Wiadomości

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Konstytucja jest ważniejsza niż prawo UE

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał wyrok ws. wniosku złożonego przez premiera Matuesza Morawieckciego.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącym składu orzekającego była prezes TK Julia Przyłębska. TK stwierdził, że część badanych przez niego przepisów unijnych jest niezgodna z konstytucją. Trybunał wskazał, że przepisy europejskie w zakresie w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są sprzeczne z ustawą zasadniczą. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak.

– Proces myślowy TK polega wyłącznie na ustaleniu treści norm i sprawdzeniu ich zgodności z konstytucją – mówił sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański. – Wyłączną właściwością TSUE pozostaje wykładnia prawa unijnego – dodał.

TK uzasadnił, że w przypadku uznania wyższości prawa unijnego nad krajowym, państwo polskie nie mogłoby mieć statusu państwa suwerennego.

– Próba ingerencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polski wymiar sprawiedliwości narusza zasadę praworządności, zasadę nadrzędności Konstytucji oraz zasadę zachowania suwerenności w procesie integracji europejskiej — podkreślił TK.

Trybunał stwierdził, że kompetencji polskich organów władzy państwowej nie mogą wykonywać organy, którym Polska ich nie przekazała, a stosowanie w Polsce, w oparciu o wyroki TSUE, pozakonstytucyjnych norm prawnych przed Konstytucją lub sprzecznie z Konstytucją oznacza utratę przez Polskę suwerenności prawnej.

– Zdaniem TK, kształtowanie ustroju wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej należy do polskiej tożsamości konstytucyjnej. W związku z tym nigdy nie zostało ono przekazane na rzecz Unii Europejskiej i pozostaje wyłączną kompetencją polskiego prawodawcy. Ponadto, zgodnie z przepisami Konstytucji, nigdy do takiego przekazania nie może dojść. Trybunał stwierdził, że wyroki TSUE, ingerujące w ustrój polskiego sądownictwa, wkroczyły, poza kompetencjami UE, w sferę polskiej tożsamości konstytucyjnej — czytamy w komunikacie TK.

“Nie mogło być innej decyzji TK. Są bowiem pewne rzeczy oczywiste. Nikogo nie dziwi przecież to, że po nocy przychodzi dzień ani to, że matką jest kobieta, a ojcem mężczyzna. Wyższość Konstytucji RP nad prawem UE to właśnie taka oczywistość” – ocenia wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

“Dzisiejszy wyrok TK w zasadniczej części uwzględnia wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Nadrzędność prawa konstytucyjnego nad innymi źródłami prawa wynika literalnie z Konstytucji RP. Dzisiaj (po raz kolejny) wyraźnie potwierdził to Trybunał Konstytucyjny” – napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Mueller.

Podczas czwartkowej rozprawy przed TK sędzia Krystyna Pawłowicz zwróciła się do reprezentującego urząd Rzecznika Praw Obywatelskich zastępcy Macieja Taborowskiego.

– W czyim interesie RPO przystąpił do niniejszego, toczącego się przed Trybunałem postępowania z wniosku Prezesa Rady Ministrów w sprawie o stwierdzenie nadrzędności polskiej konstytucji – czyli nadrzędności woli polskiego suwerena, czyli polskich obywateli – nad regulacjami traktatów założycielskich? W czyim interesie? Jakie są to interesy, by uznać podrzędność polskiej konstytucji, czyli woli polskich obywateli wobec regulacji zewnętrznych, traktatowych? W czyim interesie Rzecznik występuje i argumentuje w niniejszym postępowaniu? – dopytywała.

/dorzeczy.pl, wpolityce.pl, TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!