Wiara

Czytanie na dziś

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim […]

Wiadomości Wiara

Kościół prześladowany

Jak wynika ze „Światowego Indeksu Prześladowań 2016”, opublikowanego przez organizację „Open Doors”, ponad 100 milionów chrześcijan na świecie jest prześladowanych ze względu na wiarę. Jest to więc „największa prześladowana wspólnota wiary”, jak zauważył prezes organizacji Markus Rode przy prezentacji raportu. Dodajmy, że „Open Doors” publikuje „Światowy Indeks Prześladowań” od 1993 roku.   Liczby zamordowanych z […]