Europa Wiadomości

Wyciekł nowy ukraiński projekt mobilizacji

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na Ukrainie pojawił się nowy projekt ustawy dotyczący mobilizacji. Co ciekawe dokument zniknął z portalu Rady Najwyżej Ukrainy kilka minut po publikacji. To jednak wystarczyło, by internauci ściągnęli go i następnie upowszechnili w sieci.

Wyciekł nowy ukraiński projekt mobilizacji. Jego podstawowe założenia są następujące:

– Zmiana wieku poborowego z od 27 na od 25 lat;

– Usprawnienie procedury rejestracji wojskowej poborowych, osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej i rezerwistów;

– Umożliwienie żołnierzom zwolnionym z niewoli odpoczynku i rekonwalescencji poprzez zapewnienie im dodatkowego płatnego urlopu przez 90 dni kalendarzowych;

– Ustanowienie, że osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej w czasie mobilizacji nie podlegają powołaniu do służby wojskowej w ciągu dwóch lat od daty zwolnienia ze służby wojskowej, które służyły w czasie reżimu prawnego stanu wojennego i zostały zwolnione ze służby wojskowej. W tym okresie osoby te mogą być powołane do służby wojskowej tylko za ich zgodą;

– usunięcie orzeczenia o ograniczonej zdolności do służby wojskowej z wykazu orzeczeń wojskowych komisji lekarskich;

– usunięcie regularnej służby wojskowej jako rodzaju służby wojskowej i zwolnienie całego personelu regularnej służby wojskowej z rezerwy (już zostali zmobilizowani jako rezerwiści);

– Wprowadzenie podstawowego ogólnego szkolenia wojskowego dla obywateli Ukrainy przez okres do 3 miesięcy dla wszystkich obywateli w wieku od 18 do 25 lat we wszystkich instytucjach edukacyjnych;

– Wprowadzenie nieobowiązkowej zasadniczej służby wojskowej do 25 roku życia dla osób, które nie ukończyły zasadniczego szkolenia wojskowego;

– Ograniczenie praw obywateli Ukrainy, którzy uchylają się od rejestracji wojskowej i służby wojskowej;

– Zaangażowanie centrów usług administracyjnych (urzędy), centrów zatrudnienia i centrów rekrutacyjnych w rekrutację wojskową. Jeśli osoby zobowiązane do służby wojskowej nie wypełnią szeregu odpowiednich obowiązków, zostaną one wpisane do Jednolitego Rejestru Dłużników. Będą one podlegać następującym ograniczeniom:

– zakaz podróżowania za granicę – zakaz dokonywania transakcji dotyczących majątku ruchomego i nieruchomego,

– ograniczenia w prawie do prowadzenia pojazdów i uzyskania prawa jazdy, – ograniczenia prawa do dysponowania środkami finansowymi i innymi przedmiotami wartościowymi,

– brak możliwości zawierania umów kredytowych,

– zawieszenie otrzymywania świadczeń i usług od państwa.

Te drakońskie prawa są odpowiedzią władz Ukrainy na pogarszający się stan armii, która ponosi ogromne straty. Dodatkowo, żołnierze na froncie, z powodu niewystarczającej liczby rezerw, nie są luzowani przez długie tygodnie.

Polecamy również: Izrael wykorzystuje wojnę do likwidacji meczetu Al-Aksa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!