Europa Gospodarka Wiadomości

UE chce likwidacji ok. 62 tys. polskich gospodarstw rolnych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Brukseli znów debatowała nad sprawą ograniczenia produkcji rolnej i rybołówstwem. Polskiej delegacji przewodniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

UE chce likwidacji ok. 62 tys. polskich gospodarstw rolnych. Jak informuje polski resort rolnictwa, tematem obrad AGRIFISH były kwestie związane z handlem, dyrektywa o monitorowaniu gleby i jej odporności oraz długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich w UE.

Temat skutków dla rolnictwa wynikających z projektu rozporządzenia ws. odbudowy zasobów przyrodniczych został – jak informuje resort rolnictwa – wniesiony pod obrady z inicjatywy Polski.

-Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus zwrócił uwagę, że w pracach nad projektem rozporządzenia sprawy rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego nie zawsze są brane pod uwagę, a jako nadrzędny cel stawia się ochronę i odbudowę zasobów przyrodniczych – informuje ministerstwo rolnictwa.

Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że realizacja celów dotyczących odbudowy ekosystemów rolniczych, m.in. poprzez nawodnienie osuszonych torfowisk czy zwiększenie elementów krajobrazu na gruntach rolnych, przyczyni się do ograniczenia produkcji rolnej.

-W Polsce mogłoby to oznaczać wyłączenie z produkcji rolnej nawet ok. 700 tys. ha, co stanowi ponad 4 proc. gruntów ornych i straty w sektorze rolnym wynoszące prawie 2,4 mld zł. Mogłoby to doprowadzić do likwidacji ok. 62 tys. gospodarstw rolnych – wyjaśnił minister Telus.

Polski szef resortu rolnictwa podkreślił, że nie możemy wprowadzać kolejnych tak restrykcyjnych przepisów dla rolników, tym bardziej, że już obecnie wymogi w ramach nowej warunkowości w Planach Strategicznych oznaczają wyłączenie 4 proc. gruntów ornych z produkcji.

Przyjęcie projektowanego rozporządzenia razem z wymogami warunkowości doprowadzi do sytuacji, że w Polsce aż 8 proc. gruntów rolnych zostanie wyłączonych z produkcji rolnej – dodał minister Telus.

Zdaniem ministra cele polityki rolnej powinny się skupiać przede wszystkim na zachęceniu rolników do prowadzenia racjonalnej gospodarki i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w UE i na świecie.

-Szef resortu rolnictwa apelował, aby mieć na względzie dbałość o rolnictwo europejskie, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z negatywnymi skutkami wystąpienia naturalnych katastrof w UE, jak również wojną w Ukrainie – podkreśla resort rolnictwa.

NASZ KOMENTARZ: Należy wyjść z UE, zanim dojdzie do całkowitego zniszczenia naszego rolnictwa, zarówno przez tamtejszych zielonych komunistów jak też popieranych przez nich ukraińskich oligarchów, chcących zalać nasz rynek swoim tanim, skażonym zbożem.

Polecamy również: Tzw. Uchodźcy z Ukrainy wyjeżdżają z Polski do Niemiec. “Wyższy socjal”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!