Wiadomości

Wstępny wybór projektu koncepcyjnego w programie MIECZNIK

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Siły Zbrojne RP dokonały wstępnego wyboru dostawców projektu platformy-fregaty oraz Zintegrowanego Systemu Walki (ZSW) w ramach programu pk. MIECZNIK. Konsorcjum PGZ-MIECZNIK rozpoczyna negocjacje dotyczące zawarcia porozumień strategicznych o współpracy przemysłowej z wskazanymi dostawcami.

W wyniku analiz materiałów dostarczonych przez Konsorcjum PGZ-MIECZNIK w grudniu 2021 r., Siły Zbrojne RP dokonały preselekcji preferowanego projektu okrętu oraz systemu walki, jakie złożą się na docelową konfigurację trzech nowych fregat dla Marynarki Wojennej RP, pozyskiwanych w ramach programu pk. MIECZNIK. Za najkorzystniejsze uznano propozycje przedstawione przez niemieckich i brytyjskich partnerów przemysłowych.

– Resort obrony narodowej wskazał, że preferowaną odpowiedzią na wyzwania stawiane przed nowymi fregatami Marynarki Wojennej RP będą projekty od dwóch renomowanych dostawców rozwiązań tej klasy. Przed nami stoi teraz zadanie sprawnego domknięcia procesu negocjacyjnego i zawarcia stosownych porozumień B2B – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Kolejnym krokiem jest zawarcie porozumień pozwalających spełnić nałożone na Konsorcjum wymagania wynikające z realizacji programu pk. MIECZNIK w formule Podstawowego Interesu Bezpieczeństwa Państwa (PIBP). W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, zgodnie z rekomendacją zamawiającego, Konsorcjum przystąpi do rozmów z partnerem zagranicznym, którego rozwiązanie zostało wskazane jako wariant drugiego wyboru.

– Zawarcie porozumień z partnerami zagranicznymi to warunek konieczny, żebyśmy mogli przejść do fazy preprodukcyjnej, czyli przygotowania Projektu Wstępnego „Mieczników” oraz uruchomienia prac inwestycyjnych na terenie naszych stoczni, by dostosować linie produkcyjne do technologii, w jakiej przewidziane jest wytwarzanie tych jednostek – dodał Sebastian Chwałek.

Konsorcjum zakłada, że w pierwszej połowie marca doprecyzowane oraz zawarte zostaną porozumienia B2B dotyczące strategicznej współpracy – umowy regulujące m.in. zasady dalszej kooperacji oraz model zarządzania programem. Mając na uwadze dobro trwających negocjacji, ostateczne wskazanie platformy wraz z ZSW zostanie podane do publicznej wiadomości po ich zakończeniu.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie zaktualizowanego Przemysłowego Studium Wykonalności (PSW) oraz Projektu Wstępnego. Równocześnie rozpoczęty zostanie transfer technologii i wiedzy, jak i przygotowywanie potencjału do rozpoczęcia produkcji prototypu okrętu „Miecznik” wraz z ZSW – pierwszej jednostki z serii. Zgodnie z harmonogramem, budowa okrętów rozpocznie się w 2023 roku.

***

Program MIECZNIK zakłada pozyskanie trzech nowoczesnych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki tej klasy znacząco zwiększą zdolności Marynarki Wojennej RP i pozwolą na realizację szerokiego spektrum zadań na morzu, w tym m.in. w zakresie zabezpieczenia szlaków żeglugowych i infrastruktury krytycznej. Okręty wpłyną na zwiększenie potencjału bojowego Sił Zbrojnych RP, ale także będą stanowić istotny wkład Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, np. realizując zadania w ramach Stałych Zespołów Okrętów NATO.

W skład konsorcjum PGZ-MIECZNIK wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. oraz Remontowa Shipbuilding S.A.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!