Felietony

„W RAZIE NIEMCÓW”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Stosunki z naszym zachodnim sąsiadem nadal pozostają podporządkowane iluzjom i resentymentom – wzajemnym zresztą. Iluzje zawsze będą szkodliwe i nieproduktywne – niczym pustynna fatamorgana, która przecież rozwiązania żadnych problemów nijak nie przybliża. Ale co innego żywe resentymenty – z nimi wcale tak łatwo bym się nie rozstawał. Są one może uproszczonym, owszem, ale jednak niepozbawionym racjonalności, logicznym wnioskiem z naszych dotychczasowych doświadczeń. „Zasada ograniczonego zaufania” w stosunkach z Niemcami – to po prostu przejaw zdrowego instynktu samozachowawczego i naturalny odruch samoobronny w kontaktach z partnerem, który wszak parę razy o mało nie pozbawił nas życia.”

 

– pisze na łamach drugiego numeru kwartalnika „Magna Polonia” reżyser Grzegorz Braun.

 

„Trudno chyba znaleźć w Polsce patriotyczną rodzinę, która 75 lat temu zamieszkując tereny anektowane lub okupowane przez państwo niemieckie, nie zostałaby poważnie uszczuplona – tak co do stanu osobowego, jak majątkowego. Niemiecka jurysdykcja przyprawiła o śmierć i ruinę miliony obywateli Rzeczypospolitej. Niemieccy wojskowi, policjanci i urzędnicy przeprowadzili w Polsce metodyczny rabunek dzieł sztuki i niszczenie dóbr kultury (spalenie zbiorów Biblioteki Narodowej i inne akty barbarzyństwa przetrwało może 10% naszych zabytków piśmiennictwa). I tych faktów co do istoty nie zmienią, ani ich wymowy odwrócić nie zdołają żadne rewizjonistyczne analizy przyczyn, ani rozważanie alternatywnego przebiegu II w.ś.”

 

– zauważa Grzegorz Braun, po czym nieco dalej stwierdza:

 

„Niemcy są więc na najlepszej drodze, by ostatecznie dołączyć do ekskluzywnego klubu zwycięzców drugiej wojny światowej. A to oznacza, że opuszczone przez nich miejsce winowajcy, w popularnej narracji przypaść musi komuś innemu – a kto jest lepiej przygotowany (przez lata międzynarodowej nagonki i wewnętrznej obróbki propagandowej) do odegrania roli czołowego czarnego charakteru w dziejach, niż właśnie Polacy?”

 

Z treścią artykułu, w którym reż. Grzegorz Braun poddaje szczegółowej analizie nasze obecnie relacje z Niemcami, można zapoznać się w kwartalniku „Magna Polonia”, który wciąż jeszcze jest dostępny i do nabycia którego gorąco zachęcamy:

 

Magna Polonia numer 2/2016

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!