Wiadomości

Trybunał Konstytucyjny: Podważanie statusu sędziów przez ETPC jest niekonstytucyjne

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Przepis Konwencji o ochronie praw człowieka w zakresie, w którym m.in. umożliwia Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka i sądom krajowym przeprowadzenie kontroli statusu sędziów krajowych jest niezgodny z konstytucją – wynika z wydanego w czwartek wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Wyrok polskiego trybunału odnosi się do art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przepis ten jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim „upoważnia ETPC lub sądy krajowe do dokonywania oceny zgodności z konstytucją i konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy określającej ustrój, tryb pracy i sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa”.

Według TK zakwestionowany przepis konwencji jest też niezgodny z konstytucją w zakresie w jakim „przy ocenie spełnienia warunku sądu ustanowionego ustawą dopuszcza pomijanie przez ETPC lub sądy krajowe przepisów konstytucji, ustaw oraz wyroków polskiego TK; umożliwia samodzielne kreowanie norm dotyczących procedury nominacyjnej sędziów sądów krajowych przez ETPC lub sądy krajowe w procesie wykładni konwencji”.

Orzeczona przez TK niezgodność przepisu z konstytucją dotyczy też zakresu w jakim „pojęcie praw i obowiązków o charakterze cywilnym obejmuje podmiotowe prawo sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze sądownictwa powszechnego w polskim systemie prawnym”.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!