przy swojej interpretacji i nie chcieli się na to zgodzić.

Wkrótce grupa muzułmanów zażądała od dyrekcji specjalnego pokoju, w którym mogliby się modlić. Na tym się nie skończyło; zawiązali też grupę quasi-policyjną, żądając od nauczycieli i uczniów zachowań zgodnych z wymogami szariatu. Według dziennika wielu islamskich uczniów, ze strachu przed przemocą i szykanami, dostosowała się do narzuconych im wymogów. Chodziło między innymi o ubiór oraz segregację płciową podczas lekcji – zwłaszcza pływania, ale nie tylko. Także na zwykłych lekcjach wymusili, by dziewczęta siadały razem z tyłu, podczas gdy chłopcy siedzieli z przodu.

Czterej uczniowie w rozmowach z dyrekcją wskazywali, że nie zamierzają przestrzegać niemieckiego systemu prawnego, bo za ważniejszy uważają szariat i chcą postępować w zgodzie z nim. Kilku z nich miało wskazywać nawet na karę kamienowania w przypadku nieposłuszeństwa.

Znamienne, że tak radykalne stanowisko pozyskało autentyczną sympatię niektórych – kilku uczniów (prasa nie podaje, ilu konkretnie) miało pod wpływem grupy przejść na islam.

Polecamy również: Bezczelni Ukraińcy nazywają Polskę Kalim narodów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!