Wiadomości

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie informacji o X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” w państwa mediach. Konkurs od wielu 7 lat jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i większości Kuratorów Oświaty.

Prace uczniów należy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyniki zostaną ogłoszone 20 marca 2021 r.

To już X edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, który jest kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jest to największy pod względem ilości uczestników i najdłużej organizowany konkurs o tej tematyce. Corocznie uczniowie z całego kraju nadsyłają ponad 1000 prac literackich, plastycznych oraz multimedialnych. Dzięki uczestnictwu w konkursie szlifują swoje talenty artystyczne, poznają historię najnowszą Polski oraz uczą się samodzielnie pracować ze źródłami historycznymi w sposób krytyczny.

Uroczyste zgrupowanie laureatów X edycji Konkursu planowane jest na 28 czerwca 2021 w Lublinie i będzie połączone z odwiedzeniem miejsc pamięci związanych z polskim podziemiem niepodległościowym po zakończeniu II wojny światowej.

Wszelkie informacje o X edycji Konkursu można znaleźć na portalu Konkursu:

Regulamin X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

oraz na stronie organizatora

Rozpoczyna się X edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!