Wiadomości

Szef firmy taksówkarskiej użyczał samochodów do przemytu migrantów przez granicę

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Szef firmy taksówkarskiej użyczał samochodów do przemytu migrantów przez granicę – na polecenie prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. To kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem imigrantów przez granicę polsko–białoruską do krajów Europy Zachodniej. Aktualnie w toku postępowania występuje 23 podejrzanych.

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił zatrzymanemu zarzuty dotyczące organizowania wbrew przepisom ustawy przekraczania granicy państwowej kwalifikowane z art. 264 § 3 kk. Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany jest właścicielem przedsiębiorstwa taksówkarskiego i użyczał pojazdów w celu przewozu nielegalnych migrantów. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Postępowanie nadzorowane przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na organizowaniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wbrew przepisom ustawy przekraczania granicy białorusko-polskiej. Członkowie grupy dokonywali przerzutu obcokrajowców nieposiadających dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy Unii Europejskiej, a następnie przetransportowywali ich do krajów Europy Zachodniej. W skład grupy wchodzą:

– obywatele Polscy,
– Ukraińcy,
– Irakijczycy,
– Białorusini.

Proceder polegał na nielegalnej migracji organizowanej w Turcji, Iraku, Białorusi i Niemczech. Imigrantami byli najczęściej:

– Irakijczycy,
– Syryjczycy,
– Palestyńczycy,

których transportowano pomiędzy ze strefy przygranicznej z Białorusią, w głąb kraju, do granicy niemieckiej. W toku przeprowadzonych dotychczas czynności ustalono 51 członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej.

Aktualnie w toku postępowania Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie jest 23 podejrzanych w tym .m.in obywatele Polski, Ukrainy, Syrii, Iraku, Turcji i Gruzji. Postępowania prowadzone jest przy ścisłej współpracy międzynarodowej przy z Eurojustem, przy koordynacji działań pomiędzy przedstawicielami Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Polski.

/i.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!