Historia

Kalendarium historyczne: 23 stycznia 1510 – Pokój w Kamieńcu Podolskim

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kalendarium historyczne – rocznica podpisania na zamku w Kamieńcu Podolskim pokoju pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego i Hospodarstwem Mołdawskim.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się wydarzeniom, które doprowadziły do wojny Polski z Mołdawią, jej przebiegu i skutkach.

W 1502 roku król Polski Aleksander Jagiellończyk ponownie zajął Pokucie. Hospodar Mołdawski Bogdan III rościł sobie pretensje do tego terytorium. Polacy próbowali go ułagodzić poprzez  projekt małżeństwa hospodara z siostrą królewską – Elżbietą. Do małżeństwa nie doszło z powodu śmierci Aleksandra w 1506 roku.

Bogdan III postanowił zająć sporną prowincję siłą. W 1509 roku najechał Ruś. Bezskutecznie oblegał Kamieniec Podolski i Lwów, zdobył natomiast Rohatyn. Na wieść o zbliżaniu się wilkich oddziałów polskich, postanowił się wycofać.

Planował założyć zasadzkę i uderzyć na Polaków podczas ich przeprawy przez Dniestr. Bitwa pod Chocimiem z 4 października 1509 roku zakończyła się jednak jego klęską. W związku z tym postanowił zawrzeć pokój.

Podpisno go 23 stycznia 1510 roku w Kamieńcu Podolskim za pośrednictwem posłów króla węgierskiego Władysława “Dobzse” Jagiellończyka. Na mocy traktatu Bogdan III rezygnował z ręki Elżbiety i zobowiązywał się do wydania posłom węgierskim dokumentów dotyczących jego niedoszłego małżeństwa. Sprawa Pokucia została natomiast oddana do rozstrzygnięcia Władysławowi Jagiellończykowi.

Nie był to koniec wojen o Pokucie. Od 1527 roku hospodarem mołdawskim był Piotr Raresz. Sułtan pozwolił mu zająć sporną prowincję. Piotr porozumiał się w tej sprawie z wielkim księciem moskiewskim Wasylem III i w 1530 roku wkroczył do Pokucia. W 1531 roku Korona przeciągnęła sułtana na swoją stronę i pokonała rywala podczas bitwy pod Obertynem. Bitwa nie przyniosła żadnych korzyści, ponieważ hetman Tarnowski nie mógł wejść na terytorium lennika tureckiego.

Pat zakończył się w 1533 roku, wraz z podpisaniem przez Piotra Opalińskiego pokoju polsko-tureckiego. Na jego mocy Korona zrezygnowała z pretensji do Mołdawii i Wołoszczyzny, ale zatrzymywała Pokucie.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!