Historia

Kalendarium historyczne: 24 stycznia 1588 -Bitwa pod Byczyną

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kalendarium historyczne – rocznica zwycięskiej bitwy pod Byczyną. W jej wyniku Polacy pokonali Habsburgów, roszczących sobie pretensje do naszej korony.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się burzliwym wydarzeniom, towarzyszącym trzeciej wolnej elekcji.

Ostatnim wielkim sukcesem króla Stefana Batorego był układ z Danią. Na mocy traktatu kronsborskiego z 1585 roku, wcielono do Rzeczpospolitej Ziemię Piltyńską. Władca zmarł w 1586 roku, najprawdopodobniej na chorobę nerek. Jego krótkie, choć pełne sukcesów panowanie, utwierdziło w szlachcie przekonanie o słuszności idei wolnej elekcji.

Nowa wolna elekcja zwołana w 1587 roku została zdominowana przez dwa zwalczające się stronnictwa – zwolenników wyboru królewicza szwedzkiego, syna Katarzyny Jagiellonki, Zygmunta Wazy oraz arcyksięcia austriackiego Maksymiliana Habsburga. Oprócz tego, że obie partie przybyły na pole elekcyjne zbrojnie, nie pojawiła się tam w ogóle szlachta litewska, która uzależniła swój udział w wyborach od spełnienia postulatu przyłączenia Inflant do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Większość uczestników elekcji obrała na króla Zygmunta, jednak obóz opozycyjny ogłosił monarchą Maksymiliana. Ta druga podwójna elekcja w historii Polski tym razem przerodziła się w otwartą wojnę. Obaj kandydaci rozpoczęli energiczne działania zmierzające do przejęcia korony. Jakby było mało, Litwini nie uznali żadnego z nich.

Pod koniec 1587 roku armia austriacka w sile około 8 000 żołnierzy rozpoczęła oblężenie Krakowa. Energiczne działania hetmana Zamoyskiego, który był stronnikiem Wazy, doprowadziły do odparcia sił wroga. Cofających się Austriaków dopędzono i pobito w bitwie pod Byczyną 24 stycznia 1588 roku. Arcyksiążę Maksymilian dostał się do polskiej niewoli, z której uwolniono go rok później. Stało się to dzięki porozumieniu z cesarzem Rudolfem, na mocy którego zobowiązał się on nie ingerować więcej w wewnętrzne sprawy polskie. Dzięki temu Zygmunt mógł bez przeszkód objąć tron Rzeczpospolitej.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!