Islam Świat Wiadomości

W Arabii Saudyjskiej kobiety będą informowanie o rozwodzie poprzez wiadomości SMS…

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak podaje portal dzienniknarodowy.pl w jednym z najbardziej konserwatywnych islamskich krajów, jakim jest Arabia Saudyjska, przepisy dotyczące małżeństwa, rozwodu, dzieci i dziedziczenia nie są skodyfikowane i podlegają ogólnej jurysdykcji sądów szariatu.

Poligamia jest dozwolona dla mężczyzn, ale jednocześnie ogranicza się do czterech żon. Rząd promował niejednokrotnie poligamię jako część powrotu do programu “wartości islamskich”. Nie ma oficjalnie minimalnego wieku kobiety do zawarcia małżeństwa – zwykle jest to 12 a nawet 10 lat.

Mężczyźni mają jednostronne prawo do rozwodu ze swoimi żonami (talaq) bez żadnego uzasadnienia prawnego. Rozwód wchodzi w życie natychmiast. Obowiązkiem męża jest zapewnienie wsparcia finansowego rozwiedzionej żonie przez okres czterech miesięcy i dziesięciu dni. Kobieta może uzyskać rozwód jedynie za zgodą męża lub z urzędu, jeżeli jej mąż ją skrzywdził. W praktyce jednak bardzo trudno jest kobiecie uzyskać rozwód sądowy. Wskaźnik rozwodów jest wysoki – średnio co drugie małżeństwo ulega rozwiązaniu.

Jak informuje dzisiaj BBC, nowa regulacja prawna ma na celu uchronienie saudyjskich kobiet przed rozwodem… bez ich wiedzy. Począwszy od niedzieli, sądy będą musiały powiadamiać SMS-ami kobiety o treści orzeczeń potwierdzających ich rozwody. Ustawa może dodatkowo chronić prawa takie jak alimenty.

Jest wiele rzeczy, których saudyjskie kobiety nie mogą zrobić bez pozwolenia męskiego opiekuna – zazwyczaj męża, ojca, brata lub syna. Obejmuje to m.in. ubieganie się o paszporty, podróżowanie za granicę, zawarcie małżeństwa, otwieranie konta bankowego, rozpoczęcie niektórych działalności gopsodarczych, poddanie się operacji w szpitalu.

Czy tego właśnie chcą lewicowi polityce pragnący zaprowadzać tego typu zwyczaje w Europie?

Źródło: dzienniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!