Wiadomości

Zapadł wyrok ws. kontaktów “organizacji pozarządowych” z cudzoziemcami

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący działalności organizacji pozarządowych wobec cudzoziemców. Straż Graniczna określiła go mianem „bezprecedensowego”.

Naczelny Sąd Administracyjnego uznał – jak poinformowała Straż Graniczna – że „choć cudzoziemcowi ubiegającemu się o udzielenie ochrony międzynarodowej przysługuje prawo dostępu do organizacji pozarządowych, to jednocześnie z przepisów, nie wynika autonomiczne prawo takich organizacji do kontaktu z cudzoziemcem”.

„NSA uznał, że organizacje nie mogą w sposób niczym nieograniczony inicjować odrębnych postępowań administracyjnych, a następnie sądowych, które niekoniecznie w sposób rzeczywisty zmierzałyby do ochrony sytuacji prawnej i faktycznej cudzoziemca” – czytamy w komunikacie, opublikowanym w środę na stronie SG.

Jak zaznaczono, „brak inicjatywy ze strony cudzoziemca w postaci jego wniosku bądź zgody, oraz postawienie organizacji społecznej w centrum takiego postępowania to faktycznie działanie mogące utrudnić ochronę praw cudzoziemca”. „Nie może bowiem dochodzić do sytuacji, w których organizacja wchodzi w rolę podmiotu decydującego o prawach i obowiązkach cudzoziemca” – dodano. Straż Graniczna oceniła, że wyrok NSA jest “bezprecedensowy”

Straż Graniczna przypomniała, że sprawa, w której zapadł wyrok, dotyczyła działań jednego z podmiotów pozarządowych, który wystąpił do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o umożliwienie przeprowadzenia konsultacji psychologicznej z cudzoziemką przebywającą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Komendant nie wyraził na to zgody. „Należy podkreślić, że cudzoziemcy w ośrodkach mają zapewnioną opiekę medyczną, w tym specjalistyczną opiekę psychologiczną” – przypomniała SG.

Organizacja zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jego decyzja nie była jednak po myśli stowarzyszenia, wiec złożyło ono skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

/wprost.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!