Wiadomości

Żubry ruszyły na podbój kolejnej puszczy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Od 4 marca Puszcza Romincka ma nowych mieszkańców wagi ciężkiej. Do Nadleśnictwa Gołdap (RDLP w Białymstoku), specjalnym transportem z Puszczy Boreckiej, przyjechały dwie krowy z dwoma cielętami.

Przygotowania leśników do przywrócenia żubra w Puszczy Rominckiej trwały kilka miesięcy. Obecnie leśnicy z białostockiego nadleśnictwa czekają jeszcze na pięć żubrów, tym razem z Puszczy Knyszyńskiej.

Nowi mieszkańcy obecnie przebywają w specjalnej zagrodzie adaptacyjnej. Są to dzikie zwierzęta, które potrzebują czasu oraz spokoju do zaaklimatyzowania się w nowym miejscu. Spędzą tam najbliższe tygodnie, podczas których leśnicy otoczą je stałą opieką. Gdy żubry przystosują się już do nowego środowiska, zostaną wypuszczone na wolność tworząc nowe stado w Puszczy Rominckej.

Zwierzęta przewiezione w okolice Gołdapi, ze stad w puszczach Boreckiej i Knyszyńskiej, zostały wytypowane przez zespół naukowców, pracowników Lasów Państwowych i lekarzy weterynarii. Natomiast przed przewiezieniem żubry są badane, aby wykluczyć przenoszenie razem z nimi różnych patogenów.

Krowy przewiezione do Puszczy Rominckiej mają założone obroże telemetryczne wraz z nadajnikiem GPS. Obroże dostarczają informacji o położeniu całego stada, gdyż samice żubra przemieszczają się wraz z innymi osobnikami i bardzo rzadko zdarzają im się samotne wędrówki. Dzięki telemetrii można obserwować także zachowanie poszczególnych krów po urodzeniu cielaka.

Głównym celem reintrodukcji, czyli ponownym wprowadzeniu gatunku w miejsce, w którym kiedyś występował, jest zapewnienie jak najlepszych warunków do bytowania. Reintrodukcja żubra jest prowadzona w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.
Do zadań wykonywanych w ramach projektu należy m.in. zapewnienie odpowiedniej opieki weterynaryjnej, zimowe dokarmianie, koszenie oraz uprawa łąk, a także przygotowanie niezbędnej infrastruktury.

Zgodę na odłowienie żubrów, ich przemieszczenie do Puszczy Rominckiej i wypuszczenie ich na wolność, wydał dyrektor generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój populacji żubra w Polsce i na świecie. Według danych z 2019 r. w Polsce żyje obecnie ponad 1,8 tys. żubrów, z których zdecydowana większość zamieszkuje lasy we wschodniej części kraju.
Ten sukces jest wynikiem realizacji wielu projektów ochrony gatunku w poszczególnych krajach, a także współpracy międzynarodowej.

Warto pamiętać, że życie żubrów w Puszczy Białowieskiej można oglądać na żywo, dzięki transmisji online z polany położonej na skraju Puszczy Białowieskiej w Nadleśnictwie Browsk.

/lasy.gov.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!