Felietony

WAZNE! Poszukujemy rodzin bohaterów walk antykomunistycznych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Poszukujemy rodzin bohaterów walk antykomunistycznych

Bezprawie w okresie walk z narzuconym Polakom systemem komunistycznym w pierwszych latach po II wojnie światowej obfitował w liczne przykłady heroicznej odwagi, która dotychczasowych bohaterów walk z nazistami niemieckimi prowadziła poprzez okrutne przesłuchania nowych okupantów i ich posługaczy na sale sądowe, gdzie w imieniu Ludowej Rzeczpospolitej Polskiej za ich miłość do Ojczyzny zapadały wieloletnie wyroki.

Taka sytuacja miała miejsce m.in. 14 grudnia 1945 roku, gdzie Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok na uczestników konspiracyjnej organizacji WSGO Warta pochodzących z terenów gminy Turek (Wielkopolska).

Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta została założona 10 maja 1945 roku na fundamencie Okręgu Poznań Armii Krajowej. Okręg został rozwiązany przez majora Andrzeja Hańczę-Rzewuckiego po ogłoszeniu przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej amnestii dla działaczy antykomunistycznych. Pomimo jednak rozwiązania organizacji, doszło do licznych aresztowań byłych członków podziemia, rozpracowywanych przez Urząd Bezpieczeństwa od lipca 1945 roku.

Wśród oskarżonych członków organizacji skazanych na tej sesji sądowej w grudniu 1945 roku znajdowali się:

Jan Kałużny urodzony 16 maja 1925 roku we wsi Ruda powiat Wielna w czasie okupacji niemieckiej od 1943 roku należał do Armii Krajowej, a następnie był członek WSGO Warta. W tym okresie był mieszkańcem Turku. Został skazany na 7 lat więzienia.

Tadeusz Sielski urodzony 26 lutego 1919 roku we wsi Wyszyna. Został skazany na 5 lat więzienia.

Zenon Stępień urodzony 2 stycznia 1908 roku w Kielcach. W wojsku polskim służył w 2 pułku łączności w Jarosławiu w latach 1929-1931 jako plutonowy. Brał udział w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. Od 1943 roku był członkiem Armii Krajowej. Po wojnie zamieszkał w Turku. Został skazany na 8 lat więzienia.

Czesław Nowak urodzony 11 kwietnia 1926 roku w Turku. Za udział w organizacji antykomunistycznej skazany na 5 lat więzienia.

Tadeusz Kwieciński urodzony 4 lipca 1905 roku w Łodzi. Służbę wojskową odbył w latach 1921-1926 w stopniu plutonowego w 5 pułku strzelców konnych w Płocku. Był uczestnikiem walk m.in. pod Ciechanowem, Działdowem i w obronie Warszawy w 1939 roku. W czasie kampanii polskiej został ranny. Po wojnie pełnił obowiązki komendanta Milicji w Świnicy (powiat Turek). Został uniewinniony na rozprawie sądowej.

Eugeniusz Boberek urodzony 22 stycznia 1915 w Koluszkach (pow. Brzeziny Łódzkie). Żołnierz  37 pułku piechoty w stopniu starszego strzelca. Uczestnik walk z Niemcami w 1939 roku na trasie Kalisz-Warszawa. Brał udział w obronie stolicy. Od 1943 roku do stycznia 1945 komendant kompanii AK na terenie powiatu Turek. Został skazany na 3 lata więzienia.

Wacław Firgan syn Jana i Walerii urodzony 8 czerwca 1923(?) we wsi Brodnia powiat Turek. Został skazany na 4 lata więzienia.

Stanisław Lężak syn Józefa i Stanisławy urodzony 7 stycznia 1919 roku w Lubolu powiat Turek. Skazany na 2 lata więzienia.

Kierujemy apel do naszych czytelników o pomoc w odnalezieniu rodzin tych cichych bohaterów Polski. Pragniemy ponownie (m.in. poniższa akcja: https://www.magnapolonia.org/dzielny-marynarz-z-orp-grom/ ) podjąć pracę na rzecz przywracania historii tych, którzy według ich oprawców mieli na zawsze zniknąć z kart historii.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!