Wiadomości

Zatrzymania ABW w związku z produkcją grafenu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

trong>Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w ubiegłym tygodniu 5 byłych członków zarządu spółki działającej w branży nanotechnologii. Zarzuca się im działania na szkodę spółki z kapitałem Skarbu Państwa.

Przedmiotem działalności spółki było doprowadzenie do skomercjalizowania wyników prac badawczych i naukowych związanych z produkcją i wykorzystaniem grafenu, realizowanych przez państwowy instytut badawczy, i – w ramach ścisłej współpracy z tym instytutem – opracowanie technologii umożliwiających wdrożenie produkcji grafenu na skalę przemysłową. Cel ten nie został zrealizowany.

Podejrzanym, jako osobom odpowiedzialnym za prowadzenie spraw majątkowych spółki, zarzucono popełnienie w okresie od 2013 do 2016 r. szeregu przestępstw związanych z zawieraniem niekorzystnych i sprzecznych z interesem spółki umów, na skutek których spółce wyrządzono szkodę w łącznej wysokości sięgającej 2 milionów złotych. Nie można wykluczyć, że ostateczna wartość strat poniesionych przez objętą postępowaniem spółkę sięgać będzie kilkudziesięciu milionów złotych.

Zatrzymania miały miejsce na terenie województw: mazowieckiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. Funkcjonariusze ABW przeprowadzili szereg przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych, siedzib podmiotów gospodarczych. W wyniku tych czynności zabezpieczono sprzęt i obszerną dokumentację.

Wobec zatrzymanych, po ogłoszeniu im przez prokuratora zarzutów i po ich przesłuchaniu, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji oraz zakazu kontaktów.

Śledztwo prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prowadzone są dalsze czynności dowodowe, dotyczące również innych aspektów związanych z działaniem spółki.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!