Historia Wiadomości

W Skorbucianach pod Wilnem, gdzie przysięgę składali żołnierze AK, oddano hołd poległym

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Podwileńskie Skorbuciany na stałe wpisały się w historię działań Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Kapliczka w Skorbucianach – to szczególne miejsce, gdzie przysięgę składali żołnierze Armii Krajowej walczący o Wilno. To właśnie w tym miejscu polową Mszą św. w Ich intencji rozpoczęły się obchody 75. rocznicy Operacji „Ostra Brama”.

Mszę św. celebrował proboszcz parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Wojdatach, rektor kaplicy w Skorbucianach ks. Jerzy Witkowski. Uroczyste nabożeństwo celebrowali również kapłani z Wileńszczyzny i z Macierzy. Msza Święta była sprawowana w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej.

„Serdecznie witam współbraci kapłańskich, witam weteranów walk o Niepodległość RP. W tym szczególnym dniu witamy szczególnie uczestników Operacji „Ostra Brama” – mówił podczas nabożeństwa ks. Jerzy Witkowski.

Na uroczystość 75. Rocznicy Operacji „Ostra Brama” przybyła delegacja z Polski, której przewodniczy Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk, członkowie Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie Urzędu na czele z przewodniczącym Rady, sędzią Bogusławem Nizińskim, członkowie Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z powodów politycznych przy Szefie Urzędu, Weterani Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz Uczestnicy Operacji „Ostra bama”, Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, prezesi organizacji kombatanckich, przedstawiciele środowisk ofiar represji wojennych i powojennych, żołnierze Drugiej Konspiracji Niepodległościowej, Sybiracy oraz byli więźniowie polityczni i byli działacze opozycji antykomunistycznej, wiceambasador RP na Litwie Grzegorz Poznański, przedstawiciele władz lokalnych m.in. mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji minister Krzysztof Kozłowski, reprezentujący Minister Obrony Narodowej generał brygady Robert Głąb – dowódca Garnizonu Warszawa, biskup polowy Wojska Polskiego ks. kmdr Janusz Bąk, kapelan środowisk kombatanckich, ksiądz infułat dr Robert Ogrodnik, ks. Paweł Piotrowski, ks. Robert Mogiełka – naczelny kapelan Związku Harcerstwa RP, przedstawiciele instytucji państwowych, duchowieństwo, ludzie nauki i kultury, harcerze i strzelcy, inne organizacje pozarządowe oraz przybyłe na uroczystość poczty sztandarowe.

„Niech te brzmiące w uszach słowa „przysięgam być wierny Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej” niech będą dla nas testamentem i drogowskazem, że każdy z nas ma zawsze wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj są wśród nas Ci, którzy tę przysięgę wierności składali i nigdy nie przestali być wierni tej Rocie przysięgi” – powiedział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk.

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść dziękowała dla wszystkich, którzy przybyli na ziemię wileńską, gdzie nie tylko w Skorbucianach, ale też w innych miejscowościach jak Bogusze, Krawczuny, Dylira i in. polegli w walkach polscy żołnierze.

„Jesteśmy dumni, że Polacy mieszkający tutaj na Wileńszczyźnie zachowali pamięć o tych miejscach i wydarzeniach. Cieszę się, że ta historia została przekazana dla młodego pokolenia, by mogli dalej kultywować tradycje i zwyczaje. Zachować pamięć o poległych, zachować oświatę, kulturę, język, tożsamość – to nasza misja i nasz obowiązek” – mówiła mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

Podczas obchodów 75. rocznicy operacji „Ostra Brama” w Skorbucianach odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia medali „Pro Patria”.

Przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych Mariusz Kowalski odczytał decyzję o nadaniu odznaczeń:

„W uznaniu szczególnych zasług, kultywowaniu pamięci o walce, o niepodległość ojczyzny Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował medalem „Pro Patria” ks. Jerzego Witkowskiego, Janinę Szuchalską, Honoratę Gawryłowską, Marka Kubiaka, Władysława Wojnicza, Krystyną Zimińską” – decyzję o nadaniu odznaczeń odczytał przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych Mariusz Kowalski.

Po nabożeństwie w kwaterze poległych żołnierzy Armii Krajowej odbyła się ceremonia złożenia wieńców.

Więcej:
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/309269-w-skorbucianach-gdzie-przysiege-skladali-zolnierze-ak-oddano-hold-poleglym

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!