Historia

Kalendarium historyczne: 13 kwietnia 1947 – Hilary Minc zaczyna “bitwę o handel”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kalendarium historyczne: rocznica rozpoczęcia Plenum KC PPR podczas którego Żyd-minister Hilary Minc zadeklarował program likwidacji w Polsce prywatnego handlu.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się okolicznościom tego posunięcia.

Dominująca w kraju ideologia marksistowska wymagała ciągłej walki klas, zwłaszcza w gospodarce. Oznaczało to zwalczanie własności prywatnej oraz rozwiązań wolnorynkowych. Poza tym agresywne zamiary Związku Sowieckiego co do rozprzestrzenienia rewolucji komunistycznej, wymagały rozbudowy przemysłu ciężkiego, zwłaszcza zbrojeniowego. Odpowiedzialnym za politykę Polski Ludowej w tych sprawach był Żyd Hilary Minc, pełniący de facto rolę dyktatora gospodarczego.

Stał on za zaprowadzeniem w kraju systemu centralnie planowanego, ze ścisłym przestrzeganiem procedury nakazowo – rozdzielczej. Na przełomie lat 40. i 50. podjęto szereg inwestycji w przemyśle ciężkim, w ramach tzw. planu 6- letniego (1950 – 1955). Znaczne wydatki budżetowe na ten cel, spowodowały zbyt powolny wzrost pozostałych sektorów, które traktowano po macoszemu. Nastawienie systemu na produkcję zbrojną, spowodowało chroniczną niewydolność gospodarczą oraz braki w zaopatrzeniu w podstawowe produkty.

W kolejnych latach władze były zmuszone podnosić ceny, a nawet okresowo wprowadzać system kartkowy, co stawało się przyczyną kolejnych niepokojów społecznych. Niewydolna gospodarka centralnie planowana, wymagała ogromnych nakładów finansowych. Deficyt z początku zasypywano niszczeniem wrogów klasowych oraz nacjonalizacją ich majątku. Do końca lat 40. skutecznie ograbiono przedwojenną inteligencję i ziemiaństwo oraz w znacznej mierze rolnictwo indywidualne. Na tym jednak nie koniec.

Podczas Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej z 13-14 kwietnia 1947 roku,  Hilary Minc ogłosił tzw. „bitwę o handel”. Hasło oznaczało wzmożoną walkę z prywatną inicjatywą kupiecką. W tym celu, rozwinięto przedwojenne metody walki z „paskarzami”, którzy w zmienionych warunkach, zostali nazwani „spekulantami”.

W praktyce, “spekulantem” stał się każdy niezależny od władz sprzedawca. Niszczenie sektora prywatnego przez żydokomunę odbywało się m.in. przy pomocy izb handlowych, domiarów podatku oraz wysokich kar administracyjnych za nawet błahe przewinienia.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!