Wiadomości

W Iranie coraz donośniej rozbrzmiewa głos miejscowych Turków

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Persowie stanowią niewiele ponad połowę ludności Iranu. Co czwarty mieszkaniec tego kraju jest Turkiem, do tego dochodzą Kurdowie, Arabaowie, Beludżowie… Szczególnie licznie Turcy reprezentowani są w północno-zachodniej części kraju, w Azerbejdżanie Południowym, gdzie stanowią gros ludności…

Problemy ekonomiczne Iranu, do których w dużej mierze przyczyniły się amerykańskie sankcje gospodarcze, wywołały falę strajków i manifestacji. Między innymi od wielu tygodni przez Iran przelewa się fala protestów emerytów domagających się rewaloryzacji świadczeń i terminowego ich wypłacania, także dziś w wielu miastach przed zakładami ubezpieczeń społecznych gromadzą się śwaidczeniobiorcy, by dać wyraz swemu niezadowoleniu. Jak zauważają internauci, na tego rodzaju akcjach w Południowym Azerbejdżanie, obok postulatów ekonomicznych, pojawiają się też coraz częściej hasła narodowe…

Z kolei jak donosi Babek Şahit, krewni Massouda Pezeshkiana, deputowanego do irańskiego parlamentu, ważnej figury w irańskim życiu politycznym, a do tego… Turka, na spotkaniach z tureckimi aktywistami w Tebriz, Urmii i Teheranie twierdzili, że jedną z jego obietnic wyborczych będzie decentralizacja polityczna, administracyjna i gospodarcza kraju, który – według ich zapewnień – winien zmierzać w kierunku federalizmu.

Babek Şahit uważa, że Pezeshkian łudzi miejscowych Turków federalizacją kraju, by skłonić ich do pójścia na wybory, jako że – jego zdaniem – jest to jedyna szansa na zwiększenie frekwencji w Południowym Azerbejdżanie, którego mieszkańcy w sporej części zamierzają zbojkotować zbliżające się wybory.

Faktem jednak jest, że temat został rzucony i jest obecny w dyskursie publicznym. Mowa już jest nie tylko o sprawach związanych z kulturą i oświatą, ale wyraźnie wybrzmiały też postulaty zdecydowanie dalej idące…

W najnowszym numerze magazynu MAGNA POLONIA znajdziecie Państwo obszerny artykuł dotyczący sytuacji w Iranie, w kontekście historycznym i wydarzeń bieżących:

Najnowszy numer Magna Polonia.

 

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!