Polska Wiadomości

Katowice wyremontują 24 mieszkania dla Ukraińców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W czasie, gdy kolejne państwa wycofują się z pomocy dla niewdzięcznych i roszczeniowych Ukraińców, a polska gospodarka drży w posadach, lokalne władze brną w utrzymywanie wrogiej nam nacji. Tym razem miasto Katowice ogłosiło, że wyremontuje lokale mieszkalne, które zostaną następnie za darmo “użyczone” obywatelom obcego państwa. Chodzi o aż 24 mieszkania.

Katowice wyremontują 24 mieszkania dla Ukraińców. Program jest realizowany w ramach zadania: „”Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy”. 

W sumie wyznaczono 24 lokale mieszkalne (11 lokali jednopokojowych i 13 lokali dwupokojowych), które po wyremontowaniu zostaną oddane w “użyczenie” obywatelom Ukrainy. Chodzi o tzw. uchodźców wojennych.

Szczegółowo w programie napisano:

4. Lokale mieszkalne będą użyczane uchodźcom, którzy:
1) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w miejscach zbiorowego zakwaterowania lub przeznaczonych do krótkotrwałego pobytu osób lub u osób prywatnych,

2) spełniają warunek legalności pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” –  czytamy w zarządzeniu wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice. O wyborze osoby lub osób, które otrzymają mieszkania zdecyduje punktacja – tu preferowane będą dzieci wychowywane samotnie przez rodzica, posiadanie zatrudnienia, dotychczasowe warunki zamieszkania etc. Poniżej szczegółowa punktacja. 

Ustala się następujące kryteria pierwszeństwa oraz liczbę przyznawanych im punktów:

1) samotne wychowywanie dzieci – 50 pkt (przez dziecko należy rozumieć osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, pozostającą pod władzą rodzicielską bądź opieką prawną wnioskodawcy);
2) posiadanie zatrudnienia przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny – 30 pkt; 3) przebywanie wnioskodawcy na terenie miasta Katowice – 20 pkt;
4) dotychczasowe warunki zamieszkania:
a) przebywanie wnioskodawcy w miejscu zbiorowego zakwaterowania lub przeznaczonym do krótkotrwałego pobytu osób – 15 pkt,
b) przebywanie wnioskodawcy u osób prywatnych – 8 pkt,
c) inne – 4 pkt;

5) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny – 5 pkt;
6) uczęszczanie do żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie miasta Katowice – 4 pkt;
7) prowadzenie na terenie miasta Katowice działalności na rzecz integracji uchodźców ze społecznością lokalną – 15 pkt.

NASZ KOMENTARZ: Sytuacja w kraju jest coraz gorsza. Coraz więcej Polaków, w tym samotnych matek z dziećmi potrzebuje mieszkania. Jak widać mieszkania są, ale nie dla Polaków, lecz Ukraińców.

Polecamy również: Francuzi walczą z ideologią gender i seksualizacją dzieci przez sodomitów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!