Wiadomości

Wielu zatrzymanych przez CBA i ABW, Skarb Państwa miał stracić ponad 440 mln złotych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W wyniku działań ABW i CBA w ostatnich dniach zatrzymano szereg podejrzanych w sprawach dot. przestępstw gospodarczych. Śledztwa dotyczą szkód Skarbu Państwa na sumę ponad 440 mln złotych!

Funkcjonariusze CBA z Łodzi zatrzymali kolejnych ośmiu podejrzanych w ramach śledztwa przeciwko mafii paliwowej. W grę wchodzą ogromne pieniądze – zatrzymani doprowadzili do uszczupleń podatkowych na kwotę 308 mln zł. Materiał zebrany przez CBA wskazuje, że podejrzani pracowali – w tym na funkcjach kierowniczych – w spółkach, m.in. zarejestrowanych na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii, zajmujących się fikcyjnym obrotem olejem smarowym. Produkt kupowano w ramach funkcjonowania tzw. karuzeli podatkowej – olej najpierw był kupowany przez podmioty zagraniczne od podmiotu krajowego, a następnie sprowadzano go z powrotem na teren RP. W efekcie tego działania wytworzono dokumentację, która posłużyła do uszczuplania podatku VAT oraz podatku akcyzowego na kwotę około 308 mln zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz narażenia na uszczuplenie i uszczuplenia należności Skarbu Państwa. To już kolejne zatrzymania w tej sprawie, do tej pory zarzuty usłyszało 120 osób.

Duże śledztwa dotyczące wyłudzeń VAT prowadzi również ABW. W ostatnich dniach doszło do kolejnych zatrzymań – m.in. w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami nieżelaznymi. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wynoszą około 60 mln zł.

W tym śledztwie ABW zatrzymała trzech podejrzanych – zatrzymani to przedstawiciele zagranicznych firm, którzy brali udział w tzw. karuzeli podatkowej z wykorzystaniem firm „słupów” zajmujących się fikcyjnym obrotem m.in. cynkiem i aluminium. Schemat przestępczych działań grupy skupiał się wokół polskiej firmy, która od stycznia 2013 r. do czerwca 2015 r. dokonała krajowego nabycia katody miedzianej, a po zmianie przepisów i wprowadzeniu tzw. odwróconego VAT-u – katody niklowej, cynku i ołowiu.

Na potrzeby działań grupy przestępczej prowadzono szereg operacji finansowych i pozorowanych transakcji, w wyniku których wytworzono dokumentację służącą do wyłudzeń nienależnego podatku. Straty Skarbu Państwa powstałe w wyniku przestępczej działalności zatrzymanych osób szacuje się na około 60 mln zł. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów, prania pieniędzy oraz dokonania oszustw podatkowych. Dotychczas zarzuty w tym śledztwie przedstawiono 46 osobom. Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.

W podobnej sprawie CBA zatrzymało w ostatnich dniach pięć osób – są to podejrzani o wyłudzanie podatku VAT. Zatrzymani reprezentowali szereg firm informatycznych. Czynności CBA to część śledztwa dotyczącego działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wyłudzeniami podatku VAT oraz dotacji unijnych.

Ustalenia śledczych wskazują, że w latach 2014-2016 w oparciu o poświadczające nieprawdę dokumenty grupa rozbita przez CBA wyłudziła nienależny zwrot podatku VAT w wysokości 10 mln zł. Ponadto zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na oszustwa przy zawieraniu umów leasingowych poprzez wyłudzenie od leasingodawców środków pieniężnych celem sfinansowania zakupu urządzeń w postaci drukarek 3D.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, prania pieniędzy, wyłudzenia oraz pomocnictwa do wyłudzenia nienależnego podatku VAT w kwocie 10 mln zł, a także poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Czterech zatrzymanych, decyzją sądu, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Do tej pory zarzuty usłyszało już 10 osób. Wobec pięciu zastosowano tymczasowy areszt. Śledztwo jest rozwojowe.

Sprawą rozwojową jest również postępowanie CBA, które dotyczy tworzenia fikcyjnych faktur, wyłudzania VAT i dotacji unijnych. W tym śledztwie zatrzymano cztery osoby. Przeprowadzone czynności związane są ze śledztwem dotyczącym podejrzenia wystawiani fikcyjnych faktur VAT oraz prania pieniędzy. Przerwany przez CBA przestępczy proceder miał miejsce od 2018 roku. Fikcyjne faktury opiewały na kwoty od 100 000 do ponad 1 000 000 złotych i dotyczyły nigdy nie realizowanych w rzeczywistości usług informatycznych.

Do kolejnych zatrzymań doszło także w śledztwie ABW dotyczącym przestępstw prowadzonych przy okazji handlu masami bitumicznymi. W wyniku działań Agencji doszło do zatrzymania kolejnych osób podejrzanych. Straty Skarbu Państwa szacuje się na co najmniej 62 mln zł.

Jak wynika z materiału dowodowego, przestępczy proceder polegał m.in. na zawieraniu fikcyjnych umów zakupu i sprzedaży asfaltów i mas bitumicznych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Dokumentowano transakcje krajowe i wewnątrzwspólnotowe, które w rzeczywistości nie miały miejsca. W składanych deklaracjach VAT podawano niezgodne ze stanem rzeczywistym dane dotyczące obrotu towarem.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. oszustwa oraz wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego (w kwocie 10 tys. zł), a także dozór policji. Sprawa jest rozwojowa.

Dobre efekty w mijających tygodniach przyniosła także współpraca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie – w śledztwie dotyczącym przestępstw VATowskich zatrzymano czterech członków grupy przestępczej.

Działalność grupy polegała na generowaniu i sprzedaży zainteresowanym firmom faktur dokumentujących fikcyjne transakcje handlowe w latach 2017-2019. Podmioty uczestniczące w nielegalnym procederze wystawiły w ten sposób faktury VAT na łączną kwotę ponad 9 mln zł, a straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku od towarów i usług wynoszą co najmniej 1,8 mln zł. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty obejmujące udział w zorganizowanej strukturze przestępczej oraz oszustwa, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny.

Sprawy przeciwko przestępstwom VATowskim pozostają ważnym zadaniem dla służb specjalnych posiadających uprawnienia dochodzeniowo-śledcze. W ostatnich dniach jednak również w innych obszarach CBA i ABW wykazały się skutecznością.

W śledztwie prowadzonym przez ABW zarzuty usłyszała kolejna osoba zamieszana w oszustwo na wielką skalę. Zarzuty usłyszał mężczyzna podejrzany o doprowadzenie pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 300 mln zł. Śledztwo dotyczy oszustw na wielką skalę przy okazji fikcyjnego obrotu dziełami sztuki.

ABW zidentyfikowała osoby odpowiedzialne za działalność, która polegała na oferowaniu inwestycji w obrazy i rzeźby. Pod pozorem obrotu i udziału w handlu dziełami sztuki agenci przyjmowali od zainteresowanych środki pieniężne, gwarantując wysokie oprocentowanie. Klientom oferowano dzieła sztuki z gwarancją ich odkupu (za kwotę sprzedaży powiększoną o 18-30%). W rzeczywistości większość inwestycji nie miała zabezpieczenia w realnych artefaktach. Pokrzywdzeni wprowadzani byli w błąd co do działalności związanej z obrotem dziełami sztuki, która faktycznie nie była prowadzona, a środki na spłatę wymagalnych należności były finansowane wyłącznie ze środków pochodzących od nowych klientów.

Mężczyzna, któremu postawiono zarzut, do maja 2015 r. pełnił funkcję agenta-koordynatora, nadzorującego pracę osób werbujących potencjalnych klientów w ramach wskazanej grupy. Materiał dowodowy wskazuje, że w ramach swojej aktywności ww. mężczyzna doprowadził do szkód w majątku klientów na sumę 300 mln zł!

Na trop równie wyrafinowanej działalności przestępczej trafiło również CBA – funkcjonariusze prowadzą postępowanie dotyczące posługiwania się podrobionymi dokumentami i w oparciu o nie wszczynania procedury egzekucyjnej w celu odzyskania nieistniejących w rzeczywistości zobowiązań. Działania te były prowadzone przez grupę radców prawnych i dotyczyły środków zgromadzonych na rachunkach depozytowych sądów, które z uwagi na różne okoliczności nie mogły zostać wypłacone uprawnionym osobom i podmiotom.

W ramach tego śledztwa funkcjonariusze CBA zatrzymali sześć osób, w tym pięciu wrocławskich radców prawnych. Przeszukano także kancelarie radcowskie oraz komornicze. Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa, prania pieniędzy oraz posługiwania się poświadczającymi nieprawdę dokumentami. To kolejna realizacja CBA w tej sprawie. W styczniu tego roku w ramach śledztwa został zatrzymany wrocławski prawnik.

Działania CBA to również prewencja. Taki charakter ma sprawa realizowana przez CBA w Przasnyszu. Dwie osoby zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Biura ,,na gorącym uczynku”, chwilę po tym, jak obiecały 160 tysięcy złotych jednemu z lokalnych urzędników. Pieniądze miały być wynagrodzeniem za pozytywne rozstrzygnięcie planowanego na początku przyszłego roku przetargu na dostawę urządzeń fotowoltaiki na rzecz powiatu przasnyskiego. Zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Ostatni tydzień przyniósł szereg działań w śledztwach prowadzonych przez CBA i ABW. Sprawy gospodarcze, wyłudzenia VAT, korupcja, oszustwa na wielką skalę – sprawcy tych przestępstw są na celowniku służb specjalnych.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!