Felietony

Wiesław Murarz: fenomen Michaela Jonesa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wiesław Murarz: fenomen Michaela Jonesa

W dobie powszechnego dostępu do informacji wydawać by się mogło, że dożyliśmy czasów, kiedy prawda historyczna powinna być znana. Niestety obecna sytuacja sprawia, że większość ludzi przyjmuje za swoje poglądy wygłaszane przez osoby mające zasięgi w sieci, nie decydując się na weryfikacje tych rzekomych prawd.

Ostatnio jeden z tzw. prawicowych portali rozpoczął popularyzowanie osoby doktora E. Michaela Jonesa, który w swoim cotygodniowym podcaście na Bitchute stwierdził:

The largest ethnic cleansing in history took place after World War II when the ethnic Germans were expelled from East Prussia, Silisia, and Sudetenland (tłum.: Największa czystka etniczna w historii miała miejsce po Drugiej Wojnie Światowej kiedy etniczni Niemcy zostali wypędzeni z Prus Wschodnich, Śląska i Kraju Sudetów)[1] .

O ile mijanie się z prawdą w wykonaniu niemieckiego naukowca można zrozumieć jako próbę reprezentowania interesów Niemiec, którym niekoniecznie zależeć może na prawdziwym obrazie wydarzeń II Wojny Światowej, o tyle reprezentowanie takich poglądów na kanałach tzw. prawej strony może wzbudzać, delikatnie mówiąc, zdziwienie. Bo czy tą drogą nie staramy się wpisywać w narrację historyczną Niemiec, a za chwilę również Ukrainy?

Bo przecież jeśli będziemy analizować wyrwane z kontekstu wydarzenia historyczne to prostą drogą dojdziemy do wniosku, że Operacja Wojskowa “Wisła”, która położyła tamę bestialstwu oprawców banderowskich (nota bene uznawanych obecnie za bohaterów przez obecne władze ukraińskie będące przyjaciółmi władz warszawskich) była powodem bezpodstawnego cierpienia Ukraińców.

Z tego miejsca trzeba przypomnieć przemilczane przez doktora E. Michaela Jonesa wydarzenia, które trwały przez całe miesiące, kiedy jego rodacy wywłaszczali i gnębili polską ludność na terenach niemieckiej okupacji. Przykładowo, jak wspominała mieszkanka miejscowości Kawnice (powiat Konin, województwo wielkopolskie):

(…) Zbiorowe wysiedlenie wsi nastąpiło w lutym 1941 roku w czasie ciemnej nocy przez żandarmerię i wojskowych z rozkazu władz administracyjnych [niemieckich -od aut.]  Była to ludność robotniczo-chłopska narodowości polskiej w wieku od 18-45 lat. Ob. polskie. Powodem wysiedlenia było obsadzenie gospodarstw przez ludność niemiecką.

Wysiedlonych Polaków wywożono do Niemiec i Protektoratu. Wywiezieni do Protektoratu skazani byli na głód i poniewierkę, a wywiezieni do Niemiec zmuszani byli do ciężkich prac (…) Wysiedleni mogli ze sobą zabrać ograniczoną ilość odzieży i żywności. (…) Z dwustu dziesięciu wysiedlonych powróciło do Kawnic 208 to 1 kobieta zginęła bez wieści (…) Natomiast Grzeszczak Kazimierz lat 29 został zmaltretowany przez Niemców z niewiadomych przyczyn[2].

W tym samym roku Kawnice były miejscem kolejnej czystki etnicznej zorganizowanej przez Niemców. Jak wspominała najstarsza z wysiedlonej rodziny Antonina Bekker pod koniec października 1941 roku,

(…) Żandarmi przyszli o godz 10 i kazali opuszczać dom w ciągu 30 minut. Powodem tego wysiedlenia była zemsta dlatego, że głowa rodziny E. Bekker lat 45 nie chciał podpisać folkslisty. Niemcy zmuszali go do tego ponieważ miał nazwisko niemieckie, a gdy im to się nie udało wyrzucili całą rodzinę z domu. Wysiedleni pozostali bez dachu nad głową. (…) Niemcy w dalszym ciągu mścili się na tej rodzinie i ograniczali im różnego rodzaju artykuły pierwszej potrzeby[3].

W tym samym powiecie konińskim Niemcy 28 lutego 1942 roku przeprowadzili wysiedlenie Polaków ze wsi Niedźwiady (gmina Ślesin). Za tą czystkę etniczną odpowiedzialność pada na  żandarmerię i władzę cywilną niemiecką. Świadek tego wydarzenia zapisał:

(…) rano około godz. 8.00 przyjechało z majątku Piotrkowice wraz z żandarmerią kilkoro Niemców cywilnych. Żandarmi powiadomili każdą rodzinę że są przesiedlani. Gdzie i w jakim celu nikomu nie mówiono. Na zabranie rzeczy i żywności dali 20 minut czasu. Niemcy cywilni pilnowali, aby wysiedleni nie zabierali za wiele rzeczy i przestrzegali ustalonego czasu[4].

Podobnych przykładów na bestialstwo połączone z systematycznie zaplanowaną czystką etniczną Niemcy na narodzie polskim można przywoływać tysiące. Praktycznie każda polska rodzina, której przodkowie znaleźli się pod okupacją niemiecką doświadczyli wysiedleń, zmuszania do niewolniczej pracy traktowania jak podludzie.

W tym miejscu rodzi się podstawowe pytanie jakie każdy Polak powinien zadać swoim przedstawicielom władzy warszawskiej. Czy za zniszczoną Ojczyznę, pomordowanych bliskich, połamane marzenia i plany naszych przodków rzekome repatriacje wojenne od Niemiec miałyby trafić, jak wypowiadają się chłopcy bawiący się w politykę ( m.in. Szymona Hołowni[5] czy Władysława Kosiniak-Kamysza[6]), do Ukrainy?

Dodajmy – Ukrainy, która przez całą II Wojnę Światową aktywnie wspierała nazistowskie Niemcy w tępieniu Polaków, która na szczeblach państwowych wysławia ludobójców narodu polskiego, szydząc z zasad cywilizowanego świata, jak w przypadku braku pochówku ofiar bestialstwa ukraińskiego. Czy nasi przodkowie, zmuszeni cierpieć te krzywdy z nadzieją na lepsze jutro dla nas, wiedząc jak bardzo upokarzamy pamięć historyczną o nich, po prostu nie napluli by nam w twarz, żałując poświęcenia dla kraju, za który umierali? A może ten kraj umarł wraz z nimi?

[1]https://wprawo.pl/czystki-etniczne-w-europie-zlote-mysli-e-michael-jones/ aktualizacja 13.02.2024 r.

[2]Główna Komisja Badania Zbrodni hitlerowskich w Polsce  –  ankiety dotyczące zbrodni hitlerowskich na terenie pow. Konin, IPN Po 3 572 1 k. 387.

[3]Tamże, IPN Po 3 572 k. 389

[4]Tamże, IPN Po 3 572 k. 398.

[5]https://wiadomosci.radiozet.pl/polska/polityka/Zaskakujacy-pomysl-Holowni-ws.-reparacji-od-Niemiec.-Domagalbym-sie-raczej-tego aktualizacja 13.02.2024 r.

[6]https://portalobronny.se.pl/polityka-obronna/wladyslaw-kosiniak-kamysz-najlepsze-zadoscuczynienie-od-niemiec-to-takie-ktore-wzmocniloby-bezpieczenstwo-rp-aa-1FHf-Th1n-yMY5.html aktualizacja 13.02.2024 r.

Polecamy również: Nowacka chce wykreślić z podstawy programowej ludobójstwo wołyńskie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!