Polska Wiadomości

W Warszawie powstanie pomnik Wojciecha Korfantego sfinansowany przez IPN

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak podaje portal dzienniknarodowy.pl Instytut Pamięci Narodowej sfinansuje budowę w Warszawie pomnika Wojciecha Korfantego. O szczegółach inwestycji opowiedzą prezes IPN Jarosław Szarek, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz dyrektor oddziału IPN w Katowicach Andrzej Sznajder podczas briefingu prasowego w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w najbliższy poniedziałek, 29 października o godz. 12.00.

Instytut Pamięci Narodowej, jako instytucja ustawowo powołana do upamiętniania historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, pokryje koszty budowy pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie.

– Obchodzimy w tym roku jubileusz niezwykły – 100. rocznicę odrodzenia naszej Ojczyzny, jako państwa wolnego i samorządnego. Czcimy zarazem pamięć tych, których nazywamy Ojcami Niepodległości: polityków, żołnierzy, działaczy społecznych talentem, pracą, poświęceniem wytyczających drogę do wolnej Rzeczypospolitej. Nie może wśród nich zabraknąć postaci Wojciecha Korfantego, jednego z najwybitniejszych mężów stanu, polityka i myśliciela, który wyrastał ponad swoją epokę, a nade wszystko wielkiego patriotę. Instytut Pamięci Narodowej z radością przyjął informację o rozstrzygnięciu konkursu na projekt pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie. W składzie sądu konkursowego zasiadał przedstawiciel Instytutu. Gratulujemy autorowi zwycięskiej koncepcji panu Karolowi Badanie z krakowskiej „Pracowni Rzeźby Forma”. Realizacja tego upamiętnienia będzie niewątpliwie jednym z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych wydarzeń w ramach trwających obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Niepokój budzą jednak pojawiające się publicznie informacje, także w niektórych mediach, jakoby Państwo Polskie nie było zainteresowane wsparciem tej inicjatywy, a budowa pomnika musiała być finansowana ze zbiórek organizowanych przez śląskie samorządy – informuje Instytut.

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości IPN wyda album poświęcony jednemu z Ojców Niepodległości Wojciechowi Korfantemu. Książka autorstwa Grzegorza Bębnika, Sebastiana Rosenbauma, Mirosława Węckiego ukaże się w połowie listopada.

Wojciech Korfanty (1873 – 1939) był politykiem, publicystą, a zarazem obrońcą polskości Górnego Śląska. W działalności politycznej występował przeciwko germanizacyjnym posunięciom władz i partii Centrum. Zgodnie z podstawami programowymi Narodowej Demokracji głosił hasła nierozerwalnej łączności Górnoślązaków z narodem polskim, domagał się równouprawnienia narodowego Polaków. W latach 1901–1908 był członkiem Ligi Narodowej, w ramach której współpracował z Romanem Dmowskim. Wyraźnie deklarował się jako przeciwnik socjalizmu, opowiadając się jednocześnie za poprawą warunków materialnych robotników oraz demokratyzacją państwa pruskiego.

W latach 1903-1912 i w 1918 r. był posłem w Reichstagu oraz pruskim Landtagu (1903-1918). 25 października 1918 r. wystąpił w Reichstagu z głośnym żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zabranych po zaborze pruskim (Prusy Królewskie, Gdańsk, Wielkopolska, część Prus Książęcych oraz Śląsk Górny i Średni). Po pierwszej wojnie światowej wszedł między innymi w skład Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. W styczniu 1920 r. został mianowany przez rząd polski komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku. Kierował całością przygotowań organizacyjnych, propagandowych i politycznych.

Był zdecydowanym przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego. Po zwycięstwie sanacji stał się obiektem ataków z jej strony. W 1930 aresztowany i wraz z posłami Centrolewu osadzony w Twierdzy Brzeskiej, jednak z samego procesu brzeskiego został wyłączony. Po uwolnieniu, wiosną 1935 r. w obawie przed represjami udał się na emigrację do Pragi w Czechosłowacji. Wrócił do kraju tuż przed śmiercią.

To świetna inicjatywa! Zgadzacie się?

Źródło: dzienniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!