komuniści
Europa Wiadomości

Komuniści z UE chcą zlikwidować fermy drobiu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Unia Europejska szykuje nowy zakaz. Tym razem chodzi o likwidację branży chowu klatkowego kur niosek

Komuniści z UE mają nowe pomysły na utrudnienie życia rolnikom. W październiku 2022 roku Komisja Europejska zakończyła ocenę obecnych przepisów, tzw. fitness check, by ustalić, czy obecna legislacja dotycząca chowu zwierząt spełnia swoją funkcję i czy działa spójnie z “celami UE”.  Stwierdzono, że przepisy dobrostanowe obowiązujące w Unii poprawiły jakość życia zwierząt, ale jednocześnie przegląd legislacji wyraźnie wskazał, że należy w tej kwestii zrobić więcej. Zgodnie z harmonogramem ogłoszenie przez Komisję propozycji legislacyjnych jest zaplanowane na trzeci kwartał 2023 r. Wśród nich pojawił się m.in. postulat całkowitego zakazu chowu klatkowego kur niosek.

Polska reprezentuje stanowisko, że wyższe wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt będą prowadzić do wyższych kosztów produkcji zwierzęcej w UE. Jeżeli te wymogi nie będą wiązały się z ochroną rynku UE przed napływem produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów, gdzie nie ma takich wymogów (np. Ukraina), może to doprowadzić do utraty konkurencyjności przez branżę, rezygnacji rlników z tego działu produkcji oraz utraty bezpieczeństwa żywnościowego.

Ministerstwo dodaje, że Polska domaga się objęcia towarów importowanych takimi samymi wymaganiami w zakresie dobrostanu, jakimi obarczona jest produkcja zwierzęca w UE. Jeżeli chodzi o opłacalność produkcji jaj spożywczych, to z analizy resortu wynika, że przejście z systemu klatkowego na chów ściółkowy prawdopodobnie spowoduje wzrost kosztów bezpośrednich o 11 proc. Przejście na system wolnowybiegowy spowoduje, że koszty te wzrosną o 23 proc. Koszt modernizacji na system wolnowybiegowy kurnika dla kur niosek w obsadzie powyżej 3 tys. sztuk został oszacowany na kwotę ponad 765 tys. zł netto.

Wobec powyższego, obciążenia branży drobiarskiej powinny być rozłożone na co najmniej 15 lat – uważa Ministerstwo Rolnictwa.

NASZ KOMENTARZ: Jak widzimy, Unia wprawdzie cieszy się z poprawy dobrostanu zwierząt, ale jednocześnie wymyśla nowe utrudnienia dla rolników, a skoro mimo wszystko nadal śmią hodować, należy po prostu zakazać ich działalności. Według tych komunistów mamy jeść sztuczne mięso, robaki i trawę, wszystko za astronomiczne ceny. Nawet jednak gdy to wszystko zostanie już uskutecznione, będą wymyślać kolejne “usprawnienia” naszego życia. Rewolucja wszak nie może stać w miesjcu, musi iść dalej.

Polecamy także: Bill Gates nakarmi gojów sztucznym mięsem. Jest zgoda 

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!