Wiadomości

W wyborach samorządowych zarejestrowano 337 kandydatów AWPL-ZChR

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin swoją uczciwą i rzetelną działalnością zasłużenie cieszy się ogromnym autorytetem na Wileńszczyźnie i w całym kraju. Na ugrupowanie oddają swój głos nie tylko Polacy czy przedstawiciele innych mniejszości narodowych: Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy i inni. Ale też coraz więcej Litwinów popiera AWPL-ZChR za uczciwą politykę oraz pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i rodzinnych.

W wyborach samorządowych AWPL-ZChR wspólnie ze Związkiem Polaków na Litwie, Stowarzyszeniem Nauczycieli szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Forum Rodziców, wieloma innymi organizacjami polskimi, a także we współpracy z organizacjami innych mniejszości narodowych i wspólnotami litewskimi wystawiła aż 10 list wyborczych w samorządach m. Wilna, m. Wisagini, rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego, szyrwinckiego, elektreńskiego, jezioroskiego i ignalińskiego.

Wytypowano także kandydatów w bezpośrednich wyborach merów w 7 samorządach. Ogółem na listach AWPL-ZChR figurują nazwiska 337 osób znanych i szanowanych w swych środowiskach. Są to samorządowcy, merowie, wicemerowie, posłowie, nauczyciele, ludzie kultury, rolnicy, agronomowie, inżynierowie, lekarze, liderzy organizacji społecznych i wspólnot lokalnych oraz spora grupa młodzieży do lat 30, ogółem 22 osoby. Wśród kandydatów są osoby 7 narodowości: Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Litwini, Żydzi, Ukraińcy, 209 kobiet oraz 128 mężczyzn.

Więcej:
http://www.awpl.lt/?p=15317

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!