Wiadomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny przeciw wolności, samorządności oraz prawom rodziców do wychowywania dzieci

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Uchwała Rady Gminy Istebna (woj. śląskie) dotycząca „powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządowa” jest nieważna – zdecydował dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Zdaniem prezesa Ordo Iuris, sprawą powinien zająć się teraz Naczelny Sąd Administracyjny. – To nie tylko kwestia wolności samorządu jako demokratycznego wyraziciela ocen kwestii społecznych, tym razem to też kwestia ataku na konstytucyjne prawa rodziców – napisał na Twitterze Jerzy Kwaśniewski.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że rada gminy, podejmując we wrześniu 2019 r. taką uchwałę, przekroczyła swoje uprawnienia i podjęła ją z naruszeniem prawa. Uznał też, że uchwała dyskryminuje osoby o innej niż heteroseksualna orientacji i tożsamości seksualnej.

W uzasadnieniu sąd stwierdził, że termin „ideologia LGBT” nie został w obecnej sytuacji społecznej w Polsce dookreślony, że nie jest to pojęcie jasne, precyzyjne, a przynajmniej niekontrowersyjne. Sąd uznał, że w obecnych warunkach w Polsce pojęcie to dotyczy… ludzi z grona LGBT i ma dla nich skutek dyskryminujący, polegający na wyłączaniu ich ze wspólnoty ze względu na ich preferencje seksualne i tożsamość płciową.

Sąd uznał ponadto, że uchwała narusza art. 32 Konstytucji RP. „Krzywdzi, wzmacnia poczucie zagrożenia tych osób – to argumenty najcięższego kalibru, którymi sąd poczuł się zobligowany do stwierdzenia nieważności uchwały” – stwierdził sędzia Krzysztof Wujek w ustnym uzasadnieniu.

„Ideologia jest zawsze związana z ludźmi. Słownikowa definicja podaje, że to system poglądów, idei, pojęć, wyznawanych przez jednostki lub grupy ludzi. Termin „strefa wolna” de facto odnosi się również do ludzi z tego grona LGBT. Mówienie, że to ideologia, a nie ludzie, jest przymykaniem oczu na rzeczywistość – dodał.

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje od niego skarga kasacyjna w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku sądu.

Zdaniem Jerzego Kwaśniewskiego, prezesa Instytutu Ordo Iuris, sprawą powinien zająć się Naczelny Sąd Administracyjny.

– To nie tylko kwestia wolności samorządu jako demokratycznego wyraziciela ocen kwestii społecznych, tym razem to też kwestia ataku na konstytucyjne prawa rodziców – zauważył Kwaśniewski.

– Wbrew brzmieniu deklaracji, sąd uznał, że zakazuje ona edukacji seksualnej. Sąd wskazał, że szkoła może przekazywać dzieciom informacje o seksualności bez względu na rodziców – napisał na Twitterze szef Ordo Iuris.

Zaznaczył także, że orzeczenie gliwickiego sądu jest “wyłomem w jednolitym orzecznictwie sądów administracyjnych. Już w 5 orzeczeniach odrzucano wcześniej podobne skargi na uchwały przeciwko ideologii LGBT”.

– W szczególności warto przypomnieć orzeczenie WSA w Krakowie, który jednoznacznie odrzucił skargę RPO, pouczając Rzecznika o wolności wyrażania opinii i ocen zjawisk społecznych przez samorząd – dodał Kwaśniewski.

/niezalezna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!