Historia

Kalendarium historyczne: 19 sierpnia 1793 roku – ratyfikacja II rozbioru Polski

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rocznica ratyfikacji przez rosyjskiego ambasadora traktatu z Polską, na mocy którego doszlo do cesji terytorialnych w ramach II rozbioru.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się okolicznościom zrzeczenia się przez Sejm Grodzieński kresów na rzecz Rosji.

Po zdradzie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i Hugona Kołątaja, którzy poddali kraj rosyjskiemu ambasadorowi i zadeklarowali przyłączenie isę do Targowicy, kraj opanowały wojska rosyjskie, a władzę przejęli rosnący w siłę targowiczanie.

23 stycznia 1793 roku, podpisano w Petersburgu konwencję rozbiorową pomiędzy Prusami i Rosją. Na jej mocy jeszcze w styczniu do Gdańska, Torunia i Wielkopolski wkroczyły wojska pruskie. Wskrzeszono Radę Nieustającą, która na polecenie nowego rosyjskiego ambasadora Jakoba Sieversa, wraz z królem Stanisławem Augustem wydała uniwersały zwołujące nowy sejm rozbiorowy. Wojsko rosyjskie usuwało z sejmików zwolenników Konstytucji 3 maja, a gołota szlachecka obierała wskazanych przez carskich oficerów posłów, otrzymując w zamian symboliczne łapówki.

Za pokorny udział w sejmie rozbiorowym, Stanisław August przyjął gratyfikację w wysokości 20 000 złotych oraz zgłosił Sieversowi swoją gotowość do abdykacji; został jednak powstrzymany od tego kroku, gdyż według carycy, utrudniłoby to przeprowadzenie rozbioru. Według Tadeusza Korzona, po podpisaniu traktatu rozbiorowego król dwa razy uściskał Sieversa, tulił go do piersi i wylewał łzy radości.

Obradujący od czerwca do listopada 1793 roku tzw. Sejm Grodzieński, odbywał się pod pełną kontrolą Moskali, którzy straszyli konfiskatą majątku każdego, kto głosowałby przeciwko ich woli. Powolni decyzjom ambasadora posłowie, prowadzili za rosyjskie pieniądze hulaszczy tryb życia a nawet zorganizowali w dniu imienin dyplomaty wielki bal na jego cześć, na którym zawieszono transparent z napisem „Vivat Jakób Sievers, co przyniósł spokojność i rząd, a wolność narodowi polskiemu”.

Sejm grodzieński, po bezowocnych próbach protestu oraz aresztowaniu niewielkiej liczby opornych deputatów, milcząco zgodził się 22 lipca na cesję terytoriów ukrainnych i białoruskich na rzecz Rosji.  Oddano ok. 250 tys. km². 19 sierpnia traktat ten ratyfikował rosyjski ambasador Sievers.

Sejm grodzieński zajmował się nie tylko cesjami terytorialnymi. Obalił też większość reform z lat 1788-1792, przywrócił wolną elekcję i liberum veto, a także zarządził redukcję armii do poziomu 15 000. Okrojony kraj został na powrót rosyjskim protektoratem. Rozpanoszyły się po nim carskie wojska, nierzadko gwałcąc i rabując mieszkańców.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!