Wiadomości

Zrzutka na druk książki o ostatnich latach życia rtm. Witolda Pileckiego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Książka autorstwa dr Anny Mandreli będzie zawierać niepublikowane dotąd fakty i teksty źródłowe tj. listy, raporty, meldunki, które dotyczyły ostatnich lat życia Witolda Pileckiego. Badania do tej książki prowadzone są przez autorkę od półtora roku. W tym czasie przeprowadzona została kwerenda wielu materiałów w Instytucie Pamięci Narodowej, w Studium Polski Podziemnej i w Instytucie Sikorskiego.

Po raz pierwszy została podjęta próba szczegółowego opisu okoliczności zdrady, która doprowadziła do pojmania rtm. Witolda Pileckiego i przyczyniła się do jego śmierci. W toku prowadzonych badań zebrane w książce dowody ukarzą zupełnie inne spojrzenie na obecnie obowiązującą wersję historii.

Chcemy uzbierać kwotę 29.000 złotych, która pozwoli wydać Stowarzyszeniu “Marsz Niepodległości” książkę dr Anny Mandreli pt. “Kto zdradził Witolda Pileckiego? Oraz inne nieznane wątki z ostatnich lat życia Rotmistrza”.

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/te7mc3

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!