Wiadomości

W odpowiedzi na zawartą wczoraj umowę grecko-egipską Turcja wznawia prace wiertnicze na spornych wodach

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak już pisaliśmy, wczoraj w Kairze uroczyście podpisano umowę pomiędzy Arabską Republiką Egiptu a Republiką Grecji o wyznaczeniu wyłącznej strefy ekonomicznej. Chodzi o wody, którymi wcześniej podzieliły się Turcja i Libia, zawierając analogiczną umowę. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w odpowiedzi poinformował, iż jego kraj wznawia zawieszone prace wiertnicze.

Prezydent Erdogan oświadczył dziś, że umowa zawarta między Grecją i Egiptem nie jest w żaden sposób wiążąca i że Turcja nie ma zamiaru brać jej pod uwagę w toku jakichkolwiek negocjacji. Dodał, że Grecja okazała się partnerem wiarołomnym, wobec czego Turcja wznawia zawieszone prace wiertnicze.

– Kontynuujemy naszą drogę, stając się silniejszymi dziś, niż byliśmy wczoraj, a jutro będziemy silniejsi, niż jesteśmy dziś – stwierdził Recep Tayyip Erdogan.

Egipt i Grecja podzieliły się wodami, którymi wcześniej podzieliły się Turcja i Libia

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!