Wiadomości

Zdewastowano Krzyż Katyński w Grodnie. Z płyty pomnika wyrwano pamiątkowe tablice

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski poinformował, że zdewastowany został Krzyż Katyński na cmentarzu wojskowym w Grodnie. Z płyty pomnika zostały wyrwane trzy pamiątkowe tablice w językach polskim i białoruskim.

„Krzyż Katyński jest miejscem symbolicznym, bardzo ważnym dla Polaków z Grodna i Grodzieńszczyzny. Niestety nadal trwa walka z polskością na Białorusi. Mniejszość narodowa, miejsca pamięci, groby żołnierzy, szkolnictwo, oświata – wszystko, co polskie jest dzisiaj uważane przez władze Białorusi za wrogi element” – napisał Zaniewski na facebooku.

Na cmentarzu w Grodnie pochowani zostali polscy żołnierze polegli w wojnie z bolszewikami w 1920 roku i podczas obrony miasta przed Sowietami w 1939 roku, a także wojskowi sowieccy i niemieccy. Krzyż Katyński upamiętnia polskich oficerów, zamordowanych wiosną 1940 roku w Katyniu przez NKWD.

Zdarzenie to wpisuje się w całą serię dewastacji polskich miejsc pamięci na Białorusi. W pierwszej połowie września niezależne media powiadomiły o zniszczeniu grobu polskich żołnierzy w Plebaniszkach, około 20 km od Grodna. Była to zbiorowa mogiła żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli w potyczce z Niemcami w 1943 roku. Wcześniej, od czerwca, informowano o zrównaniu z ziemią miejsc pochówku i upamiętnień polskich żołnierzy w Jodkowiczach, Mikuliszkach, Wołkowysku, Kaczycach, Stryjówce, Surkontach i Piaskowcach.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!