Wiadomości

W kierunku Białorusi ze wschodniej Syberii jedzie pociąg za pociągiem. Każdy wyładowany sprzętem wojskowym

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Trwa przerzut wojsk rosyjskich ze Wschodniego Okręgu Wojskowego na Białoruś. 21 stycznia białoruscy kolejarze ujawnili, iż do tego dnia do ich kraju przybyły 33 kolejowe transporty wojskowe i że w sumie ma ich przybyć dwieście. Wygląda na to, że liczba to może okazać się prawdziwa.

Internaci zamieszczają w sieci filmy, informując, że przez ich miejscowości zmierza na zachód nawet po kilkanaście wojskowych składów kolejowych dziennie. Wydaje się, że wojska rosyjskie do ewentualnego ataku na Ukrainę ugrupowane zostaną w trzy fronty, przy czym front południowy tworzą związki i oddziały Południowego Okręgu Wojskowego, front środkowy – Zachodniego Okręgu Wojskowego, a północny – Wschodniego Okręgu Wojskowego.

Z obserwacji tego, co dzieje się na Białorusi, wynika, iż przybywają tam związki i oddziały wszystkich czterech armii Wschodniego Okręgu Wojskowego, a także jednostki będące w bezpośrednim podporządkowaniu jego dowództwu. I tak w rejonie Rzeczycy koncentrują się jednostki 36 Armii Ogólnowojskowej, w rejonie Mozyrza – 35 Armii Ogólnowojskowej, a w rejonie Brześcia – 29 Armii Ogólnowojskowej. Wczoraj pojawiły się też doniesienia o przybyciu kolumny wojsk rosyjskich w okolice Łunińca. Prawdopodobnie może tu chodzić o czołowe jednostki 5 Armii Ogólnowojskowej, których transport został przez nas uprzednio odnotowany.

O tym, jak przebiegała koncentracja wojsk rosyjskich na Białorusi w świetle informacji na dzień 27 stycznia, pisaliśmy tutaj:

Co wiemy o koncentracji wojsk rosyjskich na Białorusi?

Tymczasem w kierunku Białorusi zmierzają kolejne transporty. Białoruscy kolejarze ujawnili 21 stycznia, że w sumie na Białoruś ma przybyć, uwzględniając te, które już przybyły, około 200 wojskowych składów kolejowych. Obserwując ruch na trasach kolejowych, liczba ta zdaje się być wiarygodna.

Oto jedna z tras kolejowych – tylko wczoraj odnotowano tam jedenaście wojskowych transportów zmierzających na zachód:

Dziś na Białoruś przybył dywizjon wyposażony w systemy przeciwlotnicze Pancyr-S1:

A zobaczmy, co dziś dzieje się w Tatarstanie:

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!