Wiadomości

Uderzenie CBŚP w gang zajmujący się obrotem paliwami

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

CBŚP i KAS, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, wyjaśniają jeden z wątków bardzo skomplikowanego śledztwa, w którym występuje już ponad 200 podejrzanych. Tym razem zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy.

Śledztwo w sprawie działania dwóch współpracujących ze sobą zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się uszczupleniem podatku od towarów i usług, w związku z wewnątrzwspólnotowym obrotem paliw płynnych, jest bardzo skomplikowane i wielopłaszczyznowe. Wyjaśnianiem kolejnych wątków sprawy zajmowali się funkcjonariusze różnych instytucji. W efekcie ustalono, że członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym. Jak ustalono proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie w/w towarami w ramach międzynarodowych dostaw za pośrednictwem kolejnych podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju, nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa. W nielegalną działalność było zamieszanych wiele podmiotów gospodarczych z terenu naszego kraju, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii czy nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Do chwili obecnej w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 200 podejrzanych.

Członkowie grupy przestępczej działającej w latach 2014 – 2017 nabywali wewnątrzwspólnotowo z innych krajów Unii Europejskiej przy udziale tzw. znikających podatników paliwa płynne, które fakturowo sprzedawano kolejnym podmiotom (buforom), przy czym pierwsi nabywcy nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług, odsuwając podejrzenia od ostatniej w łańcuchu podmiotów spółki, która była rzeczywistym nabywcą paliwa. Działalność ta spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę prawie 1 miliarda złotych.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek podejrzanych w łącznej kwocie prawie 25 milionów złotych, stosując również procedurę konfiskaty rozszerzonej. Zajęto między innymi środki finansowe w gotówce i lokatach bankowych, udziały w spółkach oraz nieruchomości.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze Zarządu w Olsztynie CBŚP i Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zatrzymali 5 osób. Działania przeprowadzono na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani tym razem mężczyźni mogą być odpowiedzialni za werbunk tzw. „słupów”, na których rejestrowane były uczestniczące w przestępczym procederze podmioty gospodarcze i rachunki bankowe. Były to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, a często także uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających. Fikcyjni prezesi za wynagrodzenie oscylujące do 2 tys. zł zobowiązywali się do podpisywania umów, zakładania rachunków bankowych i przekazania kart, haseł dostępowych oraz urządzeń uwierzytelniających w ręce „opiekunów”. Najprawdopodobniej uczestniczyli również w procederze prania pieniędzy transferując środki finansowe za pośrednictwem bankomatów czy kantorów wymiany walut na terenie całego kraju.

W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w zamiarze aby inne osoby działające w ramach tej grupy przestępczej poświadczyły w dokumentach nieprawdę.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!