Wiadomości

Zawiadomienie do prokuratury po analizie zakończonej przez CBA

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Analiza prawdopodobieństwa wyłudzenia subwencji w ramach “Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” przez osoby powiązane ze spółkami z woj. lubelskiego zakończona zawiadomieniem do prokuratury.

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Lublinie od 6 września do 5 października 2022 r. przeprowadzili analizę prawdopodobieństwa wyłudzenia subwencji w ramach “Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” przez osoby powiązane ze spółkami z woj. lubelskiego.

W toku czynności analityczno-informacyjnych ujawniono, że prezesi dwóch spółek z siedzibą w woj. lubelskim, w celu uzyskania subwencji wypłacanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. przedłożyli poświadczające nieprawdę wnioski. Złożone dokumenty dotyczyły wypłaty subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. dla podmiotów gospodarczych dotkniętych negatywnymi skutkami finansowymi w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Zgromadzona w sprawie dokumentacja świadczy o nienależnej wypłacie środków finansowych przekraczających łącznie kwotę 200 tys. zł.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w dniu 16 grudnia Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!