Historia

Kalendarium historyczne: 29 sierpnia 1579 roku – zdobycie Połocka

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rocznica zwycięsko zakończonego oblężenia Połocka, prowadzonego przez siły polsko-litewskie.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się walkom króla Stefana Batorego z Moskwą.

W swoich pacta conventa Batory zobowiązał się do odebrania ziem zagrabionych uprzednio przez Moskwę. Wojna ze wschodnim sąsiadem, która wisiała na włosku już od wielu lat, została przyspieszona przez cara Iwana Groźnego, który najechał w 1578 roku polskie Inflanty. Przeciwko 200-tysięcznej armii moskiewskiej Polacy i Litwini wystawili zaledwie 48 tysięcy żołnierzy, jednak mimo tego bardzo szybko przeszli do kontrofensywy.

Armia pod osobistym dowództwem króla w kolejnych kampaniach biła znacznie silniejsze wojska przeciwnika. W końcu, Moskale zaczeli unikać starć w polu. Zamknęli się w obronnych miastach, licząc, że Polacy i Litwini nie będą mieli wystarczającej liczby piechoty i artylerii obleżniczej, by je zdobywać.

Polski władca dostosował się do strategii przeciwnika. Powołał oddziały piechoty tzw. piechotę wybraniecką, ruszył na Połock i obległ miasto.

Do zwycięstwa w dużym stopniu przyczyniła się właśnie piechota wybraniecka, którą rzucano do szturmów. Ponadto Połock był twierdzą drewnianą, co wojska królewskie wykorzystały, używając pocisków zapalających. Po wybuchu pożaru i kolejnym szturmie, obrońcy skapitulowali. Całe oblężenie trwało zaledwie 20 dni (11-30 sierpnia).

Dzięki zwycięstwu, Batory mógł odejść na leża zimowe i przygotować się do kolejnej kampanii. W 1580 roku jej celem było miasto Wielkie Łuki. Z kolei w 1581 roku zaatakowano Psków. Pokonany car poprosił o pokój i zgodził się oddać Rzeczpospolitej zajęte wcześniej ziemie.

Jak już wspomniano, na poczet tej wojny król zmodernizował wojsko polskie, któremu brakowało piechoty szturmującej twierdze. Wprowadził do służby oddziały piechoty chłopskiej oraz rozszerzył wprowadzony za Zygmunta Augusta rejestr kozacki. Ponadto zmienił husarię z kawalerii lekkiej w ciężką, przez co stała się siłą przełamującą. Podczas swoich kampanii wojennych masowo używał oddziałów inżynieryjnych oraz nowoczesnej kartografii, pozwalającej mu lepiej poznać teren walk. Był też pionierem propagandy medialnej, kreującej nastroje społeczne. Przy jego armii funkcjonowała specjalna drukarnia kolportująca na cały kraj ulotki, zawierające aktualne wieści z frontu.

Na grafice poglądowej wizualizacja piechoty wybranieckiej.

Poprzedni wpis z naszego kalendarum dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!