Wiadomości

Tunezyjczyk próbował zawrzeć fikcyjny związek małżeński z Polką w celu zalegalizowania swojego pobytu w Polsce

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

“Miłość ślepa i bez granic”

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali Tunezyjczyka za nielegalne przekroczenie granicy państwowej, brak dokumentów pobytowych oraz środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium państw strefy Schengen i podróży powrotnej do kraju pochodzenia. Co więcej, mężczyzna próbował zawrzeć fikcyjny związek małżeński z Polką w celu zalegalizowania swojego pobytu w Polsce.

Do ujawnienia 32-letniego obywatela Tunezji doszło 23 marca 2023 roku na terenie Bydgoszczy. Mężczyzna został zatrzymany w wyniku kontroli legalności pobytu podjętej przez bydgoskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, która wykazała, że 32-latek przebywa w naszym kraju nielegalnie, nie posiadając żadnych dokumentów pobytowych ani środków finansowych na swoje utrzymanie i co więcej – dwa miesiące wcześniej przekroczył granicę państwową z Niemiec do Polski łamiąc prawo.

W rozmowie z funkcjonariuszami cudzoziemiec przyznał, że po Europie podróżuje od sierpnia 2021 roku w celach zarobkowych i turystycznych. Mężczyzna doskonale zdawał sobie sprawę, że po wygaśnięciu wizy (ważnej na 10 dni), na podstawie której wjechał do Grecji, łamie przepisy pobytowe obowiązujące na obszarze strefy Schengen. Niestety po ponad półtora roku Tunezyjczyk nie znalazł pracy, ani praca jego, ale za to znalazł kandydatkę na żonę, którą poznał na jednym z portali społecznościowych. Po niespełna miesiącu znajomości z 38-letnią obywatelką RP cudzoziemiec przyjechał do Polski, aby tu zalegalizować z nią związek i tym samym swój status pobytowy.

Podczas przesłuchania kobieta sama przyznała, że to obywatel Tunezji jako pierwszy nawiązał z nią kontakt, a zgodę na zawarcie związku małżeńskiego planowanego na przyszły tydzień, wyraziła jeszcze zanim osobiście poznała Tunezyjczyka. Obecnie zapewnia mu zarówno zakwaterowanie jak i wyżywienie, a przez cały okres znajomości „młoda para” porozumiewa się między sobą za pomocą aplikacji ‘translator’ w telefonie.

Pomijając w całej historii wątek „miłosny”, z całości poczynionych przez funkcjonariuszy ustaleń wynika, że obywatel Tunezji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, łamiąc przepisy ustawy o cudzoziemcach (art. 302 ust. 1 pkt 1, 6, 10) – dlatego Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wszczął wobec obywatela Tunezji postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu. Ponadto na dzisiaj zaplanowano wystąpienie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z wnioskiem o umieszczenie mężczyzny w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Do tego czasu Tunezyjczyk przebywać będzie w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych do dyspozycji funkcjonariuszy PSG Bydgoszcz.

/nadwislanski.strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!