Europa Wiadomości Żydzi

Irlandia i Hiszpania chcą nałożenia embargo na Izrael

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Irlandia i Hiszpania podjęły pierwsze kroki na drodze do nałożenia kar gospodarczych na żydowskich nazistów za ludobójstwo w Gazie. Premierzy Leo Varadkar i Pedro Sanchez napisali w tej sprawie wspólny list do przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen.

Irlandia i Hiszpania chcą nałożenia embargo na Izrael. Kraje zwróciły się do Komisji Europejskiej o zaproponowanie środków, które UE powinna podjąć, jeśli uzna, że Izrael narusza wymogi układu o stowarzyszeniu. Posunięcie to wywiera presję na Brukselę, aby przyjęła uzgodnioną odpowiedź wszystkich państw członkowskich na ludobójcze praktyki żydowskich nazistów, przy czym Varadkar twierdzi, że kraj ten jest „zaślepiony nienawiścią” do Palestyńczyków.

Obydwaj przywódcy wyrazili głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją i wzywają do pilnego sprawdzenia, czy Izrael wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie praw człowieka wynikających z Układu o stowarzyszeniu UE/Izrael. Ma to doprowadzić do zastosowania kar gospodarczych wobec Tel Awiwu i zwiększyć presję na zawarcie zawieszenia broni. Nową izraelską operację wojskową w rejonie Rafah, przywódcy nazwali „stwarzającą poważne i bezpośrednie zagrożenie, któremu społeczność międzynarodowa musi pilnie stawić czoła”.

Jednocześnie Varadkar i Sanchez ponownie wyrazili potępienie ataków terrorystycznych Hamasu z 7 października i popierają prawo Izraela do samoobrony, podkreślając jednak, że musi to być zgodne z prawem międzynarodowym. W szczególności podkreślili obowiązki humanitarne i ścisłą potrzebę ochrony ludności cywilnej stłoczonej obecnie w enklawie Rafah na południu zdewastowanej Strefy Gazy. Powtórzyli, że natychmiastowe zawieszenie broni jest „pilnie potrzebne, aby zapobiec nieodwracalnym szkodom” dla ludności Gazy.

Politycy z Irlandii i Hiszpanii wyrazili też wspólny pogląd, że należy pozwolić UNWRA na kontynuowanie jej istotnej pracy polegającej na ratowaniu życia i zajęciu się katastrofalną sytuacją humanitarną w Gazie. Twierdzą, że należy utrzymać wsparcie UE dla UNWRA.

Przypomnijmy: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zażądał natychmiastowego zawieszenia broni w Palestynie, w ramach postępowania w sprawie ludobójstwa wniesionego przeciwko żydowskim nazistom przez Republikę Południowej Afryki. MTS nałożył na Izrael także obowiązek podjęcia natychmiastowych i skutecznych środków w celu umożliwienia świadczenia pomocy humanitarnej  w strefie konfliktu.

Polecamy również: Nowacka chce wykreślić z podstawy programowej ludobójstwo wołyńskie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!