Historia

Kalendarium historyczne: 12 marca 1908 – umiera Jan Ludwik Popławski

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kalendarium historyczne: rocznica śmierci wybitnego działacza niepodległościowego związanego z ruchem narodowym – Jana Ludwika Popławskiego.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się życiu i działalności tego człowieka.

Jan Ludwik Popławski urodził się 17 stycznia 1854 roku w Bystrzejowicach na Lubelszczyźnie. Od najmłodszych lat wzrastał w patriotycznej atmosferze. Popławski został relegowany przez rosyjskich zaborców z lubelskiego gimnazjum, w trakcie studiów konspirował przeciwko zaborcom, za co został osadzony w Cytadeli Warszawskiej. Za swoją działalność został skazany na 8 lat zesłania na Syberię.

Po powrocie do Warszawy podjął pracę dziennikarską. Za współpracę z kręgami socjalistycznymi został ponownie uwięziony w cytadeli. Założył tygodnik Głos, na łamach którego prezentował ideę ludowo-narodową, która akcentowała potrzebę nowoczesności i postępu, a jednocześnie piętnowała wyzysk polskich robotników i złą sytuację polskich chłopów.

W drugiej połowie lat 80. XIX wieku odciął się od poglądów socjalistycznych, a w 1887 roku wstąpił do tajnej Ligi Polskiej, trójzaborowej organizacji niepodległościowej. Ściśle współpracował też z tajnym patriotycznym Związkiem Młodzieży Polskiej „Zet”, kierowanym przez Zygmunta Balickiego i Romana Dmowskiego. Pod kierownictwem Popławskiego Liga Polska organizowała manifestacje patriotyczne, za co po raz trzeci trafił on do warszawskiej cytadeli.

Jan Ludwik Popławski uczestniczył w przekształceniu Ligi Polskiej w Ligę Narodową. Był autorem programu Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, pierwszej partii politycznej obozu Narodowej Demokracji. Obóz ten uznał za swój główny cel odzyskanie niepodległości przez Polskę, a środkiem do osiągnięcia tego celu miała być budowa nowoczesnego, egalitarnego narodu polskiego, rozumianego jako wspólnota kulturowa, historyczna i polityczna.

Popławski był współtwórcą narodowo-demokratycznego programu wszechpolskiego i  wszechstanowego, podkreślającego jedność polskich interesów ponad granicami zaborów i stanów społecznych. Jego wkładem w polską myśl patriotyczną była również koncepcja powrotu Polski nad Odrę i Bałtyk. W swoich licznych publikacjach łączył ideę narodową z myślą monarchistyczną. Uważał, że tylko ustrój monarchistyczny w pełni realizuje ideę suwerenności narodowej, podczas gdy demokracja jest jedynie półśrodkiem na tej drodze.

Zmarł 12 marca 1908 roku.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!